Vaststelling bestemmingsplan entreegebouw

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Morgen, om 19.30, Trouwzaal raadhuis: een uur lang presentatie en discussie over het bestemmingsplan Entreegebouw HC. Uit de aankondiging:

Bij deze bijeenkomst wil de gemeenteraad graag met betrokken partijen en belangstellenden praten over het ontwerpraadsvoorstel bestemmingsplan Entreegebouw, Binnenstad. Het plan bestaat onder andere uit de herontwikkeling van de bebouwing van het huidige bouwblok van Peek en Cloppenburg met winkels, woningen en een ondergrondse parkeergarage. Bij deze bijeenkomst kunt u meepraten.

Bijlagen:
Ontwerpraadsvoorstel
Kaart
Bestemmingsplan

Het ontwerpraadsvoorstel maakt melding van twee, niet nader genoemde reclamanten. In de in 2010 afgebroken Art. 19 procedure voor dit gebouw was V&D een van bezwaarmakers, die met een waslijst aan punten kwam. Ook Van Oosten had toen op een aantal punten kritiek.

De door reclamanten aangevoerde zienswijzen zijn op bijna alle punten door de gemeente afgewezen. Uit de brief: “De zienswijzen richten zich hoofdzakelijk op de vrees van reclamanten dat de ontwikkeling van het Entreegebouw negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de binnenstad van Utrecht.”

In het Entreegebouw wordt gerealiseerd: 21.000 m2 detailhandel en dienstverlening, 600 m2 kantoren, en 1.476 m2 horeca, waarbij het bij voornoemde oppervlakten gaat om verkoopvloeroppervlakte inclusief daarbij behorende bedrijfsruimte zoals een magazijn, kantine, etc. De Vredenburgparkeergarage wordt daarbij fors uitgebreid ten opzichte van de 375 huidige plaatsen. (Het precieze aantal kunnen we zo snel niet vinden.) Er komen ook 60 woningen, die door ING zullen worden verkocht.

In dit kader ook relevant, het eerder vastgestelde bestemmingsplan Catharijnesingel.

Reageer