Cranenborch pas in juli plat

In Nieuws door HB2 Reacties

Cranenborch-3Dweg
Een nieuwtje over de sloop van Cranenborch, vandaag op cu2030.nl. Pas in de zomer gaat het pand voor de vlakte. Tot die tijd sanering van asbest dat pas bij sloop aan het licht is gekomen. Je vraagt je onwillekeurig af welke extra kosten dit nu weer met zich meebrengt en hoe dit op de budgetten voor het stationsgebied drukt. Voor aanschaf en sloop van dit kantoorpand is in 2009 – voordat de vastgoedcrisis zich in volle omvang aandiende – meer dan 33 miljoen gereserveerd. Volgens de opgave van de aanbesteding zou sloop in december starten en in mei dit jaar voltooid moeten zijn. Zoals gezegd loopt dit bijna een half jaar uit, overigens zonder repercussies op andere planningen.
Cranenborch is, samen met zijn twee buren, een van de eerste gebouwen van het vernieuwde stationsgebied rond 1970. Beatrixgebouw en Holiday Inn gingen het voor. De sloop zal door hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd als de parkeergarage. De gevels van de twee buren moeten zodanig worden afgewerkt dat de trappenhuizen op de grens van de gebouwen in gebruik kunnen blijven.

[quote van cu2030:]

De asbestsanering is op dit moment in volle gang en zal duren tot eind juli 2013. In juni wordt het bouwterrein rondom het pand aangelegd. Tijdens de vakantieperiode in de maanden juli en augustus start de daadwerkelijke sloop van Cranenborch. Dit zal
ongeveer acht weken duren. Vanaf september wordt het terrein afgewerkt en ingericht. De werkzaamheden zijn eind oktober klaar.
De gewijzigde planning heeft geen invloed op andere bouwwerkzaamheden in het gebied.

Het verwijderen van het asbest gebeurt door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Nadat de asbestsanering klaar is, vindt pas het
demonteren van het gebouw plaats. Tijdens de werkzaamheden kunnen de naastgelegen panden Leeuwensteyn en Sypesteyn veilig gebruikt worden. Voor het verkeer worden maatregelen getroffen voor een veilige doorgaande route zodat gebouwen in
het gebied bereikbaar blijven. Aan de voorgevel wordt een valbeveiliging gemaakt, zodat er geen vallend puin op de stoep of het wegdek terecht komt.

Reacties

  1. Richard

    In de bestuursrapprtage van mei 2012 stond dat CBRE binnen enkele maanden een besluit zou nemen wat het met Leeuwensteyn zou doen?. Is hier al iets over bekend.

Reageer