Proeftuin betaald fietsparkeren

In Nieuws door HB6 Reacties

Vandaag maakte de gemeente bekend dat het Stationsplein west, waarvan de bouw aanstonds begint, proeftuin zal zijn voor een nieuwe aanpak van het fietsparkeren in Utrecht. In essentie wordt parkeren nabij het station betaald, op grotere afstand gratis. Maar er moet nog heel wat ervaring worden opgedaan. Het doel is het fietsparkeerprobleem rondom het station kostendekkend te krijgen. Nu kost het beheer per jaar nog 6 miljoen.

We quoten het bericht integraal:

Het college van B&W stemt in met het verder uitwerken van een kostendekkende oplossing voor de enorme fietsparkeeropgave bij de nieuwe openbaar vervoerterminal Utrecht Centraal. Vanaf de opening van de fietsenstalling Stationsplein west in 2013 worden aan de westkant van station ervaringen opgedaan met het invoeren van betaald parkeren. Deze ervaringen neemt het college mee bij de verdere afwegingen over het al dan niet invoeren van betaald fietsparkeren bij de overige fietsenstallingen rondom het drukste station van Nederland.

Met deze richting neemt het college het uitgebrachte advies van Bureau Berenschot over en zet het onderzoek samen met NS en ProRail verder voort. Het eindresultaat moet een fietsparkeerorganisatie zijn die verantwoordelijk wordt voor aanleg, onderhoud, schoonmaak, bewaking, handhaving en exploitatie van de 22.000 stallingsplaatsen voor de OV-terminal van Utrecht. De komende maanden vinden aanvullende onderzoeken plaats zodat NS, ProRail en de gemeente Utrecht eind dit jaar een definitief besluit over de toekomst van het fietsparkeren bij het OV-knooppunt van Nederland kunnen nemen.

Het eerdere verzoek van de gemeenteraad, om ook de mogelijkheid van gratis kort parkeren open te houden, wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Daarnaast wordt er door de gemeente nog gezocht naar een locatie op grotere loopafstand van het station waar nog wel gratis gestald kan worden in de uiteindelijke situatie.

Droog, veilig en dichtbij
De schaalgrootte en de ruimtelijke inpassing maken dat Utrecht voor een unieke opgave staat. Nergens in Nederland staan zoveel fietsen rondom een station. De aanpak zorgt ervoor dat er vijf inpandige, aantrekkelijke en veilige fietsenstallingen zijn voor maar liefst 22.000 fietsen. Waarbij de fietser op weg naar de OV-terminal Utrecht Centraal zijn of haar fiets snel, goed, veilig en zonder al te veel problemen kan stallen in één van de toplocaties rondom de sporen. Dit past volledig in de ambitie om van Utrecht de OV- en fietsstad van Nederland te maken en de gezamenlijke afspraken uit het Masterplan Stationsgebied om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen door de fietsenstallingen inpandig te realiseren.

NS, ProRail en Gemeente Utrecht investeren in de bouw en exploitatie van fietsenstallingen. Het onderzoek toont op dit moment aan dat er een financieel tekort is van zowel de eenmalige kosten (± €18 miljoen) als de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten (€5 tot €6 miljoen) van de stallingen. Hiervoor wordt de komende maanden aanvullende financiering gezocht. Uitgangspunt hierbij is de bijdrage van de fietsers zoveel mogelijk te beperken. Het is noodzakelijk om een goede balans te vinden tussen dat wat mensen bereid zijn te betalen en een goede bezetting van de stallingen. De ervaringen aan de westkant zijn hierbij van belang om definitieve beslissingen over de andere fietsenstallingen te nemen.

Vervolg
Pas wanneer de resultaten van de aanvullende onderzoeken bekend zijn, naar verwachting eind dit jaar, wordt door NS, ProRail en de gemeente Utrecht een definitief besluit genomen. Dan is ook meer duidelijk wat dit nu concreet gaat betekenen voor de fietsparkeerders rondom het grootste OV-knooppunt van Nederland. De ervaringen van de Utrechtse fietsparkeeropgave en de uiteindelijk gekozen oplossing worden in, nog te maken, landelijk beleid op dit terrein betrokken.

Reacties

 1. Lars

  Uhm, ik betaal al gemeentebelastingen en heb géén auto. Betaal dus mee aan een hoop faciliteiten waar ik geen voordeel van heb (en dat is prima) maar ik wil gewoon een gratis optie hebben, dichtbij het station.

  Sommige zaken kosten nu eenmaal geld maar vanwege de voordelen van fietsverkeer (luchtkwaliteit, bijvoorbeeld) zou ‘kostendekkendheid’ niet het voornaamste streven moeten zijn.

 2. Anspen

  Ergens is het ook wel raar dat fietsparkeren rond het station niet vanuit Prorail en/of de NS geregeld en betaald wordt. Dan is er nog steeds een grote kans op betaald parkeren natuurlijk, maar de NS is degene die er voordeel van heeft. Als er alleen betaald parkeren overblijft (op een dichtbije afstand in elk geval. De afstand tot de huidige tijdelijke stalling is al vrij groot) zie ik wel een kans dat het trein gebruik achteruit gaat, wat ook niet goed is voor al die dure vierkante meters winkelruimte die men op het nieuwe station wil realiseren.

 3. Jeffrey

  Ik zie wel kansen in dit systeem. Als je praktisch midden in het station wil staan betaal je verhoudingsgewijs meer dan wanneer je 15 minuten lopen op de koop toe neemt. Zo kun je zelf bepalen of en hoeveel geld je kwijt bent aan het stallen van je fiets.

 4. Marco Knol

  Kostendekkendheid moet inderdaad niet het voornaamste criterium zijn. Of ze moeten straks ook tol gaan heffen voor de fly-over over het 24 oktoberplein.

  De prijs moet natuurlijk hoe dan ook niet te hoog zijn; wordt die te hoog dan neemt straks iedereen z’n fiets mee de trein in à € 6,– per dag incl. aansluitend vervoer.

 5. Gerben

  Ik denk zelf dat er rekening gehouden moet worden van € 0.50 tot € 1.- per dag. Maar gezien de proef die nu draait op het Smakkelaarsveld, waarbij nagegaan kan worden hoe lang een fiets in een rek staat, er ook gedacht kan worden aan 24 uur gratis, en daarna betalen. Even geen idee hoe je dat moet gaan controleren als iemand naar buiten loopt. De optie dichtbij : betalen, en verderweg stallen, gratis, lijkt me prima. Ook bij de stations moet je het doen met de beperkte “dure en schaarse” ruimte.

 6. Auteur
  HB

  Voor geïnteresseerden: in de weekendeditie van NRC staat een aardig stuk over de parkeerproblematiek naar aanleiding van de opening van de appel-stalling in Alphen ad Rijn.

Reageer