Aanbesteding fietsparkeersysteem west

In Nieuws door HB1 Reactie

Vandaag heeft POS de resultaten van een marktverkenning rondom de haalbaarheid van een elektronisch fietsparkeersysteem voor de stalling Stationsplein West op Aanbestedingskalender gepubliceerd. In deze rapportage vinden we de inzichten van negen marktpartijen en deskundigen. Het betreft een zogenaamd BRV-systeem, wat staat voor betalen (inclusief gratis), registreren (van parkeertijd) en verwijzen (naar lege plekken).


Als je wil weten hoever de markt is gevorderd met deze technologie, bekijk dan deze rapportage. De gemeente wil nu halverwege juni een aanbesteding starten voor een geïntegreerd systeem, de gunning volgt dan in oktober. Daarbij worden onderstaande minimum-eisen aanbevolen want meerdere leveranciers zullen daaraan kunnen voldoen. Kenmerken: stallingduur wordt per fiets geregistreerd en afrekenen met OV-chip, bij verlaten. Het systeem moet op alle typen rekken toepasbaar zijn.

De eisen:
1. Stallingsduur dient per fiets geregistreerd te kunnen worden.
2. Signaal aan beheerder wanneer maximale stallingsduur overschreden.
3. Beheerder moet stallingsduur en locatie kunnen uitlezen op computer of PDA.
4. Maakt structureel verwijderen weesfietsen/te lang geparkeerde fietsen mogelijk.
5. Verwijzen van belang voor doorstroming/om vrije plekken aan te geven.
6. Op straat, bij entree en bij elk keuzemoment in stalling.
7. Minimaal op niveau gangpad/250 plekken. Nauwkeuriger is beter.
8. Fietsend naar binnen kunnen in de stalling.
9. Doorloopsnelheid 40-45 fietsen per minuut.
10. Toepasbaar op gangbare, bestaande etagerekken, niet slechts op 1 specifiek rek.
11. Betaling geschiedt in principe met OV-chipkaart (alternatieve via extra tussenstap).
12. Het systeem dient uit te gaan van betaling achteraf.
13. Systeem moet helpen bij het voorkomen dat gebruikers stalling verlaten.
14. Het dient mogelijk te zijn om een combinatie van twee concepten integraal aan te bieden.

Op dit moment kan met een OV-chipkaart wel een OV-fiets worden gehuurd, afrekenen van het stallen van je eigen rijwiel is nieuw. In Amersfoort is daarvoor in 2011 een succesvolle proef gehouden. De kans is daardoor groot dat dit systeem op veel plaatsen ingevoerd zal worden. Fietsersbond en Rover zijn er warm voorstander van.

Reacties

  1. Marko

    Nu weer een storing en er zijn nog steeds erg veel vragen over privacy en veiligheid. De ov-chipkaart sluipt steeds meer in het dagelijks leven, terwijl de kaart verre van perfect is. En er is al een chipkaart die wel goed werkt: die van de banken. waarom die niet gebruikt?

Reageer