Stedenbouwkundig plan Sijp: veel sloop

In Nieuws door HB40 Reacties

Het college een stedenbouwkundig plan Van Sijpesteijnkade gepresenteerd. Na de klik het persbericht. Wat opvalt is dat NS Stations en de stedenbouwkundigen van GroupA vasthouden aan sloop van nagenoeg het hele rijtje. Eén gebouw, nummer 25, is een rijksmonument en in die hoedanigheid beschermd.

NS Stations lijkt hiermee doof te zijn voor de argumenten die talloze tegenstanders van sloop hebben aangevoerd. Ze geeft aan dat sloop nodig is in verband met harde eisen vanuit het door de gemeente opgestelde programma van eisen ten aanzien van toegankelijkheid en aansluitingen. Vreemd, aangezien vanaf de Mineurslaan gemakkelijk wegverbindingen gemaakt kunnen worden naar station, garage en verkeersleidingpost. Waarom dat coute que coute via Sijpesteijnkade moet is raadselachtig. Uit het persbericht:

NS Stations heeft besloten om “het zichtbaar maken van de geschiedenis van deze locatie” verder tot het leidend principe in de architectuur te maken.

Dat zal vast een geheel spontane ingeving zijn geweest, met de sloopvergunning op zak. Spiegeltjes en kraaltjes voor de inboorlingen. We zijn nog even ver als pakweg 2003.

In de doorlees enkele links naar downloads van door de gemeente verspreide stukken. Hier wat referentiebeelden.

[Excuus voor de eerdere foute berichtgeving dat drie panden zouden blijven staan. Wishfull thinking en proberen tegen beter weten in het glas halfvol te zien.]

[persbericht:]

Historie krijgt plek in stedenbouwkundig plan Van Sijpesteijnkade en omgeving

Met de presentatie van het voorlopig stedenbouwkundig plan door NS Stations voor het gebied tussen de in aanbouw zijnde OV-terminal en de Van Sijpesteijnkade, is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het Stationsgebied van Utrecht. In dit deelgebied – dat direct aansluit op het toekomstige Stadskantoor – komt een nieuwbouwproject met 200 á 300 woningen en 25.000 m2 kantoorruimte. De historie van het gebied krijgt bij de toekomstige architectonische uitwerking een prominente rol. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Utrecht en bewoners.

De geplande nieuwbouw sluit aan bij de uitgangspunten van het Masterplan Stationsgebied. De ontwikkeling van een omvangrijk woningprogramma moet ervoor zorgen dat het Stationsgebied levendig en bewoond blijft. Op straatniveau is er ruimte voor nieuwe winkels, horeca en wijkvoorzieningen. Sloop van vrijwel alle panden is noodzakelijk vanwege geplande infrastructurele werkzaamheden en om plaats te maken voor de nieuwbouw van woningen en parkeergelegenheid.

In aanloop naar de instemming van het voorlopig stedenbouwkundig plan door de gemeente, is een zorgvuldig proces doorlopen waarin gemeente en bewoners zich hebben ingespannen om de historie van het gebied te behouden. Het monumentale pand op nummer 25 zal mede dankzij deze inspanningen een centrale plaats in het ontwerp krijgen. NS Stations heeft besloten om “het zichtbaar maken van de geschiedenis van deze locatie” verder tot het leidend principe in de architectuur te maken. Het gaat dan om een eigentijdse interpretatie van de historie in de nieuwbouwplannen door het verwerken van delen of kenmerken van de oude bebouwing en/of door verwijzingen. Hoe de uitwerking er precies uit komt te zien is een architectonische opdracht, maar uitgangspunt is om voorbijgangers een eigentijdse beleving van het verleden te laten ervaren.

De komende periode wordt het definitieve stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Hierna zal ook de bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet. NS Stations heeft toegezegd om in de periode van sloop en nieuwbouw de belanghebbenden actief te betrekken bij een tijdelijke invulling van het gebied. Het afbreken van panden vindt uiterlijk in 2014 plaats.

Check hier wat referentiebeelden van GroupA.

