Welstand bijt in stof over Catharijneknoop

In Nieuws door HB5 Reacties

Het college legt het negatieve advies van de Welstandscommissie over de Catharijneknoop (Stadskamer, Poortgebouw, straat tussen V&D en HC) naast zich neer, zo is gisteren duidelijk geworden. In de doorlees de argumentatie. Verder toegevoegd een link naar eerdere berichten over de koude oorlog tussen Welstand en het architectenbureau van Corio. De gemeente start hiermee een traject van zienswijzen op de omgevingsvergunning. Dan kan iedereen kennismaken met de plannen. Wordt vervolgd. Ondertussen is het nieuwe beveiligingscentrum van Hoog Catharijne op de hoek met de Stationsstraat in gebruik genomen.

In de afgelopen weken is het deels tot winkels verbouwde Singelborch opgeleverd. Beneden, op de hoek, is het nieuwe beveiligingscentrum van Hoog Catharijne gevestigd. Het markeert de nieuwe filosofie rondom sociale veiligheid in en rondom het te vernieuwen complex. Alle kritiek die de afgelopen jaren ontstond over de uitbreiding van het complex en het maken van nieuwe tunnels werd gepareerd met het argument dat er vierentwintig uur per dag activiteit en toezicht zou zijn. Ook de Welstandscommissie heeft een zwaar punt gemaakt van de honderd meter lange tunnel tussen oudbouw en Poortgebouw. (De gemeente noemt sociale veiligheid wel expliciet maar negeert dit punt in haar tegenargumentatie, zie onder.) Het is een fundamenteel zwak punt in de vernieuwing van Hoog Catharijne, dat alleen met kunstgrepen gerepareerd kan worden. Via daglicht-verlichting, daglichtopeningen en een akoestisch plafond probeert men te redden wat er te redden valt.
En dus ook door middel van dit beveiligingscentrum. Het idee is op zich goed, mits de rest van het straatniveau met werkelijk publieksvriendelijke functies worden uitgebouwd en het niet blijft bij deze kijkdoos voor PTZ-camera’s. Want echt op je gemak stellen doet zoiets je natuurlijk niet.

Eerder schreven we dit over de discussies in Welstand.

[quote gemeenteberichten 20 november]

Het college besluit:
1 Het advies van de commissie voor Welstand en Monumenten inzake het bouwplan Catharijneknoop vanwege zwaarwegende financieel-economische en maatschappelijke belangen niet over te nemen.
2 De met het bestemmingsplan meegecoördineerde aanvraag om omgevingsvergunning 6 weken ter inzage te leggen.

Argumenten
1.1 Het afwijken van een welstandsadvies is een discretionaire bevoegdheid van het college op basis van de Woningwet.
1.2 Het Kwaliteitsoverleg en het Atelier Stedenbouw hebben positief geadviseerd over het stedenbouwkundig ontwerp.
1.3 Het door de commissie gewenste expliciete onderscheid tussen de verschillende gebouwen en de uitstraling van de functie van het gebouw (als niet-winkelgebouw) staan op gespannen voet met de wenselijke winkel-uitstraling van het pand en belangen op het gebied van de sociale veiligheid.
1.4 De financieel-economische belangen en maatschappelijke belangen van dit bouwplan wegen zwaarder dan het belang van het advies van de commissie voor Welstand en Monumenten.

2.1 Het is wenselijk om de zienswijzeprocedure voor dit bouwplan op te starten

Reacties

 1. Peter

  Wie gaat tegen dit besluit bezwaar maken? Dat ga je winnen!
  Want: de gemeente moet, als het welstandsadvies terzijde wordt geschoven, motiveren waarom een bouwplan dat strijdig is met welstandseisen (te lelijk dus) toch gebouwd mag worden.
  In dit besluit wordt het welstandsadvies licht in twijfel getrokken (andere partijen zeggen iets anders), en het enige argument om de financieel economische belangen zwaarder te laten wegen is… dat ze zwaarder wegen! Dat is natuurlijk geen manier van argumenteren.

 2. maarten

  ^^^
  ja, zoals het college het hier verwoordt (financieel belang gaat voor), kun je net zo goed geen advies uitbrengen als westandscommissie, zo lijkt het. Totaal onlogisch, zolang niet expliciet wordt gemaakt wat die financieel-economische belangen precies zijn.

 3. Jeroen

  Weet iemand hoe dat zit met de Woningwet? Hoe kan een wet die bedoelt is om bewoning van onbewoonbare huizen te vermijden worden toegepast op een winkelcentrum? Kent iemand de loophole die een volkshuisvestingswet toepasbaar maakt op Hoog Catharijne?

Reageer