Informeren 2013

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Niet alleen verdwijnt de gemeenteberichten-bijlage bij wat voorheen Ons Utrecht was, ook het infocentrum in de Neudeflat zal eind van het jaar sluiten. En er verandert nog veel meer. De gemeente bespaart en gaat steeds meer digitaal.
In andere gevallen zou dit bericht voor ons te off-topic zijn, nu willen we er toch bij stil staan. Een van de redenen om in 2007 met deze site te beginnen was namelijk het vinden van terzake doende en actuele informatie over de plannenmakerij in het stationsgebied. Inmiddels is er sindsdien veel veranderd, ook veel ten goede. Afgaand op het bericht dat het college vandaag uitstuurde gaat er nog meer verbeteren. Onze grote wens: alle documenten die bij omgevingsvergunningaanvragen horen online aanbieden, net als bij bestemmingsplannen. En maak die gemeentesite eens een keer lekker vlot en begrijpelijk. Wie weet, komt het er nog eens van. Ondertussen blijven we vrolijk aan onze dossiers bouwen.

 

[quote uit de brief van het college van vandaag over de gevolgen van de digitalisering:]

In de organisatiestrategie Via B staat de ambitie om de publieksdienstverlening te verbeteren tegen lagere kosten. Hieraan wordt invulling gegeven door alle dienstverleningsprocessen te stroomlijnen, gebruik te maken van generieke ICT-voorzieningen en zoveel mogelijk te standaardiseren op basis van landelijke standaarden. Bovendien gaan we onze dienstverlening verder digitaliseren/automatiseren en klantcontacten zoveel mogelijk naar onze frontoffice organiseren om online dienstverlening verder mogelijk te maken en te stimuleren, volgens het principe: click-call-face, waarbij het digitale kanaal het voorkeurskanaal is, dan telefoon en dan balie. De uitwerking van deze ambitie heeft enkele logische gevolgen. Zo hebben we besloten de gemeenteberichten in 2013 digitaal te gaan publiceren, de publicatie van Gemeenteberichten in Utrecht Dichtbij te beëindigen, het Gemeenteblad en de Gemeentegids af te schaffen, en het Informatiecentrum Utrecht (ICU) te sluiten. Deze besluiten lichten we in deze informatieve brief graag toe.

Onlangs is het nieuwe Klant Contact Systeem (KCS) van de gemeente Utrecht gelanceerd. In dit eenduidige en vraaggerichte kennissysteem zit alle informatie over gemeentelijke producten en diensten. Hiermee kunnen medewerkers de inwoners en ondernemers beter en sneller helpen. Dit centrale kennissysteem is recent voor burgers ontsloten door implementatie van het verbeterde digitale loket. De vormgeving van het digitale loket is herzien en de vind- en leesbaarheid van informatie is op niveau. Naast informatie zijn veel producten online verkrijgbaar. Het komende jaar wordt het digitaal loket verder ontwikkeld. De mogelijkheid tot online regelen van producten en diensten wordt verder verbeterd en er wordt invulling gegeven aan ‘mijn loket’. Daar kunnen burgers terecht voor overzicht over hun gegevens, documenten en zaken.

Een volgende stap is het online en digitaal bekend maken van de Gemeenteberichten. Op dit moment wordt een gemeentelijke bekendmaking van een verordening of regeling gepubliceerd in het gemeenteblad. De wettelijk verplichte mededelingen (vaak voornemens tot vergunningverlening) worden gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Utrecht Dichtbij. Inmiddels maakt de Wet elektronische bekendmaking (Web) het mogelijk de officiële bekendmaking van besluiten elektronisch te doen.

