Stationsplein oost

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Zicht vanaf het Smakkelaarsveld. Het perspectief in deze computervisualisatie is extreem, vergelijkbaar met een flinke groothoeklens. Het plein lijkt aan de horizon te liggen. Zo groot zijn de afstanden niet. Waarom men dit zo verbeeldt is voor ons een raadsel.

Het college kiest voor het definitief stedenbouwkundig plan Stationsplein-oost en vraagt de raad om binnenkort met optimalisaties van het masterplan en het structuurplan stationsgebied in te stemmen. In het bijzonder zijn dat:
– een aanpassing van de straatstructuur van de nieuwe Stationsstraat met een knik (voorzetgebouw als uitwerking van het studiegebied) en knip (in plaats van een doorgaande autostraat)
– een aanpassing van de straatbreedte van het noordelijk deel van de nieuwe Stationsstraat naar 28 meter (in plaats van 33 meter) ten behoeve van de realisering van het Noordgebouw.

Het college vraagt ook om ter invulling van het studiegebied in het structuurplan definitief te kiezen voor het zogenaamde Zuidgebouw (in plaats van een reservering voor een fietsflat). Naar verluidt heeft NS interesse dit gebouw te ontwikkelen en gebruiken.

Op dinsdag 15 januari organiseert de gemeente een informatieavond over dit nieuwe plein.

[quotes uit de toelichting:]

Stationsplein oost: een stadsentree met uitstraling

Met het vaststellen van het Stedenbouwkundig plan voor het Stationsplein oost en omgeving heeft het college haar ambitie uitgesproken voor dit deel van het Stationsgebied. Het huidige Stationsplein komt er helemaal anders uit te zien met een echte stadsentree naar zowel het station als de binnenstand. Het gebied vol geparkeerde fietsen en gebouwen zonder publieksfuncties aan de straat verdwijnt. De openbare ruimte krijgt een kwalitatieve impuls. Een plek voor ontmoeting waar voetganger en fietser volop de ruimte krijgen.

Met dit plan is de samenhang tussen de architectonische en ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen en de openbare ruimte vastgelegd. Leidend hierbij is het Voorlopig Ontwerp van het toekomstige Stationsplein oost en de daarbij behorende inrichting van de openbare ruimte geweest. Voor de toekomstige vastgoedontwikkelingen zijn het de vertrekpunten. Het gaat hier om het Voorzetgebouw Hoog Catharijne, de plinten Hoog Catharijne, het toekomstige noord- en zuidgebouw langs het spoor. De scope van het Stedenbouwkundig Plan en Beeldkwaliteitsplan wordt begrensd door de Catharijnesingel aan de oostzijde, de OVT aan de westzijde, het Smakkelaarsveld aan de noordzijde, en het Moreelsepark aan de zuidzijde.

Zicht vanaf de hoek Moreelsepark.

Er komt een nieuw verhoogd stadsplein met daaronder een fietsenstalling. De doorgaande fietsroute blijft en de huidige doorgaande autoverkeerroute verdwijnt. Doordat functies vervallen, fietsen inpandig geparkeerd worden en juist de gebouwen ingangen en functies aan het plein krijgen, is er ruim baan voor voetganger en fietsers. Aan de zuidzijde van het Stationsplein oost is ruimte voor taxi’s en zijn kiss & ride plekken. Ook de buitenzijde van Hoog Catharijne wordt flink aangepakt. Het geheel nieuwe voorzetgebouw aan het Stationsplein oost zorgt voor meer interactie met het plein, dit wordt versterkt door toevoeging van functies aan de buitenzijde van het winkelcentrum. Ook het noord- en zuidgebouw dragen bij aan de pleinbeleving.

Rabobrug
Het ontwerp van de Rabobrug is aangepast waardoor de aansluiting van de brug rechtstreeks via de Mariaplaats zo de stad in gaat. Op deze manier is de geplande Herenroute voor fietsers sterk verbeterd. Met dit nieuwe ontwerp wordt ook het Moreelsepark heringericht als langzaamverkeersroute richting de Mariaplaats.

Duurzaamheid en vergroening
Duurzaamheid krijgt op verschillende manieren betekenis door het gebruik en de inkoop van duurzame materialen, zoveel als mogelijk hergebruik van gesloopte materialen, zonnepanelen, waterafvoer- systemen, ijs- en sneeuwvrij door inzet van zonne-energie, toepassing van led verlichting en zo veel mogelijk vergroening in de vorm van bomen en gevel- en dakgroen. Behalve duurzaamheidsmaatregelen in de openbare ruimte voldoen de te realiseren gebouwen aan de hoogste criteria van duurzaamheid (een zo hoog mogelijke BREEAM score).

Vanaf nu worden alle ontwikkelingen en bijbehorende plannen getoetst aan dit stedenbouwkundig plan. Het hele plan is terug te lezen op www.cu2030.nl. Er wordt doorgewerkt aan de ontwerpen van de Rabobrug en van Stationsplein oost en omgeving. Corio werkt de plannen van haar voorzetgebouw verder uit en voor het Zuidgebouw gaan de gesprekken met ontwikkelaars verder, het Noordgebouw komt begin 2013 op de markt. Voor geïnteresseerden is er op dinsdag 15 januari as. een informatieavond over de ontwikkelingen van Stationsplein oost en omgeving. Deze avond heeft een informatief karakter met als doel een helder beeld neer te zetten voor dit nieuwe deel van het Stationsgebied.

Lees ook wat we er eerder en onlangs over schreven. Voor een compleet beeld: gebruik de zoekfunctie van deze site.

Reageer