HC in Welstand en in RIA

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Aanstaande dinsdag om 10.35 vergadert de Commissie Welstand & Monumenten Oost over een nieuw deel van de Hoog Catharijne-vernieuwing, namelijk het ontwerp Catharijneknoop (stadskamer en poortgebouw) en de uitwerking van de zuidpassage van het Entreegebouw. Laatstgenoemde is al ettelijke keren eerder aan de orde geweest. De Catharijneknoop is, voor zover we weten, een primeur in de commissie. Uit de agenda blijkt dat ze er wat tijd aan willen spenderen. Goed plan dunkt ons.

[update] En op 17 april komen de Catharijneknoop en het voorlopig ontwerp van Stationsplein Oost aan de orde in een raadsinformatieavond (RIA), zo lezen we op cu2030. In het Stadhuis, aanvang 19.00 uur. Wees erbij, dit wordt interessant.

Reageer