En wat voor de dossiertijgers:

Commissiebrief Van Sijpesteijnkade

Bijlage 1 Besluitenhistorie Van Sijpesteijnkade

Bijlage 2 Brief NS 17-11-2011

Bijlage 3 Brief NS 25 mei 2012

Bijlage 4 reactie Wijkraad West

Bijlage 4 reactie Wijkraad Binnenstad

Bijlage 4 Van Sijpesteijnkade en omgeving reactie OLC

Bijlage 4 Terugkoppeling adviezen VSP westflank noord

Reacties

 1. Niek

  De panden naast het monument zouden behouden kunnen worden, maar uit de toelichting blijkt dat NS Poort (NS Stations?) deze liever ook sloopt:

  Deels handhaven van woningen zou dus betekenen een verminderde stedenbouwkundige kwaliteit, hogere bouwkosten parkeergarage, verminderd woningbouw- en kantoren programma en verminderde opbrengsten voor NS Poort. Vanuit deze overwegingen wil NS Poort vasthouden aan eerder gemaakte afspraken en tot sloop van de panden overgaan op het moment dat deze noodzakelijk zijn voor bouwactiviteiten in de Westflank-Noord.

  1. Auteur
   HB

   Tja, Harm Janssen wilde indertijd zelfs slopen voor een tijdelijke fietsenstalling. Dat slopen zit zo in hun systeem. Hetzelfde systeem dat in 1970 de stationswijk heeft weggevaagd en de gracht gedempt. Ook dit college is niet in staat daaraan weerstand te bieden.

 2. Joost Hageman

  Ik heb als student jarenlang op nummer 27 gewoond, vlak naast het Rijksmonument dat nog wel blijft staan en ken Van Sijpesteijnkade daardoor goed. Door spoorverbreding halverwege de jaren 90 is ongeveer de helft van de kade al verdwenen. Nu volgt dus de rest.

  Wat snel wordt vergeten is dat het stukje kade door de grote lindebomen ook altijd een relatief groene straat in het stationsgebied was. Daarover is, voorzover ik nu zie, weinig concreets te lezen. Te vrezen valt dat de bomen zullen sneuvelen, of alleen zullen terugkeren als slap aftreksel in een “midget-formaat”, bv. in kansloze plantenbakken. Dubbelop jammer dat er straks alleen nog schaduw van hoogbouw zal vallen.

  Verder is het ronduit stom van NS Poort én z’n architect dat er op die plek geen leefplint komt. Het is een belangrijke doorgaande fietsroute en mensen voelen zich er simpelweg minder veilig als er niet op, of nabij straatniveau gewoond wordt / enig leven is. Hoog Catharijne met z’n naar binnen gerichte architectuur wat al bijna 40 jaar niet goed werkt in onze stad wordt zo uitgebreid aan de westzijde van het spoor.

 3. Anne

  Waarom kan dit wel in Utrecht en in sommige andere historische steden niet? Ik geloof niet dat er in Haarlem, Maastricht of Amsterdam zo met cultureel erfgoed wordt omgesprongen.

 4. Jasper

  Dus laten staan van aantrekkelijke oude bebouwing zou zorgen voor een mindere stedenbouwkundige kwaliteit?

  Wel bijzonder dat ze er zelf wel in geloven…

 5. Marko

  De NS heeft net heeel veeel geld gekregen voor het Stadskantoor. Dan zou je denken ze wat zorgvuldiger met de wensen van de stad zouden omgaan…

 6. TP

  De van Sijpesteijnkade geeft nog wat menselijke schaal aan het gebied, en een kans om de oude Leische Rijn as te herstellen. De stedenbouwkundige platen van NS doen mij denken aan Gotham City. Vraag me af hoe NS het vastgoed daar met een on-nederlandse dichtheid ooit gaat slijten.

 7. Martijn

  Het argument dat de gebouwen ten oosten van het monument plaats moeten maken voor een doorgang snijdt inderdaad niet zoveel hout – de schetsen op pag. 8 van de brochure plakken er vervolgens een stevige flat voor in de plaats! Misschien dat een (nog altijd lelijke) onderdoorgang als naar de Springweggarage een optie is?

