Zorgen om Entreegebouw

In Nieuws door HB2 Reacties

Twee opvallende insprekers tijdens de raadsinformatieavond, afgelopen dinsdag, over het Entreegebouw van het vernieuwde Hoog Catharijne. Ria Glas van de Fietsersbond die moedig blijft hameren op het fietsparkeerprobleem rondom het plein Vredenburg zodra de gebouwen gereed zijn. De geplande stallingen zijn volstrekt onvoldoende voor het publiek dan men daar verwacht. En juridisch adviesbureau Boekel de Neree die namens V&D en een aantal huurders van het bestaande HC ongenoegen uitte over het feit dat het entreegebouw twee looproutes gaat krijgen in plaats van de zo vurig door hen gewenste enkele, maar dan brede route.
We hebben twee documenten voor je bijeen gezet. Dit is de samenvatting van de kritiek van V&D en partners. Hier lees je het zogenaamde Vaststellingsrapport, waarbij de gemeente uitgebreid ingaat op de zienswijzen van de twee reclamanten en deze bijna allemaal afwijst. De onderwerpen komen in beide stukken aan de orde.

Verder viel het op dat Corio heeft gesleuteld aan de ontwerpen van het Entreegebouw. Aan de singelzijde is de omloop op +1 niveau verdwenen. In de zuidpassage, tussen het Entreegebouw en V&D is in de impressies een nieuw loopniveau te zien, die we nog niet eerder tegenkwamen.
De Stadskamer oogt in de impressies heel transparant (maar niet kleiner, voor wie daar nog op hoopt…). Ook viel ons oog op nieuwe volumes en vormen bij Poortgebouw en Bruggebouw, zeg maar de verbinding tussen het nieuwe en bestaande Hoog Catharijne. Gert-Jan Dousi klikte er in zijn powerpoint snel aan voorbij, helaas.

De business development manager van V&D gaf in een antwoord op een vraag van een raadslid aan dat V&D bij herhaling vergeefs bij Corio heeft aangedrongen op loopstromenanalyses en simulaties in de nieuwe situatie. Zolang men deze niet heeft, kan V&D geen plannen maken voor herontwikkeling en vernieuwing. Hij gaf aan dat om die reden het warenhuis ook nog geen plannen heeft. Toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat V&D snel in beweging zal komen, zodra de vergunningen onherroepelijk zijn. Ook de Bijenkorf heeft direct plan B in werking gezet toen bleek dat tegenhouden van het winkelgebouw De Vredenburg zinloos was. Het bedrijf is van plan fors uit te breiden in gebouw La Vie. Alle partijen zullen willen profiteren van de boost die plein Vredenburg in de komende jaren zal ondergaan.

Reacties

Reageer