Hovenierswoning monumentwaardig

In Nieuws door HB8 Reacties

De Vereniging Oud Utrecht heeft een verzoek gedaan om de hovenierswoning aan de Van Zijstweg aan te wijzen als gemeentelijk monument. De Welstandscommissie ondersteunt dit verzoek. Het is een precair geval. Dit huis staat op het geplande tracé van de verbrede Van Zijstweg met busbanen. Daarover is een impasse ontstaan: Jaarbeurs en gemeente staan lijnrecht tegenover elkaar en lijken geen van tweeën bereid te bewegen, afgaande op wat buurtinitiatief Van Zijstweg schrijft over het laatste gesprek met wethouder Lintmeijer op 19 april jl. Het lijkt er steeds meer op dat de herontwikkeling van het Jaarbeursgebied op de lange baan geschoven gaat worden. Dat wordt geen feestelijk feestje in 2017, als de Jaarbeurs honderd jaar bestaat. Afwachten wat de voorjaarsnota en de bestuursrapportage gaan melden.

[quote uit de notulen van de vergadering van 23 april jl:]

Aanvraag: Vereniging Oud Utrecht
Op basis van een monumenteninventarisatie in 1988 is de hovenierswoning aan de Van Zijstweg indertijd niet aangewezen als gemeentelijk monument. In 2000 is de woning door de Gemeente Utrecht aangekocht met het oog op sloop vanwege de voorgenomen aanleg van de HOV-baan en kwam het bijzondere en monumentwaardige interieur aan het licht. De Vereniging Oud Utrecht heeft recent een verzoek ingediend om de woning als gemeentelijke monument aan te wijzen.

Conclusie
Op grond van uitsluitend het exterieur is er in de jaren tachtig niet voor gekozen de hovenierswoning aan te wijzen als gemeentelijk monument. Met de inmiddels opgedane kennis over het interieur, in combinatie met het exterieur, onderschrijft de commissie de monumentwaardigheid van de woning. Uniek is de gaafheid van het interieur van de begane grond en de verdieping uit 1927, dat aangebracht is in de overgangsfase van een agrarische omgeving naar een havengebied. De commissie staat positief tegenover aanwijzing.

Reacties

 1. Jan

  Dit vind ik een beetje kansloze NIMBY actie.

  De buurt is tegen de busbaan op de Van Zijstweg, dus proberen ze maar een woning monumentstatus te geven om de ontwikkeling tegen te houden..

 2. gerben

  Blijft dus een NIMBY actie !
  Die weg stond dus al heel lang op de tekeningen / plannen.
  Hoeveel geld gaat dit soort acties kosten ?
  Doet me een beetje denken aan het begin, ekster in de boom, dus niet kappen, monument wat onder het huidige MP ligt, dus maanden vertraging, en maar klagen over overschrijdingen 🙁

  1. Auteur
   HB

   Zo gek is dat toch niet dat men daar geen 2 x 2 + busbaan wil? (Dat is maatje Graadt van Roggenweg.) Het college is er ook niet zo van overtuigd. Het is wel wat meer dan een eksternest, deze discussie raakt de essentie van de uitgangspunten van de bereikbaarheid van het westelijke stationsgebied.

   1. Jan

    Het kansloze heeft niet zo zeer betrekking op hun standpunt, dat ze geen brede weg voor de deur willen is goed te begrijpen.

    De juiste manier om hier invloed op uit te oefenen is echter via de politiek, aangezien Utrecht een democratisch gekozen gemeenteraad heeft. Alle belangen worden daarbij gewogen voor het besluit wordt genomen, dus niet alleen die van een klein groepje buurtbewoners; anders zou heel Utrecht een museum worden.

    Deze actie is kansloos omdat ze de monumentenstatus misbruiken om de eigen voorkeur door te zetten. Triest..

  2. Apostle

   De buurt heeft geen enkele moeite met de busbaan in aanvulling op de bestaande weg, wel met de 2×2 (weg) + 2×1 (bus), totaal zes banen dus welke de Jaarbeurs (en alleen de Jaarbeurs) wil. Nemen zonder iets terug te geven, de Jaarbeurs doet geen enkele moeite om het autoverkeer te beperken of te concentreren aan de westkant van het Merwedekanaal, wat veel logischer en beter voor de stad zou zijn en waarvoor de mogelijkheden meer dan voldoende zijn. De bewoners hebben het volste recht om elk middel wat ze tot hun beschikking hebben hiervoor te gebruiken.

 3. John

  Het is gewoon triest dat historie steeds met de eeuwige honger tot vernieuwing en uitbreiding klakkeloos wordt weggevaagd. Dit is in het verleden al vele malen gebeurd. De provincialen die komen en gaan in utrecht hebben niets met historie en schoonheid. En bij elke nieuwe lichting moet er weer een stempel gezet worden.Het grote geld regeert en voor emotie is geen plaats!

Reageer