 8. R

  Hufters zijn het. Onbegrijpelijk om zo om te gaan met deze bebouwing. Blijkbaar zijn de hoge heren vergeten dat overal in ons land gebieden in de avonden doods zijn wegens een gebrek aan gebruikers. Kantoren en winkels zijn in de avonden leeg. Horeca en bewoners geven een gebied dan juist de levendigheid die we in de gebied wenselijk achten. Geheel tegen het verstand in kiest men opnieuw louter voor de partijen met het grote geld, en wederom (helaas voorspelbaar) niet voor de belangen van de inwoners van deze stad. Heel erg jammer dit.

 9. R

  Overigens, gezien het feit het momenteel zeer moeilijk is om kantoren te slijten zonder dat er al een langetermijncontract met een huurder is gemaakt, zal sloop sowieso nog vele jaren op zich laten wachten. Laten we dit moment aangrijpen om de panden op te laten eisen door de gemeente, ipv ze nog verder bewust te laten verloederen! Dat iemand een pand in zijn bezit heeft, wil dat niet zeggen dat diegene ook altijd beschikt over het lot. Denk aan de vele kerkgebouwen waarvan het kerkbestuur wilde dat ze gesloopt werden, maar die wegens beeldbepalendheid voor een dorp/stad toch zijn behouden. Wat ik bedoel: soms is het gebruiksrecht weliswaar van de eigenaar, maar is het daadwerkelijke bezit onderdeel van het collectieve goed. Met het excuus wat de NS-poort gebruikt kun je namelijk alle gebouwen in het centrum slopen die niet officieel beschermt zijn! Het wordt dus tijd dat de gemeente eens tanden laat zien en dit kleine beetje wisselgeld eist in ruil voor alle fouten die de NS-poort en haar architect maken in dit gebied.

 10. R

  Laatste noot: het plan is nog niet definitief. Daarbij kan de gemeente zelf invloed aanwenden door op dit punt het programma van eisen te verzachten. Als alles gesloopt wordt, is dit Gemeente Utrecht net zo hard aan te rekenen als de vastgoedontwikkelaren. Er is dus nog hoop! (Al lijkt het echt tegen beter weten in.) Bij deze roep ik dan ook iedereen op om de eigen locale politieke partijen te gaan mailen/bellen/te bezoeken en druk te zetten op de lokale politiek om dit niet te laten gebeuren! Groenlinks zit in de gemeenteraad en heeft haar mond altijd vol van het behoud van cultuur, dit moet dus te regelen zijn!

 11. Richard

  Wat een hoop drukte om dat rijtje woningen. Al deze woningen zijn oververtegenwoordigt in meerdere Utrechtse wijken. Alleen het monumentaal pand voegd iets toe, daarom is deze ook beschermd en de rest niet.

  1. Michiel

   Helemaal mee eens, het enige pand van waarde daar is dat grote witte pand (dat is het monument, toch?). Het is doorgaans geen populaire mening, maar ik heb dit rijtje vanaf het begin vrij lelijk gevonden. Zelfs nu de bewoners het hebben “opgeknapt” is het nog niet veel soeps. Alle felle reacties stammen meer af uit emotie en sentiment over wat er in de jaren ’60 en ’70 is gedaan (wat wel echt een schande was) dan om de echte waarde van dit rijtje.

 12. Jeroen Lugtigheid

  Het gaat niet zozeer om de esthetiek van het rijtje, om sentiment of om emotie. Het gaat om de geschiedenis van het gebied. Daarmee is al zo onachtzaam omgesprongen dat in het gehele stationsgebied geen enkele aanwijzing meer bestaat dat het gebied ouder is dan 1960. De kazernes, het industrieel erfgoed, de lintbebouwing langs de Croeselaan en de Leidse Rijn, de stationswijk, stukken Daalsebuurt, het Leidseveer, alles is al tegen de vlakte gegaan. Om dan nu het laatste stukje tegen de vlakte te gooien omdat de rest ook al tenonder is gegaan en het dus nog slechts ‘een rijtje woningen’ is, doet compleet onrecht aan de waarde die het straatje heeft als laatste herinnering aan het oude stationsgebied.

  1. Apostle

   Helemaal correct. Dit wordt zo vaak over het hoofd gezien. Als het stationsgebied en alles er om heen niet was gesloopt was er veel minder weerstand geweest tegen de sloop van de Sijp. Het is nu het allerlaatste restje oud stationsgebied, dat mag nooit verdwijnen!

