Bestemmingsplan Smakkelaarsveld online

In Nieuws door HB1 Reactie

[update] Het bestemmingsplan Smakkelaarsveld is nu hier ter inzage voor zienswijzen. We vragen de BU-lezer zijn ervaringen en ideeën over het plan hieronder te delen in de reacties. We zullen het zelf ook gaan bestuderen.

Eén tipje van de sluier lichten we alvast op: de oorspronkelijk in het gebouw geplande fietsenstalling past daar niet meer en wil men nu aan de voorzijde, bij de ingang realiseren iets waar de Wijkraad Binnenstad zich tegen verzet omdat het ten koste gaat van het (al zeer beperkte) groen. De gemeente ziet bouwkundig geen andere oplossing. “Deze fietsenstalling dient onder de trappartijen van de bibliotheek++ te worden gerealiseerd zodat deze visueel geen onderdeel uitmaken van de openbare ruimte van het Smakkelaarsveld”, aldus het ontwerpbestemmingsplan.

Onderstaand bericht heeft de gemeente verspreid.

Het college heeft ingestemd met de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan Smakkelaarsveld. Het bestemmingsplan maakt een integrale herinrichting van het Smakkelaarsveld mogelijk. Tram en bus worden op een goede manier ingepast en er ontstaat ruimte voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel gebouw (Bibliotheek++).
Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 13 december 2012 t/m 23 januari 2013. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden van een reactie voorzien en waar nodig verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Voor geïnteresseerde bewoners en ondernemers die vragen hebben over de inhoud of procedure van het bestemmingsplan, organiseert de gemeente op 18 december een inloopavond van 18.00 – 20.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied (Vredenburg 40).

 

Reacties

Reageer