Dieren en planten

In Nieuws door HB2 Reacties

vertikaalbos
Afgelopen dinsdag is tijdens een raadsinformatieavond ingegaan op de biodiversiteit in het stationsgebied en komende week staat het op de agenda van de raadscommissie. De gemeente heeft als doel om door middel van allerlei maatregelen meer (variatie in) planten en dieren te krijgen door het leefklimaat te verbeteren.

Samen met de Vogelbescherming, maatschappelijke partijen en experts is in het voorjaar van 2012 is een quick scan uitgevoerd. In workshops zijn mogelijke maatregelen bekeken zoals nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen, aandacht voor verlichting en de keuze voor bepaalde boomsoorten. De maatregelen zijn samengevat in acht factsheets. Stadsvogeladviseur Marian Peterse zegt in haar bijdrage aan het debat dat de ambities te vrijblijvend zijn en wel wat hoger mogen:

Tenslotte: dit rapport is een eerste aanzet om de biodiversiteit in het Stationsgebied te verhogen en de leefomgeving te verbeteren. Voor het nakomen van de biodiversiteitsambitie zijn aanvullingen nodig en is een meer sturend en zelfs verplichtend beleid nodig.

Hier de stukken:
Commissiebrief
Rapport biodiversiteit
Toekomstschets vogels factsheet
Checklist Natuurvriendelijke maatregelen gebouwen

De tot nu toe in gang gezette bouwprojecten blinken niet uit in ambities op dat vlak. Het entreegebouw van Hoog Catharijne krijgt een vegetatiedak, maar dat is het dan wel zo’n beetje. Als we de plannen voor Stationsplein Oost bekijken dan vinden we daarin eigenlijk geen maatregelen van enige importantie, ook al is er een club die het plein aanstipt als een “duurzame ontwikkeling”. Wij zien vooral een gigantische klomp beton met hier en daar een bak waarin een boom past. Leuk voor stadsduif, mus en spreeuw die kunnen leven van ons afval, maar dat is het dan wel zo’n beetje. Voor OV-terminal, stadskantoor en Stationsplein West is de ambitie zo goed als nul. Zou de bibliotheek samen met het restant van het Smakkelaarsveld nog iets kunnen goedmaken? Of de halfzijdig groene oevers van de singel? Of de Rabobrug?

Dat het ook heel anders kan bewijst deze woontoren in Milaan. Daar is de verbeelding werkelijk aan de macht en gaat de architect verder waar het bij anderen bij een spannende schets zou zijn gebleven. Het appartementengebouw krijgt over de hele hoogte bomen tot wel een meter of negen groot. Ze staan in grote bakken die in de constructie zijn geïntegreerd. Voeding en vocht krijgen ze via een druppelsysteem. Uiteraard zal dit kostbaar zijn, maar het resultaat is dermate betoverend dat het een eigen publiek trekt die dat zo waardeert dat ze daarvoor wil betalen. Midden in de stad wonen maar ook in je eigen bos! Als NS Stations met dit soort plannen was gekomen, in plaats van met eisen voor vierbaans toeritten voor de parkeergarage, was de discussie over de sloop van de Van Sijpesteijnkade heel anders verlopen.

Reacties

  1. Berend

    De Katreinetoren, in zijn originele vorm voor de verbouwing, had plantenbakken.
    Ik heb het altijd jammer gevonden dat deze niet gebruikt werden en gefantaseerd hoe de stad er uit zou zien als dat wel zou gebeuren. Altijd gedacht dat het om de een of andere reden wel niet zou kunnen maar deze plaatjes uit Milaan bewijzen het tegendeel.

  2. Richard

    Ziet er prima uit, maar ik heb er wel mijn bedenkingen erbij. Vallende bladeren (takken bij de Nederlandse herfststormen)en groeiende takken, zullen de spanningen laten oplopen tussen de onderburen en het gevaar voor wandelende mensen. Nederlanders zijn al best wel zeurpieten, zal een hoop gedonder geven (-;. Verder tast groen de gevel/beton/ramen en kozijnen van het gebouw aan, wat weer zorgt dat het gebouw regelmatig helemaal schoongespoten zal moeten worden.

    De inrichting van veel groen, kun je eigenlijk alleen op grote schaal in de buitenruimte uitvoeren. Ik denk dat je onder een groen gebouw meer de zonnenpanelen/windmolentjes, koud en warm water van grote diepte laten circuleren(biowasmachine) en duurzaam slopen/bouwen/materialen onder kunt verstaan. Meer dan mossachtige daken is vrijwel niet mogelijk. De jaarbeurs op -1 of -2 verdiepingen plaatsen en er een park op zetten, zet letterlijk meer zoden aan de dijk.

Reageer