Smakkelaarsveld: een stap verder

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

[update: stukken toegevoegd] Lang verwacht, nu toch gekomen: het voorstel voor het aanbesteden van het Smakkelaarsveld-onroerend goed, ofwel Bibliotheek++. De raad zal zich hier nu over gaan buigen. De bouw zal op zijn vroegst in 2015 beginnen, gelijktijdig met de aanleg van de HOV-baan ter plaatse.

Na de klik de aankondiging van de gemeente, plus de aan de raad gestuurde stukken, waaronder een planning en een analyse van Lauteslager makelaars van de woningmarkt voor nieuwbouwprojecten in Utrecht, interessant in het kader van de andere woningen-locaties aan de overkant van het spoor.

 

De stukken:
Contracteringstrategie Bibliotheek++
Bijlage 1a Advies Lauteslager over woningen
Bijlage 1b Marktconsultatie vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld
Bijlage 1c Marktverkenning vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld

Bijlage 2 Contracteringstrategie bibliotheek
Bijlage 3 Besluitenhistorie Bibliotheek++
Bijlage 4 Detailplanning versnelling

[quote uit het begeleidende bericht:]

Bouwer Bibliotheek++ gezocht
De komst van de Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld, als onderdeel van de vernieuwing van het Stationsgebied Utrecht, is weer een stap dichterbij. In november 2011 stemde de gemeenteraad in met de ontwikkeling van dit gebouw en vroeg het college met een voorstel te komen voor de contractering. Dit voorstel is nu klaar en wordt aan de raad voorgelegd. In de Bibliotheek++  kunnen mensen straks terecht voor het lenen van boeken en cd’s, gamen, een lezing of debat, een film, een kop koffie of een hapje eten. Daarnaast komen er appartementen, parkeergelegenheid en fietsenstallingen.

Vanwege de combinatie van verschillende functies op het Smakkelaarsveld is in het voorjaar van 2012 een marktconsultatie gehouden, waarbij is gekeken op welke manier de gemeente het vastgoed het beste op de markt kan zetten. Hieruit bleek dat de markt veel kansen ziet voor een succesvolle realisatie van de Bibliotheek++, maar dat er wel duidelijkheid moet zijn over de uiteindelijke eigendomssituatie. Op basis van de resultaten van de marktconsultatie is een contracteringsstrategie uitgewerkt met de volgende aanbevelingen:

• Voor het deel van het gebouw dat publiek toegankelijk is (bibliotheek, Artplex) geeft de ontwikkelaar bij de bieding een koopsom aan of een gelijkwaardig alternatief in huur. Afhankelijk van deze aanbieding neemt de gemeente een definitieve beslissing.
• Voor het deel van het gebouw waar woningen en bijbehorende parkeergarage komen, wordt minder vooraf vastgelegd. De ontwikkelaar mag hier grotendeels zelf het type woningen bepalen: huur- of koopwoningen, hoeveel en hoe groot en hoeveel parkeerplaatsen. Wel is er een richtlijn voor de totale hoeveelheid vierkante meters woningbouwprogramma en de bijbehorende hoeveelheid parkeerplaatsen.
• Het deel van de bus/trambanen die onder de Bibliotheek++ door worden aangelegd, worden gelijktijdig met het vastgoedprogramma aanbesteed.

Als de raad instemt met bovenstaand voorstel, start op korte termijn een Europese aanbesteding. In verband met de nog weg te halen fietsenstallingen op het Smakkelaarsveld en andere voorbereidende werkzaamheden, kan de bouw van het Bibliotheek++ niet eerder starten dan het voorjaar van 2015. De oplevering zal dan naar verwachting eind 2017 zijn.

Ons dossier Bibliotheek/Smakkelaarsveld is hierbij ook geactualiseerd.

Reageer