Voorwaarde is wel dat de publicatie voldoet aan de in de wet gestelde eisen op het gebied van beveiliging en betrouwbaarheid. Een lokale website voldoet daar over het algemeen niet aan.
Sinds 2011 bestaat de digitale staatscourant en vanaf 2013 is er een landelijke versie voor gemeenten en andere overheden bekend onder de naam Gemeenschappelijke Voorziening voor Officiële Publicaties (GVOP). Dit voldoet wel aan de eisen voor bekendmaking van centrale en decentrale wet- en regelgeving via internet. Wij hebben besloten hierbij aan te sluiten. Voorwaarde is ook dat in een gemeentelijke verordening vastgesteld moet zijn dat bekendmakingen geheel online gepubliceerd worden. Een conceptverordening is inmiddels separaat (ter besluitvorming) naar de gemeenteraad toegezonden. In de toelichting bij deze verordening worden ook de uitzonderingen besproken.

Met de Wet elektronische bekendmaking vervalt de verplichting om deze besluiten via huis-aan-huis of publicatiebladen bekend te maken. Daarom hebben we besloten het Gemeenteblad en de Gemeentegids af te schaffen en publicatie van de Gemeenteberichten in Utrecht Dichtbij te beëindigen. De online publicatie voorziet naar onze opvatting voldoende in de behoefte. Met het digitaal publiceren van de Gemeenteberichten verbetert de dienstverlening aan burgers en ondernemers aanzienlijk. Burgers kunnen met trefwoorden, zoals postcode en soort besluiten, zoeken. Ook is er een attenderingsservice, waardoor geïnteresseerden gericht per e-mail geïnformeerd worden, als er besluiten worden gepubliceerd die voldoen aan hun vooraf opgegeven criteria. Op ons gemeentelijke digitale kanaal, www.utrecht.nl, zal een link naar het GOVP komen. Het digitale kanaal heeft tegenwoordig een groter bereik (gemiddeld ruim boven de 90%). Het huis-aan-huisblad kent een bereik van 67% , blijkt uit het verspreidingsonderzoek 2011 van Bestuursinformatie.

Door de toenemende digitale dienstverlening neemt de functie van het Informatiecentrum Utrecht, sinds 2005 gehuisvest onderin de Neudeflat, steeds verder af. Daarom hebben we besloten het Informatiecentrum te sluiten.

De terinzagelegging van gemeentelijke voornemens en voorgenomen besluiten van rijksoverheid en waterschap, die tot nu toe bij het ICU fysiek (op papier) plaatsvond, wordt grotendeels digitaal geregeld. Zeer veel stukken worden al op www.utrecht.nl gepubliceerd en in het eerste kwartaal van 2013 willen we de terinzagelegging helemaal online geregeld hebben. Ook de Utrechtse bibliotheken hebben hierin een functie: op veertien plaatsen zijn publieke computers voor het raadplegen van gemeentelijke pagina’s beschikbaar. Op dit moment is dit voor leden gratis (niet-leden € 1, – per uur). De bibliotheekmedewerkers worden binnenkort geschoold in het wegwijs maken van bezoekers in e- diensten. Bekendmakingen op papier blijven voorlopig op beperktere schaal bestaan: in bibliotheken en wijkbureaus kan de informatie op verzoek geprint worden en/of ligt standaard ter inzage.

Ook de winkelfunctie van het ICU vervalt: vrijwel alle producten worden ook verkocht bij de VVV (of bij boekhandels). De VVV blijft verkooppunt van stadspromotioneel materiaal. Het ICU is voor een aantal binnenstadbewoners het afhaalpunt voor huis-aan-huisbladen. Deze functie vervalt: alle huis-aan- huisbladen kunnen afgehaald worden in een van de veertien Utrechtse bibliotheken, of bij de balies van Burgerzaken op de Arthur van Schendelstraat en in Vleuten-De Meern. We hebben inmiddels de Wijkraad Binnenstad over de voorgenomen sluiting geïnformeerd.

De komende maanden werken we de aangekondigde maatregelen verder uit en informeren we de burgers en ondernemers.

We vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en met de aangekondigde maatregelen een goede uitvoering geven aan de ambitie tot verbetering van de publieksdienstverlening tegen lagere kosten.

Reageer