Tolpoortjes CS

In Nieuws door HB8 Reacties

Wethouder Everhardt gaat in de beantwoording van openstaande vragen van de raadscommissievergadering van 11 oktober nog in op de tolpoortjes die op de OV-terminal zullen worden geplaatst. Daarover bestond lange tijd onduidelijkheid. Het liefst wil men deze op de perrons hebben, dan kan de hal openbaar blijven, maar op de perrons is teveel risico van congestie. ProRail houdt vast aan de landelijke oplossing: plaatsing in de centrale hal. De gemeente legt zich hier nu bij neer.

Citaat:

Tolpoortjes
Bij brief van 4 juni 2010 heb ik u over de stand van zaken bericht. Ik heb u toen gemeld dat er nog geen bouwvergunning is aangevraagd en dat er nog enkele onderwerpen (veiligheid bij calamiteiten en overstaprelaties tussen verschillende vormen van openbaar vervoer) moesten worden uitgewerkt. Bovenstaande situatie is momenteel nog hetzelfde. Het onderwerp is nadien met ProRail besproken en aan de orde geweest in het overleg met andere NSP steden. Het gaat om een landelijk systeem (rijksaangelegenheid) dat in verschillende steden al is of wordt uitgerold (bijvoorbeeld in Rotterdam en Amsterdam centraal). Met uitzondering van een toets op veiligheid, heeft de gemeente hier geen invloed op. Het systeem in Utrecht centraal is vanwege de grootschalige vernieuwing en de complexiteit van de opgave nog niet gerealiseerd maar wordt ook hier zeker ingevoerd aldus ProRail. De precieze plaatsing van de tolpoortjes in de Utrechtse situatie is uitvoerig onderzocht. De voorkeur ging uit naar plaatsing van de poortjes op de perrons. Gelet op de beperkte ruimte van de perrons, de grote mensenstromen en de congestie die dat daar zou opleveren, is evenwel door ProRail geconcludeerd dat dat geen optie was en dat deze tolpoortjes niet anders dan in de hal zijn te plaatsen. Gelet op de voortgaande ontwikkelingen landelijk en de door ProRail gegeven onderbouwing zie ik op dit moment geen reden om deze oplossing niet te accepteren. Zolang de feitelijke realisatie in Utrecht nog niet heeft plaatsgevonden zal ik er blijvend aandacht voor vragen.

Reacties

  1. Anoniem

   De weigering van de gemeente om de benodigde vergunningen voor de openstelling van de A2 landtunnel te verlenen is daar ook zo’n mooi voorbeeld van, niet?

 1. Paul

  Je wilt ook echt niet dat poortjes op/bij de perrons staan. Dat is vragen om grote opstoppingen. Prima voorstel dus van Prorail.

 2. R

  Wellicht wordt het een afgebakende, langwerpige zone midden op het stationsplein. Op buitenlandse stations zie je ook wel eens dat ze op deze manier de binnenzijde van de gevel vrij houden voor alle bezoekers. Hiermee scherm je de perrons af, maar houden de winkels op het stationsplein hun goede klantenstroom. Deze laatste is immers ook voor een groot deel uit de bus afkomstig en niet alleen uit de trein.

  Overigens, de NS is toch verplicht tpv het station een doorgaande route te bieden over het spooremplacement? Dan is het dus onbestaanbaar dat men heel het stationsplein afzet, en daarmee een barriere opricht tussen HC en de jaarbeursuitgang van Utrecht Centraal.

  1. Niek

   Buiten de hal om komt een route (die loopt dus buitenlangs) waarmee je door kunt steken zonder door poortjes te gaan. Het zou natuurlijk wel netter zijn als je binnendoor kon lopen, maar dit is wel zo overzichtelijk/veilig.

 3. Matthijs Gall

  Goed nieuws.
  Wat mij betreft is de obsessie tegen afsluiten van de hal een waanidee. Ten eerste zal vrijwel iedereen die daar komt een pasje hebben, en zijn de poortjes dus nauwelijks een barrière. Ten tweede komt er toch een route zonder poortjes langs de hal. Ten derde zullen bij poortjes op de perrons ook de vele overstappers er steeds tweemaal door moeten, dit zal dus duidelijk een minder prettige oplossing zijn voor reizigers dan poortjes bij de entree tot de hal.

 4. Jeroen Lugtigheid

  De winkeliers/horeca in de hal zal er alleen niet onverdeeld gelukkig mee zijn. Nu komt het nog wel eens voor dat ik bij het doorsteken van de hal richting centrum (ik woon in West) iets kocht bij de een of andere kiosk of eettentje. Die klandizie is men mooi kwijt.

  1. Auteur
   HB

   Een deel van de winkeliers zal ook een winkelfaçade krijgen aan de traversezijde, zodat ze de klandizie waar jij op duidt niet hoeven missen.

Reageer