Bouwvergunning tunnel en meer

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Bij het doorvlooien van de gemeenteberichten (nieuwe interface, maar helaas nog steeds fouten in het oude databasezoekscherm) stuitten we op volgende vergunningen.

Terwijl de bouwvergunning van de nieuwe parkeergarage zelf nog niet is afgegeven, wordt wel volop aan de voorbereidingen ervan gewerkt. Bouwvergunning voor een deel van de inrit (vallend onder bestemmingsplan Catharijnesingel):

Kruising Catharijnesingel/ Vredenburg HZ_WABO-11-07405 Het bouwen van tunneldelen voor de ontsluiting van een parkeergarage
Datum ontvangst aanvraag: 18-08-2011 Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid vier weken.

Dit is de buis van de kleine tunnel die onder de Vredenburg-bruggenknoop wordt gelegd, onder de Leidsche Rijn, ter hoogte van het huidige kruispunt bij het Smakkelaarsveld. Daarmee in relatie:

Catharijnesingel/ Daalsesingel HZ_WABO-11-04859. Het bouwen van een keerwand. Besluit tot verlenging beslistermijn met zes weken
vanaf datum: 18-08-2011. Rechtsmiddel: geen

Verder:

Het bouwen van vier kiosken op de perrons van station Utrecht Centraal.

Nabij Zuidertunnel/ Stationstraverse/Westerstraat HZ_WABO-11-07529: Het bouwen van een tijdelijke kiosk voor een periode van een jaar. Datum ontvangst aanvraag: 23-08-2011. Rechtsmiddel: Zienswijzemogelijkheid vier weken

En weer vuile grond, deze keer onder perron 2:

Wet Bodembescherming •Melding saneringsplan (Besluit Uniforme Saneringen) Bodemsanering Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 39b Wet bodembescherming een saneringsplan in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen hebben ontvangen op 2 september 2011 voor Utrecht CS, perron 2 SA, categorie immobiel.

Reageer