Bedrijfsverzamelgebouw ‘Knoop’

In Nieuws door HB5 Reacties

De ingang aan de Croeselaan, 2009 (Google Streetview)

In januari zijn grond en gebouw van de Knoopkazerne aan de Croeselaan van Defensie overgegaan naar de Rijksgebouwendienst. De RGD wil het gebouw ‘duurzaam herontwikkelen’ als bedrijfsverzamelgebouw, aldus een voorlichtster van de RGD, die BU over dit plan heeft bijgepraat.
Het project omvat renovatie van de bestaande bouw, bestaande uit twintigduizend vierkante meter bvo, en een uitbreiding van tienduizend vierkante meter. Op dit moment wordt de aanbesteding van deze vernieuwbouw voorbereid om vermoedelijk in 2013 naar de markt te gaan. Men zoekt een consortium dat zowel de aanpassingen als ook het onderhoud voor 30 jaar op zich wil nemen. Over de stedenbouwkundige consequenties van het plan is men in overleg met de gemeente.

 

In de oorspronkelijke plannen voor dit terrein lagen de ambities veel hoger, letterlijk. Het rijk, de gemeente en NS zouden de handen ineen gaan slaan. Er zou gesloopt gaan worden om vervolgens de hoogte in te gaan om tussen de 70 en 90 duizend vierkante meter kantoren te realiseren. Afgelopen jaren brokkelde dat plan af, NS verdween uit beeld, de militairen vertrokken en het werd stil.

Ook bij de rijksoverheid zet Het Nieuwe Werken door. De RGD zet daardoor veel meer in op gestandaardiseerde, flexibele werkplekken. Kantoorunits moeten zich veel gemakkelijker kunnen voegen naar de dynamiek van de huurder. Daar komt nog eens bij dat er bij veel rijksdiensten reorganisaties worden doorgevoerd of nog op stapel staan. De behoefte aan kantoorruimte zal in de komende jaren blijven dalen. Daarmee ook de ambities van het Knoopterrein.

Eerder circuleerden er plannen dat bepaalde diensten (Arbeidsinspectie, Voedsel en Waren Autoriteit en – voorheen – VROM-Inspectie) er hun intrek zouden nemen, maar daarover is momenteel niets duidelijk. Het Directoraat Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) regelt de huisvesting voor alle rijksdiensten. Omdat er generieke werkplekken worden gerealiseerd is keuze van de toekomstige gebruiker minder kritisch voor de renovatie. De RGD rekent met 24,5 m2 per werkplek, dat betekent dat het gebouw aan meer dan 1000 mensen onderdak zal bieden (flexfactor: tussen 0,9 en 0,7 werkplek per FTE).

Dat de Knoopkazerne ondanks alles een spectaculaire gedaantewisseling zal ondergaan, moge duidelijk zijn. Op dit moment detoneert het spiegelpaleis nogal met de vriendelijke waterloop, een dode arm van de Kruisvaart, er omheen. Ook al is op dit moment niets bekend over hoe de uitstraling zal worden, een architect kan zich er bijna geen buil aan vallen. Het gebied zal er vast en zeker op vooruit gaan.

De woordvoerder kon niets zeggen over kosten en timing. Ze zei dat wordt gemikt op oplevering in 2017/2018 en aanbesteding in 2013. Op dit moment moeten eerst met de gemeente plooien worden gladgestreken. De gemeente heeft in het Masterplan voor de Mineurslaan ambities neergezet die nu anders zullen uitpakken. De partners zullen tot een vergelijk moeten komen hoe deze kantoorontwikkeling zal gaan aansluiten op de omgeving, en dan vooral op OV-terminal/busstation en de oprit van de Rabobrug. Of er financiële consequenties voor de gemeente zijn en of dit de planvorming voor het (tijdelijke) busstation-west beïnvloedt, is niet duidelijk.

Kijkend naar de timing van deze plannen, zal de huidige ‘Knoop’ nog zeker twee, misschien wel drie jaar leeg staan, voor er een aannemer aan de slag gaat.  Voor zo’n mooie centrale locatie moet toch een mooie tijdelijke bestemming te bedenken zijn?

Reacties

 1. Marco Knol

  Ik neem aan dat er een parkeergarage bij zit. Die zouden ze kunnen gebruiken voor het NH-Hotel.

  Tijdelijke huisvesting kan een mogelijkheid zijn als er voldoende tijd is om de investering in het voldoen aan bouw- en veiligheidsvoorschriften terug te verdienen. 1½ jaar is wat krap daarvoor, 3 jaar zou denk ik wel moeten kunnen.

  1. Auteur
   HB

   … en NH krijgt een reeks (schuine) parkeervakken midden op de straat over de hele lengte, als tijdelijke voorziening.

Reageer