Varia

In Nieuws door HB4 Reacties

_MG_8543

Zicht op het nieuwe ‘business district’ vanaf de Dom (foto Sanne Lagerberg)

Na de klik wat antwoorden op in de Raadscommissie Stad & Ruimte gestelde vragen. Samengevat:
– Het muziekpaleis krijgt rookcabines en ‘rookbalkons’.
– De fietsenstalling onder De Vredenburg gaat 21 maart open. (Zou eens tijd worden.)
– Winkelstraat Vredenburg wordt dit jaar heringericht. Er moet overigens nog wel een en ander aan kabels worden verlegd.
– Er is geen VERDER-geld voor Westpleintunnel. Integrale visie op fase II stationsgebied verschijnt dit voorjaar.
– Busstation noord wordt in september verplaatst naar het westen, tegen die tijd is er een dynamisch reisinformatiesysteem (DRIS) op de tram- en busstations in bedrijf. Voordat het zover is blijft het behelpen qua informatie over wie wat waar en waarheen.

[integrale quote uit de brief:]

1. VERDER – middelen
Vraag raadslid Van Waveren of het mogelijk is de Westpleintunnel op te voeren voor de VERDER middelen.
Antwoord: Die kans is zeer gering omdat deze middelen sowieso onder druk staan. Ook is de groslijst overbelast. Volgens de spelregels zijn alleen projecten aan de lijst toe te voegen als de totale investering gedekt is. Aangezien de grondexploitatie voor fase 2 nog in voorbereiding is, is dat hier niet het geval. Zoals wij u bij de vaststelling van de ontwikkelvisie Lombokplein/ Westpleintunnel hebben bericht1, kennen alle drie inrichtingsmodellen uit de ontwikkelvisie een groot financieel tekort waarvoor vooralsnog geen financiële middelen zijn om dit tekort op te lossen.
Wij hebben overigens het voornemen in het voorjaar 2013 een samenhangende visie te presenteren voor fase 2, waaronder het Lombokplein.

2. Informatieborden bus- en tramstation
Wens raadslid Van Schie om in de tijdelijke situatie van bus- en tramhaltes op diverse plaatsen goede info-borden te plaatsen.

Antwoord: Er is een onderscheid tussen reisinfo en verwijsinfo (Reisinfo gaat over specifieke informatie over vertrektijden en perrons. Onder Verwijsinfo valt de overige informatie.)
De nieuwe situatie gaat in bij de in gebruik name van het tijdelijke busstation aan de westkant van het station op 3 maart 2013.
In eerste instantie staan er op het busstation borden met (statische) reisinformatie en lijngebonden info op de haltes.
Reizigers worden vanuit de hal, vanuit de busstations centrumzijde en vanaf het Jaarbeursplein verwezen naar het busstation (actie ProRail in samenwerking met BRU).

Na buiten gebruikstelling van het busstation Noord aan de centrumzijde (september 2013) komt er een dynamisch reisinformatiesysteem (DRIS) op busstation tijdelijk west aan de Jaarbeurszijde en op het opnieuw ingerichte busstation oost aan de centrumzijde (actie BRU). Dit dynamische systeem voorziet in schermen met actuele informatie op de haltes en in de stationshal op plaatsen waar de reiziger afdaalt naar de busdelen.
Ook de tijdelijke eindhalte van de tram op het Jaarbeursplein (april 2013) wordt voorzien van DRIS, evenals de looproute tussen de eindhalte en het station.
Naast de dynamische reisinformatie, blijft er op de beide busstations statische reisinformatie, evenals ‘verwijsinformatie’ naar de lijnen die zich aan de andere zijde van het station bevinden. Informatiemedewerkers voor reizigers zijn aanwezig om waar nodig de weg te wijzen. De BRU zal in de zomer zorgen voor een verhoogde inzet van informatiepersoneel bij het nieuwe busstation.

3. Fietsenstalling/ openbare ruimte woonwinkel gebouw
Vraag raadslid Van Schie naar de verwachte openingsdatum van de fietsenstalling, de verbetering van de openbare ruimte rond het woonwinkelgebouw en de handhaving van fout gestalde fietsen.

Antwoord: De opening van de fietsenstalling is wegens wisseling van huurders in het bovengelegen woonwinkelgebouw uitgesteld. Door de nieuwe huurder zijn o.a. de roltrappen op een andere plaats gesitueerd, waardoor de kelder later voor inrichting beschikbaar is gekomen. De opening is gepland op 21 maart 2013. In eerste instantie worden fietsers geïnformeerd over en verwezen naar de nieuwe fietsenstalling, later zal ook gehandhaafd gaan worden. Voor verdere informatie over handhaving: zie de nota Stallen en Parkeren.

De herinrichting van het Vredenburg (tussen woonwinkelgebouw en Vredenburg noord) vindt fasegewijs plaats.
maart – juni 2013: ondergrondse zaken (WKO en resterende kabels en leidingen waaronder vernieuwen van huisaansluitingen).
juni – eind 2013 inrichting vanaf de Jacobstraat tot aan Vredenburg 40 (POS).

4. Rookcabines Muziekpaleis
Vraag / wens raadslid Van Schie om voldoende rookruimtes in het Muziekpaleis (mede omdat er weinig buitenruimte is).
Antwoord: In het Muziekpaleis komt een passende hoeveelheid rookruimtes, in de vorm van rookcabines binnen en op een beperkt aantal plaatsen ingerichte rookruimtes buiten (bijv. balkons).

Reacties

 1. Martijn

  Gaat de tram al in april 2013 een nieuwe (tijdelijke) eindhalte aan de Jaarbeurszijde krijgen? Zijn de werkzaamheden daarvoor al begonnen, dan?

 2. Martijn

  In het kader van verwijzingen en looproutes: krijgt de middentunnel, die momenteel de perrons van het treinstation met busstation Noord verbindt, ook een nieuwe uitgang aan de westzijde van het station? (Ik heb de vraag al enkele malen aan CU2030 geprobeerd te stellen, maar die verwijzen door naar Prorail, en dat antwoordt niet…)

  1. Michiel

   Voor zover ik weet wordt de middentunnel in ieder geval aangesloten op de nieuwe perrons 20/21 (perron 8). Of de tunnel dan ook nog naar het uiteindelijke busstation onder de OVT wordt doorgetrokken weet ik niet, maar daar heb ik tot dusver niets over gehoord.

Reageer