Uitdagend vastgoed

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Vandaag Valentijn. En we heten de triple dip welkom. Hieronder een persbericht van de gemeente over de vastgoedontwikkeling van kantoren en retail in 2012 en het jaarbericht 2012 van Corio.

[quote persbericht gemeente:]

Vastgoedmonitor 2012: Roerige tijden voor Utrechtse vastgoedmarkt

De Utrechtse economie houdt stand in onrustige tijden. De werkgelegenheid in Utrecht is het afgelopen jaar toegenomen met 3000 arbeidsplaatsen. Desondanks kampt de commerciële vastgoedmarkt in Utrecht met tegenwind. Het geld wordt verdiend op minder meters. De leegstand in kantoren is verder toegenomen en in diverse winkelcentra is sprake van een dalende omzet in de non-foodsector. Ook de markt voor bedrijventerreinen ondervindt de gevolgen van de economische recessie. In veel gevallen blijkt de financiering voor nieuwbouw van commercieel vastgoed problematisch. In het afgelopen jaar is de gronduitgifte in Utrecht zeer bescheiden geweest.

Dit blijkt uit de Vastgoedmonitor 2012 die donderdag 14 februari tijdens de Vastgoed Relatiemiddag van de gemeente Utrecht is gepresenteerd. De Vastgoedmonitor 2012 geeft inzicht in de relevante ontwikkelingen in de landelijke en lokale vastgoedmarkt op het gebied van kantoren, winkelruimte, bedrijfsruimte en bedrijfsverzamelgebouwen.

Kantorenmarkt
Net als landelijk en in andere grote steden is er in Utrecht een overaanbod aan kantoorruimte. De kantorenleegstand in Utrecht is gestegen van 9,1% eind 2011 naar 10,4% eind 2012. Daarmee zit Utrecht nog wel ruim onder het landelijk gemiddelde van 14,6%. Binnen Utrecht zijn er grote verschillen tussen de kantoorgebieden. Zo is er vrijwel geen leegstand in het Stationsgebied (0,7%) en een hoge leegstand van kantoren op de bedrijventerreinen Lage Weide (28%) en Oudenrijn (29%). Door bestaande locaties te versterken en transformatie naar andere functies te faciliteren (bijv.wonen, hotel) probeert Utrecht de leegstand tegen te gaan.

Winkelmarkt
Met een gemiddelde leegstand van 4,5% staat de Utrechtse winkelmarkt er over het geheel genomen goed voor. Ruim onder het landelijk gemiddelde van 6,9% en conform de gewenste frictieleegstand. Wel is sprake van een bovengemiddelde leegstand in winkelcentrum The Wall en is er enige vertraging in de plannen voor (her)ontwikkeling van winkelcentra. Daar staat een grootschalige uitbreiding van Woonboulevard Utrecht (Ikea) tegenover. De winkelhuren in de belangrijke Utrechtse winkelcentra zijn vrijwel geheel op peil gebleven en de historische binnenstad en Hoog Catharijne kennen nog steeds veel vraag.

Bedrijfsruimtemarkt en bedrijventerrein
In de bedrijfsruimtemarkt is na de hoge opname en de sterke afname van het aanbod in 2011, het aanbod in 2012 weer fors gestegen naar een niveau van 2,9 keer de opname. Het gaat om 9% van de Utrechtse voorraad; globaal de helft van het aanbod kan tot het incourant aanbod worden gerekend. Een relatief hoog aanbodpercentage is er voor de Cartesiusdriehoek. Op Lage Weide bevindt zich het grootste aanbodvolume, maar met 7,5% van de voorraad is dat minder dan gemiddeld in de stad. In 2012 is geen nieuw bedrijventerrein uitgegeven.

Kleinschalige bedrijfsruimten
Utrecht kent 22 bedrijfsverzamelgebouwen met een bezetting van rond de 90%. Daarnaast is er een toenemend aantal aanbieders van flexibele werkplekken, waarvoor geen huurcontract hoeft te worden afgesloten. Kleine ondernemers als ZZP’ers gebruiken bovendien steeds vaker horecagelegenheden als werk- en ontmoetingsplek, vaak als aanvulling op hun werkplek vanuit huis..

Utrecht Science Park
Het Utrecht Science Park in De Uithof is een groeipool binnen de Utrechtse economie met steeds meer kennisintensieve bedrijven en instellingen. Aansprekende ontwikkelingen zijn de vestigingen van het Danone Innovation Centre, het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium en de uitbreiding van de incubatorfunctie.

Voor Corio is het momenteel ook een uitdagende tijd, want winsten lopen terug. De eigendommen die onder de noemer vallen van Favorite Meeting Place doen het echter relatief goed met een kleine groei. Hoog Catharijne is er daar één van. Het lijkt erop dat de crisis geen spaak steekt in de herontwikkeling van Hoog Catharijne.

Reageer