Visie Westplein: pas op de plaats

In Nieuws door HB9 Reacties


Het is grappig (of juist niet, omdat men aantoont zich er niet echt in te verdiepen) om te zien hoe lokale media het persbericht van de gemeente met als titel “Visie op Westplein vastgesteld” klakkeloos hebben overgenomen. Daaruit komt naar voren dat er een flinke stap is gezet. De waarheid is prozaïscher. De conclusie van een jaar lang samenwerken tussen POS en Ontwikkelgroep Lombok Centraal luidt dat de ontwikkelgroep warm voorstander is van een tunnelplus-variant, maar dat de gemeente daarin niet mee wil gaan. Er is niet alleen geen consensus, er wordt überhaupt geen stap gezet naar een verkeerskundige oplossing.

De gemeente doet een pas op de plaats en koopt tijd. Het bericht op cu2030 omschrijft het als volgt:

“Het college heeft een ruimtelijke ambitie van deze visie vastgesteld als richtlijn voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Er is geen keuze gemaakt voor een inrichtingsmodel. Eerst moet er meer inzicht komen in de toekomstige verkeersstructuur aan de westkant van de stad en over de financiële mogelijkheden. De mogelijke inrichtingsmodellen zijn nog steeds te realiseren als de HOV-banen zijn aangelegd. Niets staat de aanleg nu nog in de weg.”

Lees: “We schuiven deze hete aardappel even voor ons uit in de hoop dat we straks voldoende argumenten in handen zullen krijgen om geen dure tunnel te hoeven aanleggen.” Onderwijl gaat de ontwikkeling van de OV-infrastructuur ter plaatse wel gewoon door en is er een levensgrote kans dat in de periferie daarvan onomkeerbare besluiten worden genomen die de toekomst van het plein nadelig beïnvloeden.

Als je de huidige situatie wilt begrijpen, is het verstandig om vanavond naar de informatieavond te komen. Die wordt gehouden in Domstad, aan de Koningsbergerstraat, aanvang 19:30 uur. Wij zullen er in ieder geval bij zijn.

[update:] Hier de link naar de presentatie. Onze analyse van wat we op die avond hoorden volgt binnenkort.

Reacties

 1. Anne

  Wat een laf en ambitieloos bestuur heeft Utrecht toch. Het geld voor een tunnel is er wel, maar dat wordt aan andere zaken uitgegeven. Ik vind dit ongelooflijk zwak en eigenlijk onverteerbaar.

 2. TP

  Het Westplein is een van de beste plekken in het Stationsgebied om de fouten van het verleden repareren. Jammer dat er wel bakken met geld gaan in een Muziekpaleis en Bieb terwijl zoiets basaals wordt overgeslagen & uitgesteld…Maak ruimte voor fiets, voetgangers en bootjes!

 3. R

  @TP en Anne: simpel; schrap die bieb++. Zowel de functie van filmhuis als bilbiotheek kunnen t.o.v. de huidige locaties in de binnenstad er enkel maar op achteruit gaan. Van het geld wat men met die bieb++ wilde weggooien, kun je ruimaan die tunnel aanleggen!

  1. Auteur
   HB

   Gebouw Smakkelaarsveld wordt met een ontwikkelpartner gemaakt, de gemeente gaat vervolgens huren. De kosten die hiermee zijn gemoeid staan nog niet in de schaduw van de harde bouwkosten voor de infra van de tunnel, die op 150 a 175 mln worden begroot. Appels en peren derhalve.

   1. TP

    HB Ik kan inderdaad niet in de portemonnee kijken van de gemeente, maar ook al ga je huren, de contant gemaakte waarde van het huurcontract van de cultuurvoorzieningen zal een flink bedrag vertegenwoordigen. Dat de gemeente dit niet financiert maar jaarlijks betaalt maakt niet zoveel uit.

   2. Auteur
    HB

    De huidige locatie van de bibliotheek kost ook geld, ook in contantgemaakte zin. Kijk je naar het grote plaatje, dan zie je dat infra een gigantische kostenslurper is in ons moderne Nederland. Nu bij de bezuinigingen is er discussie over maatschappelijke kosten voor cultuur. Mobiliteit kun je ook als een deel van onze cultuur zien. Natuurlijk is het ook een motor onder de economie, maar het zou goed zijn als de kosten van infra ook eens een keer aanleiding zouden geven tot maatschappelijk debat. Tot nu toe wordt die niet gevoerd.

 4. Stephan

  Zo jammer weer dit !
  Een van de grootste, vieze en onaantrekkelijkste knooppunten in de stad.
  Aan alle kanten worden er prestige projecten uit de grond gestampt, en nu er iets functioneels op het pad komt wordt het met een partij luxe worden afgeschoten.
  Zo blijft het een leijk litteken dan wel niet etterende wond !

 5. Niek

  De presentatie staat inmiddels online: http://www.cu2030.nl/assets/Image/CONT/2/20120521_publieksavond_ontwikkelvisie_lombokplein.pdf

  Ik begrijp dat voor alle drie de modellen te weinig geld beschikbaar is, het kost tussen de 75 miljoen en 230 miljoen euro om iets te realiseren. Hopelijk kan het rijk bijspringen of wordt ergens een pot met geld gevonden, het zou triest zijn als er niks gebeurd met het Westplein. Zoals de Ontwikkelgroep terecht opmerkt: geen voorkeur uitspreken is ook een keuze maken.

  1. Auteur
   HB

   Geld is er officieel niet omdat dit stuk ontwikkeling naar fase 2 stationsgebied gaat (en niet wordt voorgetrokken naar fase 1).
   Fase 2, ook wel structuurplan Stationsgebied West, heeft een deadline van 2014. Let wel, dan moet alles nog in gang worden gezet.
   Financiering wordt dan pas gevonden.
   Er was felle kritiek op de suggestie als zou de kop van Lombok zichzelf moeten financieren uit de lokale grondopbrengsten. Het Westplein vormt een wezenlijk onderdeel van de westelijke bereikbaarheid. Er moet dus ook met potjes bereikbaarheid en luchtkwaliteit (lees: provincie en rijk) worden bijgesprongen.
   Een aantrekkelijk Lombokplein en omgeving hebben een groot uitstralingseffect voor de directe omgeving. Het zou goed zijn als grotere zakelijke stakeholders in de omgeving, denk aan Jaarbeurs, SNS Reaal, maar ook de twee hotels en NS, hun nek wat meer zouden uitsteken, en niet de wijkbewoners het vuile werk hier laten opknappen. Rabobank legt 10 miljoen neer voor een interwijkverbinding. Waar blijft de rest? Kom op!
   Omgeving Lombokplein kent een lage toelaatbare bouwhoogte. Dat klinkt leuk, maar het beperkt ook meteen de financiële armslag. Je zult op deze manier geen krachtige zakelijke partner kunnen strikken om als wijk gemeenschappelijk mee op te trekken.

Reageer