Corio: trappen tegen afspraak

In Nieuws door HB3 Reacties

We hebben uitgebreid met de schrijver René Lukassen gesproken over zijn bron voor het gerucht als zou Corio dwars liggen bij het plan om trappen aan te leggen tussen Rabobrug en de perrons. Hij zei: ik stel alleen een feit hierover vast en ik kan mijn bron niet onthullen. We hebben beredeneerd dat Corio’s belangen bij deze trappen nauwelijks geschaad zullen worden omdat de Rabobrug slechts een klein deel van het OV-gerelateerde verkeer zal bedienen.

Los ervan of deze redenering klopt, Corio heeft in een reactie aan BU laten weten dat er sprake is van bepaalde afspraken rondom bereikbaarheid die geschonden worden door alsnog trappen aan te leggen. Persvoorlichter Eva Lambooij: “Corio werkt aan een nieuw Hoog Catharijne, wij geloven in deze stad en specifiek in deze plek. Corio onderschrijft volledig het oorspronkelijke doel van de brug, namelijk een verbinding maken tussen Croeselaan en binnenstad voor voetgangers en fietsers. Met de gemeente hebben wij afspraken gemaakt over de ontsluiting van de OV-terminal op de binnenstad. Een ontwerp met trappen naar de perrons is strijdig met die gemaakte afspraken. Deze afspraken zijn nodig omdat je bij een investeringbeslissing uitgangspunten nodig hebt waar je vanuit kunt gaan.”

Een excuus aan Lukassen is op zijn plaats: geen ‘Broodje A’ dus. Hoe Corio bij deze discussie invloed heeft uitgeoefend zal misschien duidelijk worden in de beantwoording van de schriftelijke vragen die de SP aan het college heeft gesteld. Voor zover nu bekend worden de trappen ooit gerealiseerd, maar de gemeente blijft onduidelijk over de termijn. De officiële reden om nu geen trappen aan te leggen is het feit dat perrons zullen worden verlegd.

Reacties

  1. René Lukassen

    Ik snap eerlijk gezegd niet dat je het artikel op DNU nog een gerucht noemt, als Corio haar opstelling bevestigt door te wijzen op afspraken die inderdaad contractueel zijn vastgelegd. Maar ik waardeer je excuus.

  2. Ben

    Elke keer als er meer bekend wordt over de afspraken tussen de gemeente en Corio vraag ik me meer af waarom er ooit is ingestemd. Wat zijn zu preceis de voordelen die de gemeente Utrecht behaald heeft voor alle concessies? Zover ik begrepen heb gaat het eigelijk alleen om het verbeteren van de plint in het stationsgebied, en zelfs dat moeten we nog zien.

Reageer