Kosten renovatie grote zaal: 12 mln

In Nieuws door HBReageer op dit artikel


Over de renovatie van de oude zaal van Muziekcentrum Vredenburg bestaat veel onduidelijkheid. Wordt nu wel de oude inrichting en afwerking gehandhaafd of gaat alles op de schop? In het oude plan (van 2007) zou men de oude zaal oppoetsen en daarmee klaar. Inmiddels blijkt dat dat om allerlei reden een slecht idee was. In een zojuist gestuurd antwoord van de wethouder op vragen van Oldenborg blijkt dat de inwendige en uitwendige renovatie tamelijk omvangrijk is en 12 miljoen gaat kosten. Enige tijd geleden sprak BU met architect Patrick Fransen over dit onderwerp. Hij gaf ook al aan dat er het nodige verandert. Lees de brief van de wethouder en de opmerkingen van Fransen na de klik.

[quote brief:]

In de RIA van 8 mei j.l. stelde de heer Oldenborg een vraag over de verschillende bedragen van de kosten van de oudbouw (renovatie bestaande grote zaal Muziekpaleis).

Opgemerkt werd dat in de brief bij de krediet aanvraag 2009 € 9 miljoen staat voor renovatie oudbouw terwijl er elders staat dat er hierop weer ca. 7 miljoen is bezuinigd in de onderhandelingen met de aannemer. In de brief van 19 april 2012 en de tweede voortgangsrapportage staat weer een bedrag 5,5 miljoen te besteden aan de oudbouw. De vraag was of met minder besteding (2 + 5,5 = 7,5) dezelfde of zelfs meer kwaliteit wordt geleverd dan oorspronkelijk bedoeld.

Hieronder volgt het antwoord.

In de kredietaanvraag in 2009 bestonden de renovatiewerkzaamheden uit:
– technische maatregelen in verband met brandveiligheidseisen (compleet vervangen sprinkler-, en waterleidingnet, brandmeldsysteem);
– geluidsisolatie;
– de bouwkundige aansluiting op de nieuwbouw en vervanging van de afwerking.

In de bijlage bij de kredietaanvraag (geheime investeringsanalyse 26 mei 2009) waren deze werkzaamheden geraamd op ruim € 9 mio.
In de uiteindelijke prijs onderhandelingen/ bezuinigingen met de aannemer, zijn deze kosten uitgekomen op € 6,5 mio.

Uitgangspunt hierbij was – met uitzondering van enkele technische aspecten – geen aanpassingen van de grote zaal en de omlopen (bestaande foyers).
Het was een 0-scenario waarbij de grote zaal zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat zou blijven, met name ook de buitenzijde. Kostenoverwegingen hebben bij dit scenario een belangrijke rol gespeeld. Achteraf beoordeeld, zijn de aannames onderschat.

Na de ontmanteling van de grote zaal, is de wens geopperd om deze op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Daarbij gaat het om technische aspecten als:
– het isoleren van het bestaande dak;
– het renoveren en isoleren van de buitenschil;
– complete installatievervanging (ook elektrotechnische installatie);
– het op het kwaliteits- en onderhoudsniveau brengen van de bestaande bouw ten opzichte van de nieuwbouw;
– een aanpassing van de plattegronden (herinchting).
De voordelen zijn evident: de toekomstige exploitatie is voor het hele Muziekpaleis hetzelfde. Het gehele complex heeft een zelfde nieuwe uitstraling. Bovendien voldoet ook de bestaande bouw aan hedendaagse energieprestatienormen.

Dus de renovatie gaat nu 6,5 + 5,5 = 12 mio kosten.

Er is dus aanvankelijk niet 7 mio bezuinigd op de oudbouw, maar een bedrag van 2,5 mio.

Nu wordt extra geïnvesteerd (5,5 mio):
– gevel/dak vervangen/isoleren/schilderen: 1,6 mio
– afbouw (incl vast meubilair): 1,8 mio
– installaties (E): 2,1 mio

Dus het verschil tussen 2009 en nu is: de buitenschil, het dak en de afbouw (binnenzijde).

 

[BU sprak met Patrick Fransen op 26 juni 2011:]

De grote- of symfoniezaal staat bijzonder in de belangstelling door de gevreesde ernstige budgetoverschrijding in verband met een grotere renovatie dan oorspronkelijk bedacht. Fransen gaf aan dat dit voornamelijk komt door het feit dat een groot deel van de gevel oorspronkelijk binnengevel was en nu moet worden aangepast als buitengevel. Door blootstelling aan weer en wind is de oudbouw nu snel aan het aftakelen. Hij zei dat binnenkort herstelmaatregelen zullen worden getroffen, voor iedereen zichtbaar. Bovendien gaat het dak eraf dat wordt vervangen door een nieuw (geïsoleerd) dakpakket. Het houten plafond en de kenmerkende lichttechniek-bruggen die eraan hangen, blijven.

Van de symfoniezaal zijn nog steeds geen nieuwe beelden te zien. Fransen legde uit dat op de aankleding nog wordt gestudeerd. De stoelen zullen niet terugkomen. Ze zullen worden vervangen door banken. Dit is een oplossing om mensen met lange benen tegemoet te komen. Waar er houten schotten zitten zullen ze worden doorgebroken zodat je voeten meer ruimte hebben.

Er zal meer met kleur worden gewerkt, paars zal een grotere rol gaan spelen. Deze kleur is nu zichtbaar in de verlichting. De parketvloer is versleten en gaat eruit. Daarvoor komt mogelijk een gietvloer terug. De naturel afgewerkte multiplex tussenwanden en togen zullen blijven.

De ruimten om de grote zaal zullen qua indeling worden vereenvoudigd en een duidelijke functietoewijzing krijgen. Aan oost- en westzijde komen grote foyers en bars. Alles services, zoals garderobes, toiletten en balies worden in de ruimten aan noord- en zuidzijde geconcentreerd. De westelijke foyer loopt door tot aan de singel. Aan de Vredenburgpleinzijde wordt de foyer over meerdere verdiepingen in glas opgetrokken. In de plint aan de buitenzijde hoopt men Muziekpaleis-gerelateerde (retail-) activiteiten te kunnen aantrekken.

Reageer