  2. richard

   Tegen welke ‘waarde’ zou je in de stad Utrecht veel voorkomende woningen moeten conserveren. De woningen aan de Syp vindt je b.v. heel Zuilen terug. Om nu de focus te leggen op dit armzalige rijtje, omdat er in het verleden zoveel is misgegaan is puur gevoel.

   Ook doet dit rijtje geen recht op het verleden, echt heel oud zijn ze niet en ook deze woningen waren ooit nieuwbouw voor wat daar ooit heeft gestaan.

   Begrijp me niet verkeerd, ook ik ben voor om zoveel mogelijke historische panden te behoeden voor de sloophamer, maar je moet wel realistisch blijven.

   Voor mij persoonlijk ziet het toekomstige plaatje van stationsgebied er zeer dynamisch uit en doet recht aan een groeiende stad/regio. Het gebied kan leefbaar worden voor een grote groep mensen die in en modern hoogbouwappartement willen wonen bijna bovenop het OV knooppunt. Dit geeft Utrecht de zo broodnodige gemiste dynamiek met leefmileus voor iedereen.

   1. matthijs

    Ach Richard ik ben toch wel ernstig nieuwsgierig naar een vergelijkbaar rijtje in zuilen. Je commentaar toont in elk geval weinig kennis van architectuur en de onstaansgeschiedenis van de stad. Voor jou is het een pot nat, liever nieuwbouw voor een zogenaamd dynamische omgeving; dat ontbeert immers het armzalige rijtje. Prima deze mening maar kom niet valse sentimenten als zou je historische panden zoveel mogelijk willen behouden. Je korte betoog sluit een op een aan met de oervaders van Hoog Catharijne.

 13. R

  Een alternatief is de sloop van heel Hoog Catherijne. Er is al redelijk veel leegstand in de binnenstad van Utrecht. Meer en meer winkels verdwijnen naar het internet. De laatste winkels in HC kunnen dus prima opgenomen worden in de rest van het centrum. Beter bouwen ze de gebieden van HC weer vol met sfeervolle woongebieden met hier en daar een pleintje met wat horeca. HC is een winkelcentrum waarvoor geen markt meer bestaat, dat ze dus wordt uitgebreid ondanks de marktontwikkelingen is dan ook volstrekt onbegrijpelijk. Het is het alloude bouwen voor de leegstand, waarbij de bevolking gefeliciteerd wordt met een groeiende puist middenin het sporencomplex. Hopelijk bedenkt men over 30 jaar dat tweemaal op rij grove fouten zijn gemaakt. Hopelijk wordt dan wel heel HC uitgegumt. Hopen mag…

 14. Mark

  Het volgene stukje vond ik op de website van NS-Stations onder het kopje ergoed:

  NS kiest ervoor om niet alleen gebouwen die de status van rijksmonument hebben te behouden als cultureel erfgoed, maar ook andere en nieuwere panden, zoals stationsgebouwen uit de jaren ’50. Wij zien dit erfgoed namelijk niet als een last, omdat het nieuwe ontwikkelingen in de weg zou staan, maar juist als een kans om aantrekkelijke stationsgebieden te creëren.

  Blijkbaar zit er tussen woord en daad nogal een groot verschil bij NS stations. Of misschien moeten ze hun eigen website een keer gaan lezen. Nog treuriger wordt het als je de waardeloze argumentatie leest waarmee voor de sloop wordt gepleit.

  1. Johan

   Bij grote organisaties als de NS werken hele afdelingen ‘communicatiespecialisten’ wiens enige taak is om alles recht te lullen wat krom is. Argumentatie voor sloop is gewoon zeer zwak, eeuwig zonde dit…

 15. Anne

  Ik vraag me af wanneer deze tragedie eindigt. Als ik 1 wens zou mogen doen voor Utrecht, dan zou ik wensen dat het grote geld niet meer regeert in deze stad en dat de grote private partijen winst gaan zien in co-creatie en gedeelde waarden. Niet meer denken in ‘ik’, maar maar in wij. Zoals de Rabobank wel doet. Hopen mag….

