Nieuws van de Sijp

In Nieuws door HB1 Reactie

Prachtig toch, het initiatief om de Van Sijpesteijnkade weer een aanzien te geven deze stad waardig? Of eigenlijk niet prachtig, dat het überhaupt zover heeft moeten komen dat deze actie plaatsvindt. Nu NS Stations (voorheen NS Poort) zich een slecht huisvader toont en de boel laat verkommeren, springen Wijkbureau Binnenstad, burgers en politieke partijen (VVD en GL gebroederlijk bijeen, jawel!) in de bres. Het is een overduidelijke motie van afkeuring aan het adres van de OG-eigenaar. Het laatste restje goodwill is hiermee zo goed als verspeeld.

Meer nieuws. De huidige fietstunnel wordt momenteel verbouwd. CU2030 meldt er dit over. Nog steiler erin en eruit, nog donkerder dat gat, vragen we ons af.
En na de klik schriftelijke vragen aan het college van afgelopen vrijdag, ingediend door Beerlage (PvdA) en Van Schie (VVD) over de verborgen Van Sijpesteijntunnel. Van wie is die tunnel eigenlijk en is er niet nog wat nuttigs mee te doen? Benieuwd!

 

[Citaat:]

Op de website www.bouwpututrecht.nl is op 2 februari jl. het bericht ‘Oude Sijptunnel’ geplaatst. In dit bericht wordt verslag gedaan van een schouw in januari van het Stationsgebied. Op deze schouw is stil gestaan bij een recente ‘ontdekking’ in het stationsgebied: de oude Van Sijpesteijntunnel. Deze is bereikbaar via een deur, die zich momenteel op de bouwplaats van de Buurtsporen bevindt. Deze tunnel loopt min of meer in het verlengde van de stoep van de Van Sijpesteijnkade.

Hierover hebben de PvdA en de VVD de volgende vragen:

 1. Wie is de eigenaar van de oude tunnel onder het spoor?
 2. Is het college bereid in gesprek te gaan met de eigenaar om deze oude tunnel in te zetten voor de ambities in het Stationsgebied?

Verbinden en herstellen zijn twee van de ambities voor het Stationsgebied. Deze beide ambities kunnen worden versterkt door een extra of bredere Sijpesteijntunnel. Tevens zal daarmee de sociale veiligheid toenemen.

 1. Is het mogelijk om de oude tunnel toe te voegen aan de bestaande Sijpesteijntunnel om daarmee meer ruimte in de tunnel te krijgen voor fietsers en voetgangers?

De aanleg van de buurtsporen aan de oostkant en de bestaande ingang van de fietsenstalling aan de westkant van de tunnel zijn mogelijke obstakels.

 1. Welke ingrepen zijn nodig om de oude tunnel over de volle lengte toe te voegen aan de bestaande Sijpesteijntunnel?
 2. Kan het college de oude tunnel op kaart aangeven waarbij ligging en afmetingen duidelijk worden?

Ook is de oude tunnel mogelijk te gebruiken voor andere functies.

 1. Wat zijn de mogelijkheden om de oude tunnel in te zetten als fietsenstalling?
 2. Hoeveel fietsen zouden gestald kunnen worden in deze oude tunnel?
 3. Voor welke functies zou deze ruimte nog meer geschikt te maken zijn?

Het Utrechtse spoorcomplex is eigenlijk een groot stelsel van ondergrondse gangen en ruimtes, deels openbaar maar veel ook niet. Mogelijk zijn er nog meer oude ruimtes/onderdoorgangen onder het spoor die in het verleden gebruikt zijn, maar hun functie verloren hebben.

 1. Zijn er onder het spoor in het stationsgebied ruimtes of oude – nu afgesloten – onderdoorgangen die (met aanpassingen) kunnen worden ingezet als extra onderdoorgang of extra fietsenstallingen? Bijvoorbeeld achter het rioolgemaal in de ‘hagelbuurt’.

10. Is hier eerder onderzoek naar gedaan of is het college bereid hiernaar specifiek onderzoek te doen?

Reacties

 1. TP

  Ik kwam er toevallig zondag langs, de Sijp, een wereld van verschil! Top dat een aantal mensen zich zo inzetten! Tegelijkertijd bizar dat NS hier mee weg komt en dat ook de gemeente deze plek zo laat verloederen…De tunnel is te smal om alle fietsers, voetgangers en bootjes! in de toekomst te kunnen faciliteren.

Reageer