Raadsinfoavond

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Vanavond staan er tijdens de raadsinformatieavond twee stationsgebied-onderwerpen op het programma.

Om 19.30:

Architectuur stationsgebied
Citaat: Is er behoefte aan een stadsdebat over de architectuur in het Stationsgebied? Dat wil de raad graag weten van belanghebbenden en het college. Het gaat om bestaande en toekomstige architectuur in het stationsgebied, hun uitstraling, kwaliteit en samenhang tot elkaar. U kunt bij deze bijeenkomst meepraten.
Commissiebrief architectuur Stationsgebied
Notitie architectuur Stationsgebied

En om 20:45:

Fietsparkeren OV-Terminal
Citaat: Het college pleit voor het invoeren van betaald fietsparkeren rond het station. De raad heeft een aantal vragen over de onderzoeken en wil graag van bewoners, experts en belangenorganisaties horen wat zij van de plannen vinden. Bij deze bijeenkomst kunt u meepraten. Van 20.45 – 21.30 worden 3 presentaties gegeven. Van 21.30 – 22.30 Bijdragen meepraters en vragen raad.

Commissiebrief
Rapport
Rapportage strategiefase
Besluitenhistorie
Overzichtskaart fietsenstallingen

Lees ook het rapport van de Fietsersbond dat vandaag is gepresenteerd en waarin wordt opgeroepen om betaalde stalling te handhaven vlakbij het station. Er is daarvoor ook een petitie gestart.

Van DeStadUtrecht.nl:

De Fietsersbond is voorstander van een combinatie van gratis en betaald parkeren met tariefdifferentiatie. Daarbij is het idee dat hoe dichter bij het station, hoe hoger het tarief. De verst gelegen stallingsplaatsen zijn daarbij de eerste twee dagen gratis.

De Tweede Kamer bespreekt op 11 oktober de plannen van minister Schultz over de stationsstallingen. Daar staat onder andere in dat de verplichting om gratis plaatsen aan te bieden per direct vervalt en dat in 2020 het beleid rond stationsstallingen volledig wordt gedecentraliseerd. De Fietsersbond is hier fel op tegen.

Om haar standpunt kracht bij te zetten is de Fietsersbond een internetpetitie gestart onder de naam Gratis je fiets parkeren bij stations moet mogelijk blijven. Dinsdag 4 oktober zal de petitie tussen 8 en 9 uur worden gelanceerd rond de fietsenstallingen bij Utrecht Centraal.

Reageer