 16. Apostle

  Toekomstige generaties zullen ons net zo verwijten als wij de generaties doen die HC hebben gesloopt. Hoe hebben wij dit kunnen laten gebeuren? Zijn we als Utrechters echt zo machteloos tegen het grote geld van NS en Corio?

 17. richard

  @matthijs

  Ik ben in Utrecht geboren en getogen en kan als jij dat wilt kan ik jou rondleiden langs precies van zulke woningen. Het zijn gewoon woningen die een bepaalde tijd en bouwstijl vertegenwoordigen, en deze komen in grote getale voor. Daar hoef je geen verstand van architecteur voor te hebben, simpelweg een constatering van een domme Utrechtse inwoner.

  Wijzen naar het HC debacle 40 jaar geleden is een makkelijke vingerwijzing van velen. Conserveren van oude historische woningen kost geld, veel geld,..keuzes zullen er dus gemaakt moeten worden.

  De zeer hoge kosten voor behoud van de Syp kunnen beter gebruikt worden om echte historische panden in Utrecht te behouden, op locaties waar deze woningen nog recht doen.

  1. Anne

   @ Richard: Je gaat mijns inziens voorbij aan het feit dat er door de bewoners is gekozen voor een verruimd, groen stadshart en niet voor een compact zakelijk hart. Utrecht zou juist haar sterke kanten moeten versterken en daar is de menselijke maat er één van.

   Daarnaast heb ik op basis van ervaringen uit het verleden er totaal geen vertrouwen in dat de gebouwen die ervoor in de plaats komen een verbetering zullen zijn. De voornaamste doelstelling van de NS is eigenbelang in de vorm van winstmaximalisering.

   Je argument dat slopen te rechtvaardigen is omdat er op meer plekken soortgelijke panden staan vind ik niet sterk. Dit geldt ook voor gebouwen uit bv de 17e eeuw. Panden op de Oude Gracht hoeven toch ook niet gesloopt te worden, omdat die er op de Nieuwegracht ook staan?

  2. Mark

   Ik ben ook geboren en getogen Utrechter maar ik ken geen vergelijkbaar rijtje huizen als dat langs de van Sijpesteijnkade.

   Argumenten als: historische panden kosten veel geld en er zijn nog veel meer vergelijkbare huizen elders, zijn natuurlijk drogredenen.

   De werkelijke reden waarom die huizen tegen de vlakte moeten is dat de ontwerpers van de nieuwbouw graag willen dat hun eigen bouwsel goed zichtbaar wordt. En zo’n rijtje ouwe huizen staat dan alleen maar in de weg. Hopelijk gaat dit idiote plan snel van tafel.

  3. Matthijs

   @Richard. Veertig jaar gelden besloten planologen en overijverige ambtenaren tot sloop van de stationswijk reden: De wijk heeft geen toegevoegde monumentale waarde, (dat is slechts het middeleeuwse hart), wij moeten plaats maken voor nieuwe dynamiek. Behoud van monumenten is te duur. Helaas hanteert men, met jou, na veertig jaar nog steeds dezelfde argumenten. Men bagatelliseert de architectonische en historische waarde en komt altijd weer met het argument dat sloop goedkoper en ook wenselijker is. Daarvoor in de plaats komen gebouwen die na tien jaar over hun uiterste houdbaarheidsdatum heen zijn zodat na twintig de boel weer op de schop moet. Je kunt je dus afvragen wat duurder is. Het argument dat elders, hetgeen ik betwijfel, eenzelfde rijtje te vinden is slaat kant nog wal. In deze trant kan je ook redeneren dat alle armetierige boompjes aan de Kanaalstraat geveild kunnen worden om plaats te maken voor futuristische sculpturen immers: die bomen vind je ook in Zuilen.

   1. Michiel

    Waarom is het toch altijd zo zwart/wit in het pro-sijp kamp? Either you’re with us, or your with Corio. Je mag van mij best tegen de sloop van de Sijp zijn en daarover discussiëren, maar het is onzin om dan meteen de suggestie te wekken dat de mensen die geen waarde aan dit rijtje hechten voor de sloop van alle monumentale panden zouden zijn. Inclusief 17e eeuwse stadspanden in het oude centrum. Jullie komen allemaal heel erg zuur en gefrustreerd over om deze groep dan maar meteen weer in het Corio kamp te plaatsen, een soort Utrechtse variant van het godwinnen. Niet alles is zo zwart/wit als jullie denken.

