Herontwikkeling Jaarbeurs mogelijk anders

In Nieuws door HB5 Reacties

Er is een redelijke kans dat de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs binnen enkele maanden overeenstemming bereiken over een forse wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Insiders noemen het ‘de omklap’. Niet meer noord naar zuid, maar oost naar west. Voor zowel gemeente en Jaarbeurs lijken aan deze variant meer voordelen te kleven.Over de wijziging in de omklap zijn partijen al maandenlang in onderhandeling. Het is de gemeente die momenteel druk uitoefent omdat de deadline voor de Crisis- en herstelwet (1 januari 2014) op de achtergrond meespeelt. De gemeente wil nog voor het eind van het jaar van de Jaarbeurs een definitief antwoord horen, aldus de wethouder. Het is overigens de Jaarbeurs zelf geweest die bij de gemeente heeft aangeklopt om alternatieven ten opzichte van de bilaterale ontwikkelovereenkomst te gaan bekijken. Deze overeenkomst ligt al jaren in een la zonder dat partijen er een klap op hebben gegeven. Wethouder Everhardt heeft bij zijn aantreden meteen dit dossier nieuw leven ingeblazen.


Het idee achter de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is om met minder hallen (minder oppervlakte) maar met flexibel en multifunctioneel gebruik toch te kunnen blijven groeien. In het oorspronkelijke plan zou de Jaarbeurs vanaf 2019 de strook met hallen aan de noordwestelijke zijde aan de gemeente overdragen voor herontwikkeling. De gemeente heeft de grondinkomsten nodig. Een groot musicaltheater van Stage Entertainment is daarbij een optie. De Jaarbeurs zou daarbij de capaciteit die ze kwijtraakt deels gaan herbouwen aan de noordoostzijde, tegen de Croeselaan aan, in combinatie met een eenlaagse ondergrondse parkeergarage.


In het alternatieve plan trekt de Jaarbeurs zich juist terug van de strook aan de Croeselaan (de grote parkeervlakte P3), waarmee de gemeente dat gebied krijgt voor herontwikkeling. Ze behoudt de bestaande hallen om te vernieuwen. De parkeercapaciteit verhuist naar de andere zijde van het kanaal. De plannen voor het realiseren van bioscoop, casino en hotel (verkleind plan, zonder woningen) zouden daarbij onveranderd blijven. De gemeente zal dan zelf met de stedenbouwkundige uitwerking van de Croeselaan aan de slag gaan. Er kan daarbij goed worden aangesloten op het vernieuwingsgebied Parkhaven. Of de strook woningen aan de Croeselaan tot de hoek Van Zijstweg in de nieuwe situatie behouden blijft is allerminst zeker.

Voor de Jaarbeurs heeft deze verandering ook een paar grote pluspunten. De parkeercapaciteit concentreert zich aan de westzijde en de auto-bereikbaarheid is dan met de nieuwe fly-over op het 24 Oktoberplein en een verbrede Overste den Oudenlaan optimaal. Bovendien is de fasering van bouw en sloop eenvoudiger zonder dat men met de expositie-capaciteit in de knoei komt.

Inmiddels is de Jaarbeurs begonnen met de procedures voor entreegebouw en Galaxyroom. De procedure voor bioscoop wordt begin 2013 verwacht. Als het alternatieve plan wordt doorgezet, zal dit mogelijk consequenties hebben voor de bioscoop. Zes van de zeventien zalen worden namelijk als conferentiezaal gedeeld met de Jaarbeurs. Overigens lijkt het er op dat de Jaarbeurs met de locatiekeuze van het nieuwe Entreegebouw al een voorschot neemt op de alternatieve situatie.

Bouwput Utrecht heeft komende week een gesprek met de Jaarbeurs om te horen hoever het staat met de besluitvorming.

Reacties

 1. Marco Knol

  P3 omvormen tot een parkachtige omgeving zou wel mooi zijn. Als compensatie voor het wegvallen van het Smakkelaarsveld. Daarnaast heb je dan mooi doorlopend groen over de Croeselaan met de middenberm/olifantenpad en kun je vrij makkelijk een doorsteek maken richting Parkhaven en de Mewerwedekanaalzone waardoor je een mooi aaneengesloten verblijfsgebied krijgt.
  Als je dan ook de parkeerplaatsen ondergronds aanlegt zoals in het plan van HKBS dan heb je een Jaarbeurs naast Utrecht CS midden in een stedelijk groene omgeving. Lijkt mij een win-win situatie.

  Overigens zou het denk ik sowieso prettig zijn als ze bij het aanleggen van parkeergarages aan de westzijde van het Merwedekanaal ook de parkeerbehoefte van de sportvoorzieningen aan de andere kant van de Overste den Oudenlaan zouden meenemen.

 2. Anne

  Ik vind dit Jaarbeurspark, samen met het herstellen van de singelstructuur, echt het allerbeste idee om de aantrekkelijkheid van Utrecht te vergroten. Het zou voor de entree van de stad zo’n verschil uitmaken. Nog afgezien wat het voor de omliggende wijken kan betekenen.

 3. Auteur
  HB

  In de oorspronkelijke plannen is er een centrumboulevard ingetekend die vanaf het station bijna in een rechte lijn doorloopt naar het Merwedekanaal. Het idee was dat aan weerszijden gevarieerde functies zouden komen. Met de bouw van het entreegebouw, precies op die boulevard, wordt deze onderbroken. Je komt daar gevoelsmatig (en letterlijk) op Jaarbeursgrond en de toegankelijkheid zal mogelijk ook geen 7×24 bedragen. Dat ondermijnt het hele idee. Door nu de boulevard vóór het Jaarbeurs-entreegebouw te laten afbuigen naar de Parkhaven/Merwede-strook, ontstaat een nieuwe stedelijke dynamiek die in het oude plan ontbrak. Daarvoor zal mogelijk wel de situering van de bioscoop moeten worden aangepast. Ik ben bang dat daarvoor de tijd nu ontbreekt. Daarmee maakt de herontwikkeling van P3 niet zo’n goede start.

  1. Jan

   ‘Dat ondermijnt het hele idee. Door nu de boulevard vóór het Jaarbeurs-entreegebouw te laten afbuigen naar de Parkhaven/Merwede-strook, ontstaat een nieuwe stedelijke dynamiek die in het oude plan ontbrak.’

   Je bent er mijn inziens nogal positief over. Deze straat zal een 100% substituut zijn voor via Croeselaan / Van Zijstweg.

   Wat is de toegevoegde waarde van deze verbinding dubbel aanleggen? Het zal de intensiteit van het gebied enkel verdelen en de ‘stedelijke dynamiek’ verkleinen.

Reageer