Varia

In Nieuws door HB7 Reacties

Onderstaande antwoorden van wethouder Everhardt, naar aanleiding van eerder in 2011 gestelde raadsvragen, zijn op 20 januari jl. aan de commissie Stad & Ruimte gestuurd. Het was even aan onze aandacht ontsnapt, maar omdat er interessante zaken over het stationsgebied in staan volgt het integraal na de klik. Je leest over Mirliton, Daalse Kwint en Mariaplaatsbrug.

[citaat:]

Hierbij wil ik u nader informeren over enkele onderwerpen uit de toezeggingenlijst.

Mirlitontheater (cie 17 mei 2011); de wethouder neemt contact op met betrokken partijen en rapporteert naar de commissie over de stand van zaken ten aanzien van de gesprekken.

Hierover waren al eerder schriftelijke vragen gesteld door het raadslid Zwanenberg (schriftelijke vragen 14 februari 2011; B&W antwoorden 16 maart 2011).
Op uw verzoek is er overleg geweest met Corio en dat heeft het volgende resultaat opgeleverd. Het Mirliton theater maakt onderdeel uit van Hoog Catharijne waarvan Corio eigenaar is. Omdat het theater niet meer voorzag in een behoefte (te klein, onvoldoende bezoekers, onrendabel) is de publieke functie 20 jaar geleden beëindigd. Het theater wordt nog wel benut door Corio voor bedrijfstrainingen e.d. maar staat voor het grootste deel van de tijd leeg. In de planvorming is dan ook geen rekening gehouden met behoud van het Mirliton theater. In de afgesloten bilaterale ontwikkel/ projectovereenkomst Vredenburg (2006) tussen Corio en de gemeente, komen op deze plek winkels. Deze winkels hebben een andere commerciële waarde dan een culturele voorziening.
De vraag is nog aan Corio voorgelegd of in afwachting van de uit te voeren plannen, dit theater eventueel tijdelijk in gebruik kan worden genomen. Dit is al vaker gebeurd, bijvoorbeeld voor het Utrechtse kamermuziek festival met Janine Jansen. Corio is evenwel volop bezig met de tijdelijke en definitieve invulling van winkelruimtes. Vrijstaande ruimtes worden gebruikt voor tijdelijke huursituaties. Ook het Mirliton theater wordt zo ingezet.
Om bovenstaande redenen heb ik geconcludeerd dat het niet zinvol is verder contact te leggen tussen Corio en eventuele tijdelijke gebruikers.

Daalse Kwint (cie 21 juni 2011); de wethouder gaat spreken met de eigenaar van Daalse Kwint.
Het gaat om de panden Daalsetunnel 101 en Daalseplein 1/100/101. De erfpachter is Deka Immobilien. Momenteel worden de panden verhuurd aan Movares (voorheen Holland Railconsult) en de dienst Vastgoed van het Ministerie van Defensie.
Begin 2010 heeft Deka Immobilien aangegeven mogelijk te willen uitbreiden en te willen renoveren. Dit voornemen heeft er toe geleid om de uitbreiding van de Daalse Kwint aan de lijst van optimalisatieprojecten Stationsgebied toe te voegen.
Inmiddels heeft de huidige huurder, Movares Nederland, een nieuwe langjarige huurovereenkomst gesloten met Deka Immobilien Investment voor circa 13.910 m2 kantoorruimte en 175 parkeerplaatsen. Het kantoorgebouw wordt volledig gerenoveerd en verduurzaamd tot energielabel A en Breeam-label good, maar wordt niet uitgebreid.
Na de renovatie blijft circa 5.000 m2 beschikbaar voor de verhuur. Deze ruimte was voorheen in gebruik bij Defensie, maar die heeft het pand verlaten.
Nu de uitbreiding is vervallen, lijkt het me niet zinvol om met de (Duitse) eigenaar in gesprek te gaan.

Mariaplaatsbrug (cie. 25 oktober 2011); de wethouder verstrekt nadere informatie over de Mariaplaatsbrug en de fase waarin deze is opgenomen.
In het kader van de programmabegroting 2010, stemde de gemeenteraad in met de optimalisatiemogelijkheden grondexploitatie Stationsgebied. Een van de besluiten was het toevoegen van Catharijnesingel noord (Paardenveld) aan fase 1 en het onderbrengen van Catharijnesingel zuid in fase 2. Het vernieuwen van de Mariaplaatsbrug behoort tot fase 1.
Het plan bestaat uit de sloop van de Mariaplaatsbak (exclusief gedeelte ten zuiden van de Mariaplaatsbrug), de sloop van de huidige meest noordelijke brug en de aanleg van de nieuwe brug.
De grens van Catharijnesingel zuid is op het kaartje boven weergegeven.

 

 

 

Reacties

 1. Oscar

  Waar zit dat Milton theater eigenlijk in het gehele complex en valt het onder het te slopen deel (P&C) of het deel aan de stationszijde van de Catharijnesingel?

 2. R

  Corio en NS vastgoed zouden er goed aan doen om nog even extra goed na te denken over al dat nieuwbouwgeweld m.b.t. winkels en kantoren in het stationsgebied. Zolang directeuren financiele prikkels krijgen om vooral te blijven bouwen, blijft het percentage leegstand hard oplopen. Binnen 10 jaar wordt verwacht dat we op 25% zitten. Lees hier verder: http://www.welingelichtekringen.nl/17851-crisis-in-vastgoed-wordt-derde-crisis-denkt-nederlandse-bank.html

  Misschien toch nog even wachten met het slopen van de Sijp, voordat we weer een langdurig stuk braakliggend grond erbij krijgen. 😉

  1. Auteur
   HB

   Het college is momenteel druk met voorbereiding van een besluit Van Sijpesteijnkade/Mineurslaan-Noord. De raad zal zich er ook nog over moeten uitspreken. Het is veelzeggend dat NS Poort het Stadskantoor bouwt en dat nog voordat het ding is opgeleverd al wordt gespeculeerd over verkoop aan de gemeente, ja zelfs over verhuur aan andere partijen dan de gemeente. Die laatste suggestie is meer academisch, maar het tekent wel de onrust in de OG-markt. Niets lijkt meer wat het was. Ook de Knoopkazerne zal vooralsnog worden gerenoveerd en met 50% (10.000 m2 bvo) worden uitgebreid, in plaats van de wilde plannen om er een reus van 90m en 70.000 m2 te bouwen. Ook in dat project was NS Poort ooit partner.

 3. ill-b

  Als gemeente zou je bijna moeten zeggen: “Wij kopen het Stadskantoor, als je (NS Poort) met je tengels van de Sijpesteijnkade afblijft.”

Reageer