    En dan nog iets: afgezien van het feit of je nou voor of tegen het behoud van de huidige bebouwing bent, waarom dat exterme cynisme over moderne bebouwing? Yep, in de jaren ’60 en ’70 zijn er zeker grove fouten gemaakt, maar door dat elke keer opnieuw aan te halen geef je nog niet echt een goede reden waarom het nu ook mis zou gaan. Tot nu toe ben ik zeer tevreden over de nieuwe architectuur aan de westkant; ik zou de Rabotoren, het stadskantoor, het stationsplein en de voorlopige renders van de gebouwen op het Jaarbeurs terrein/plein zeker niet in de categorie ‘na 10 jaar is het weer uit’ willen plaatsen. Je kan het oneens zijn over de indeling van het gebied en de manier waarop het gebied straks gaat functioneren, maar zolang er nog geen definitieve ontwerpen zijn van alle nieuwe bebouwing kun je niets over de houdbaarheidsdatum van de architectuur zeggen.

    Toegegeven, de kritiek van Herbert (het bericht hieronder) op de huidige plannen is correct. In nieuwe bebouwing zal er zeker een levendige plint moeten ontstaan, en zeker geen dode hoeken/verschillende niveau’s waardoor hetzelfde dreigt te gebeuren als met HC destijds. Maar dat wil niet zeggen dat ik daardoor maar meteen tegen alle nieuwbouwplannen aan de westkant moet zijn.

    Tenslotte wil ik noteren dat de kans klein is dat je ooit een ‘groener’ college van B&W gaat krijgen dan dat er nu zit. Ik heb over dit onderwerp niet veel kennis, dus hierover een open vraag: men haalt steeds aan dat de bevolking voor een groene variant heeft gekozen. Dat klopt, maar het lijkt me dat al deze plannen ook door de gemeente goedgekeurd moeten en mede door hen naar buiten worden gedragen. Zijn de partijen die nu aan de macht zijn dan *niet* voor vergroening van het stationsgebied en het behoud van de Sijp?

 18. Auteur
  HB

  NS Stations en de gemeente zijn effectief bezig de Van Sijpesteijnkade uit te wissen.

  Het weinig karaktervolle beschermde pand nr 25 zal iedere betekenis en relevantie verliezen als het straks zal zijn ingeklemd tussen grove constructies van glas, rvs en beton die met baksteen zijn gecamoufleerd (incl. zware dilatatievoegen en cementdroogvlekken). Dit gebouw is betekenisvol in het rijtje. Het rijtje biedt ook de mogelijkheid tot creatie van een levende plint. Als op die locatie alleen maar autodoorgangen, poorten en betonnen trappen komen, de volwassen bomen zullen worden gekapt, zal de straat nog doder worden dan hij nu is.

  Vergeet niet de rol van de gemeente die de randvoorwaarden voor deze ellende heeft geschapen. Langs de Mineurslaan komt een zeer uitgebreid “forumniveau” (7 meter boven maaiveld). Dit wordt doorgetrokken van Knoopkazerne tot de Van Sijpesteijnkade.

  Alle mooie woorden over leefbaarheid, duurzaamheid en groen kunnen niet verhullen dat hier wordt voortgeborduurd op de inmiddels failliet verklaarde Hoog Catharijne-aanpak: voetgangers boven, de rest in het halfdonker op de begane grond.

  Ter hoogte van de Van Sijpesteijnkade, daar waar de overgang naar de ‘gewone’ stad gemaakt moet worden, pakt het desastreus uit.

