Roltrappenkwestie naar RvS

In Nieuws door HB4 Reacties

ProRail en de gemeente hebben een geschil over de eisen waaraan de roltrappen van de nieuwe OV-terminal moeten voldoen. We hebben het op BU uitvoerig uit de doeken gedaan. ProRail legt zich echter niet neer bij de uitspraak van de rechter en is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Op 23 januari a.s. vindt er een hoorzitting plaats en de uitspraak wordt eind februari verwacht. We hebben ProRail om een toelichting gevraagd, vooral in het kader van een mogelijke vertraging van de bouw.
Deze kwestie is niet alleen van belang voor de Utrechtse OV-terminal, het kan een groot uitstralingseffect hebben op andere bouwprojecten waar sprake is van (grote) publieksstromen. Ook de nieuwbouw van Hoog Catharijne krijgt er mogelijk mee te maken. In het kort komt het er op neer dat een stilstaande roltrap als vluchtroute moet worden beschouwd. Het is een verbijzondering op het Bouwbesluit die de gemeente Utrecht heeft geëist. Een vluchtroute moet zwaar uitgevoerde ballustrades hebben. De tegenwoordig populaire roltrappen met glazen zijwanden voldoen daar niet aan. Volgens de leverancier van de trappen van de OV-terminal bestaan deze trappen niet omdat er geen vraag naar is en moeten ze speciaal ontwikkeld worden. Overigens, als er direct naast een roltrap een wand staat of een vaste trap ligt, geldt de zware eis niet. Er is dan geen sprake van een grote valhoogte.

[update] ProRail meldt: Om de voortgang van het project te borgen is besloten om de zwaarder uitgevoerde roltrappen op Utrecht Centraal aan te brengen. Afhankelijk van de uitspraak in feb./mrt. 2012 worden de roltrappen die daarna in de planning staan, standaard of zwaarder uitgevoerd. De kwestie heeft geen invloed op de planning.

Reacties

 1. Hans Berends

  Als deze roltrappen ook (stilstaande) vluchttrappen zijn, moeten ze mogelijk anders worden als n gewone roltrap: minder hoge trede bijvoorbeeld. Probleem met sterkere glazen zijwanden is vooral dat daar geen CE-keuring voor bestaat. Die moet dus apart ontwikkeld worden voor deze utrechtse extra eis. Kortom Utrecht vraagt weer meer dan t onderste uit de kan voor een trap die niet in haar gebied ligt, maar pas na een OV-poortje. Gauw ophouden met die onzin.

  1. Auteur
   HB

   De ambtenaar die de regel heeft opgesteld, liet ons weten dat een keur niet nodig is. Zolang de constructeur met berekeningen kan aantonen dat de roltrapballustrade sterk genoeg is, wordt aan de eis voldaan. Dat kan veel tijd schelen.

 2. Hans Berends

  o, vindt de eigenaar van het station t ook genoeg, als de gemeente een briefje van geen bezwaar afgeeft? Een nietgekeurde roltrap in zo’n drukke omgeving? grappig…

Reageer