Aanbesteding Smakkelaarsveld

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

De gemeente Utrecht vraagt marktpartijen een aanbod te doen voor de ontwikkeling van het vastgoed Smakkelaarsveld. Het wordt op Aanbestedingskalender omschreven als: “De gemeente Utrecht is voornemens een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de ontwikkeling, het ontwerp en realisatie van vastgoedontwikkeling Bibliotheek++, Smakkelaarsveld. Deze overeenkomst is inclusief het voor eigen rekening en risico (van de marktpartij) ontwikkelen van een woningbouwprogramma gecombineerd met gebouwde parkeervoorzieningen, en de aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) banen door het gebouw.” Inschrijven kan tot 15 februari 2013.

In de aankondiging lezen we dat de gemeente verwacht (hoopt) uit circa zeven inschrijvingen te mogen kiezen. De belangrijkste eis is dat de inschrijver ervaring heeft met vergelijkbare gebouwen met meerdere functies in combinatie met voor eigen rekening ontwikkelen van een woningenprogramma. Anders dan een deadline voor inschrijven worden geen termijnen genoemd.

Op Aanbestedingskalender vinden we nog dit:

Totale hoeveelheid of omvang
De gemeente Utrecht is voor de onderhavige opdracht opzoek naar een ontwikkelaar, eventueel in een door de ontwikkelaar te vormen combinatie met belegger en aannemer, die het gewenste eindbeeld op het Smakkelaarsveld kan realiseren. Voor het publieke deel van het gebouw, de bibliotheek en het artplex (filmhuis) is een voorlopig ontwerp opgesteld door architecten Rapp & Rapp BV. De overeenkomst tussen de gemeente en Rapp & Rapp wordt door de ontwikkelaar overgenomen voor het uitwerken van het VO tot DO en bestek. De ontwikkelaar beslist zelf in welke fase hij een aannemer selecteert.

De inhoudelijke kaders voor de door de ontwikkelaar te realiseren opgave laten zich op hoofdlijnen als volgt samenvatten:
Gecombineerd vastgoedprogramma:
Vastgesteld vastgoedprogramma op deze locatie is als volgt:
• Maximaal 14.400 (m2) vierkante meter bruto vloer oppervlak met de functie Bibliotheek,
• circa 4.400 (m2) vierkante meter bioscoopvoorziening met de functie “Artplex” (film en uitgaan),
• circa 4.500 (m2) vierkante meter parkeergarage (is circa 150 parkeerplekken)
• circa 3 tot 6 bouwlagen woningen: maximaal 22.000 (m2) vierkante meter BVO. Dit programmaonderdeel is door de ontwikkelaar nader te bepalen afhankelijk van diens marktinschatting/-risico en beoogde grondkostenopbrengst voor gemeente)
• De op basis van het betreffende Definitief Ontwerp tijdige realisatie van de HOV-(onder)banen binnen de daarvoor overeen te komen prijs (dus prijsvast zonder verrekening van financiële tegenvallers/meerkosten) en binnen de daarvoor beoogde planning; daarbij expliciet de (gesanctioneerde) garantie door de ontwikkelaar dat er gaan sprake zal zijn van negatieve gevolgen op het gebouw (zoals trillingen of geluidsoverlast). In de offerteaanvraag zal een maximaal bouwbudget worden opgenomen.

De genoemde hoeveelheden zijn indicatief. U kunt aan deze raming van voormelde hoeveelheden geen rechten ontlenen.

Reageer