 19. Matthijs

  @Michiel
  Om de commentaren een beetje leesbaar te houden is een zwart wit relaas noodzakelijk. Een genuanceerde reactie vergt te veel woorden en mist daarmee zijn doel. Uiteraard liggen de zaken genuanceerder en is het niet zuiver pro en contra. Ik beweer allerminst dat mensen die pro-sloop zijn daarmee alle monumenten tegen de vlakte willen. Ik geef slechts aan dat veel sloopplannen uit het verleden met dezelfde argumenten verdedigd zijn als die voor sloop van de Sijpesteijnkade: niet monumentaal genoeg, te duur, een sta in de weg voor dynamiek. Helaas zijn wat mij betreft de meer geslaagde nieuwe bouwwerken eerder uitzondering dan regel. Toegeven de Rabotoren mag er zijn en de nieuwe gebouwen aan het Vredenburg geven meer harmonie aan dat deel van de stad. Of het nieuwe stationsplein en de aangrensende gebouwen geslaagd zijn moet echt nog blijken. Van mij geen onvertogen woord over de sloop van de betonkolossen die daarvoor plaats moe(s)ten maken.

 20. Matthijs

  @Michiel

  Ik geloof niet dat iemand uit het zogenaamde pro-sijp kamp stelt dat de contra’s alle monumenten zonder scrupules tegen de vlakte willen gooien. Graag een citaat die deze stelling onderbouwd. Immers wie nuance wil moet zelf niet met verzonnen beweringen komen. Ikzelf stel dat voorstanders voor sloop dezelfde argumenten hanteren als de slopers van de Stationswijk. In het kader van de vooruitgang en staddynamiek zitten we nu met desolate pleinen, verkeersdoorbraken en lelijke architectuur. De frustratie komt voort uit het feit dat de bestuurders niets uit het verleden leren. Liever hanteren zij de sloophamer en stellen dat hun plannen niet vergelijkbaar zijn met de grote stadssaneringen uit de jaren zestig en zeventig. Daarmee ontwijken zij de werkelijke bezwaren die HB zo goed verwoord en zeten het pro-kamp weg als sentimentele dwazen. Beide partijen, de pro en contra’s gebruiken de jaren zestig en zeventig om hun gelijk te halen. De pro’s om aan te tonen dat sloop steden onleefbaar en onaantrekkelijk maakt, de contra’s om aan te tonen dat dit een uitzonderlijke tijd was die niet meer terugkomt. Voor mij is er geen enkele reden vertrouwen te hebben in een goede afloop van de sloopplannen en aan te nemen dat men iets geleerd heeft uit het verleden. Ik zie teveel voorbeelden van stadsvernieuwing ten koste van andere gebouwen die allerminst een kwaliteitsverbetering laat zien. Een paar losse gebouwen, zoals wellicht de Rabotoren, daar gelaten. Daar zijn echter geen oude gebouwen voor gesloopt. Of het Stadskantoor, het Stationsplein en aanverwante gebouwen een succes zullen zijn weten we niet, het is nog lang niet af. In elk geval zullen weinig mensen rouwig zijn om de betonkolossen die daarvoor moe(s)ten wijken. Zo zwart wit is het pro-sijp kamp dus niet: sloop en nieuwbouw is niet per definitie fout.

  1. Michiel

   Ik geef toe, ik heb de accusatie wellicht wat te dik gemaakt. Ik dacht eerder gelezen te hebben dat de ‘contras’ dan ook maar voor de sloop van 17e eeuwse stadspanden moesten zijn. Na nogmaals lezen ging het hier echter om een vergelijking over het slopen van dezelfde soort gebouwen.

   Overigens valt daar nog wel wat over te zeggen: de vergelijking is natuurlijk niet helemaal te trekken. Gebouwen slopen omdat ze ergens anders ook nog staan was niet de mijne en is inderdaad niet zo’n heel goed argument. Maar: van mid 19e/begin 20e eeuwse panden zijn er weldegelijk veel meer dan de 15/16/17e eeuwse panden in het oude stadscentrum. Voor het bewaren van zeldzamere gebouwen valt vanzelfsprekend veel meer te zeggen dan relatief nieuwere bebouwing. Natuurlijk, het is nog steeds geen goed argument omdat er niet per se gesloopt hoeft te worden, maar je vergelijking is er naar mijn inziens onnodig bijgetrokken. Van Sijpesteijnkade 25 uit 1912 staat als enige als (rijks)monument aangemerkt. Indien het rijtje echt zoveel waarde had, zou je denken dat er in ieder geval wat meer gemeentelijke of rijksmonumenten tussen zaten. En laten we niet doen alsof Utrecht daar weinig van heeft: onze stad telt namelijk 1600 gemeentelijke monumenten en 1400 rijksmonumenten, dus echt zuinig zijn de instanties daar ook niet mee. Ook staat de Sijp niet genoemd in de lijst van beeldbepalende panden, dus zo uniek lijkt het rijtje echt niet te zijn. Wederom geldt: natuurlijk is het geen monument zijn geen directe reden tot slopen, maar het zwakt het argument dat wij de architectonische en historische waarde bagataliseren enigzins af.

 21. Anne

  @ Michiel: Ik geloof absoluut niet dat die bedrijven voor vergroening van het stationsgebied zijn en al helemaal niet voor het behoud van de Sijp. Ze denken nog vanuit een oud paradigma.

  De missie van NS Stations:

  “Wij willen stations en stationsgebieden ontwikkelen, exploiteren en beheren om aangename, levendige en duurzame plaatsen voor verblijven, werken en wonen te creëren, zodat onze klanten graag gebruik maken van onze diensten en bedrijven zich rond stations willen vestigen.”

  Ik vind dit een typisch voorbeeld van “greenwashing”. Wel groen lullen, niet groen doen.

  De laatste twee woorden in de missie geven mijns inziens de voornaamste beweegreden van dit bedrijf weer:

  “Wij doen dit met medewerkers die met hun expertise en inzet het verschil maken en samen invulling geven aan de kernwaarden van ons bedrijf: ondernemerschap, focus op de markt en klant, resultaatgericht, winning team en ik groei.”

  1. Michiel

   Oh, dat verbaast mij inderdaad niets. Ik heb ook zeker niet willen zeggen dat de NS als ontwikkelaar voor behoud van de Sijp zou zijn, meer dat ik algemeen gezien niet zo cynisch denk over de te ontwikkelen gebouwen. Je hebt gelijk dat dit soort mission statements vaak onzinpraatjes zijn, maar ik wacht voorlopig liever definitieve plannen af. Van mij hoeft er ook niet per se gesloopt te worden, maar ik ben niet tegen herontwikkeling van dit gebied (inclusief hoogbouw) mits dat een aantrekkelijk gebied oplevert.

   In dit topic Op SSC was er recent een discussie omtrent de ‘groene belofte’ voor het stationsgebied, maar dat de renders van de nieuwe gebouwen totaal niet groen te noemen zijn. Daar kan ik natuurlijk ook niet echt omheen: zelfs moderne hoogbouw kan veel groener worden ontworpen.

 22. TP

  Het probleem van dit gebied is dat de gemeente te veel “ontwikkelconcessies” (het recht om m2’s woningen en kantoren te mogen bouwen) heeft uitgegeven voor een klein gebiedje aan NS. Wil je van dit gebied een goed gebied kunnen maken dan zoud een deel van deze concessies elders in de stad ingezet moeten kunnen worden. Dat zou de redding van een belangrijk deel van de van Seijpesteijnkade kunnen zijn.

  1. Johan

   Volgens mij zijn er zat m2 te bouwen in het stationsgebied op een mooie manier, maar ontbreekt het gewoon aan een goed team wat hier aan werkt. Ik weet bijvoorbeeld niet wat de rol van architectenbureau kraaijvanger is, maar als ik op hun portfolio website kijk zie ik vrijwel niks staan wat mooi is, enkel uit de kluiten gewassen blokken.

 23. Remco

  Het gaat niet alleen om sloop-nieuwbouw of behoud maar juist om de kwaliteit en de plek in de historische ontwikkeling van Utrecht. Probeer wat breder te kijken dan sloop dan wel nieuwbouw, dat kan ook prima samen; als je het goed doet…

 24. Anne

  @ Remco: theoretisch gezien vind ik zeker dat je een punt hebt. Nieuwbouw kan van toegevoegde waarde zijn. Wanneer ik kijk naar de complexiteit van dit gebied, ben ik zeer sceptisch. Teveel partijen met tegengestelde belangen en met een focus op quick wins.

 25. Remco

  Er zijn betere plannen te maken! daarom hebben we een prijsvraag uitgezet… lees er meer over op de website.

Reageer