FGH in beroep tegen bestemmingsplan Catharijnesingel

In Nieuws door HB9 Reacties

Vandaag was er een zitting over het bezwaar dat FGH Bank maakt tegen het bestemmingsplan ‘Catharijnesingel’. Hierna de omschrijving van de zaak zoals de Raad van State naar buiten gebracht. In het kort: de bank vreest een slechtere bereikbaarheid voor kantoor en parkeergarage aan de achterzijde. In mei 2010 speelde het al. We stellen vast dat noch de gemeente (ic POS) noch de bank hiermee naar buiten is gekomen. Door toeval kwamen wij erachter. Stel dat FGH dit wint, wat gebeurt er dan? Heel benieuwd naar de uitspraak, maar dat kan nog wel even duren. [edit:] Pleitnota van de gemeente als link toegevoegd.

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Utrecht van het bestemmingsplan ‘Catharijnesingel’. Het plan maakt het mogelijk de historische singelstructuur rond de binnenstad van Utrecht te herstellen. Zo wordt het water in de Catharijnesingel teruggebracht tussen het Paardenveld en de Mariaplaats. In verband daarmee wordt er ook een aantal bruggen gebouwd op de plek waar de Leidsche Rijn en Catharijnesingel samenkomen. Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht heeft daarvoor een bouwvergunning verleend voor de bouw van vier bruggen en kademuren aan de Catharijnebaan, tussen de Vredenburg en de Knipstraat. Het herstel van de singelstructuur maakt deel uit van de herontwikkeling van het Stationsgebied Utrecht. De FGH Bank komt tegen het plan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het kantoor van de bank is gevestigd aan de Leidseveer. De bank vreest dat door de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt, de bank slechter bereikbaar zal zijn. Het gaat dan om de algemene bereikbaarheid van het kantoor, maar ook de toegang tot de parkeergarage en de fietskelder. (zaaknummer 201008128/1)

 

[edit:] Als achtergrond, hier de pleitnota van de gemeente, waar ook de bezwaren van de bank aan de orde komen. De bezwaren zijn veel breder van aard dan wat door het bestemmingsplan wordt geregeld. Het komt neer op de volgende kwesties:
– overlast van de huidige bouwwerkzaamheden (dit is al afgedekt door de sloopvergunning),
– vrees dat in het nog op te stellen bestemmingsplan voor het Smakkelaarsveld een HOV-baan voor haar pand komt te liggen (bestemmingsplan met daarin HOV is nog niet opgesteld),
– vrees voor overlast bij speciale evenementen zoals Giro, Singelloop, marathon, Koninginnedag. De bank is van mening dat de gemeente zou moeten onderzoeken of daar verkeersaantrekkende werking van uitgaat en dergelijke.

Voor de volledigheid: FGH Bank is een onderdeel van Rabobank Groep en is gespecialiseerd in het financieren van commercieel vastgoed en heeft daarvoor 18 miljard euro (overwegend in Nederland) uitstaan. In het jaarverslag 2010 van deze divisie lezen we dit:

Het financieren van commercieel vastgoed vraagt om een doordachte en gedegen aanpak waarbij betrouwbaarheid en snelheid een grote rol
spelen. Daarom heeft FGH Bank alle vastgoedkennis in eigen huis: het commerciële team wordt ondersteund door ervaren vastgoedanalisten,
taxateurs en bouwkundigen. Ook op juridisch en fiscaal gebied heeft FGH Bank experts paraat.

Het is bijna onmogelijk om de motivatie achter de bezwaarprocedure los te zien van waar dit bedrijf zich dagelijks mee bezig houdt.

Reacties

 1. Marco Knol

  Er is dus kennelijk ook al een beslissing op bezwaar van de gemeente. Ben wel benieuwd naar het exacte bezwaar, bob, en de gronden van het beroep.

 2. Paul

  niet te geloven! zelfs dat wordt ons utrechters niet gegund! is het daar niet veel te laat voor zo’n bezwaar?

 3. HH

  Ach, die kijken gewoon of ze nog ergens een schadevergoeding voor joost-weet-watuit de gemeenschapsgelden kunnen peuren. Mij is niet duidelijk waarom het water aan de voorkant van invloed is op de bereikbaarheid aan de achterkant! ( er van uitgaand dat de singel de voorkant is)

  1. Auteur
   HB

   Het zal te maken hebben met de verkeersafhandeling. Misschien zien ze iets wat wij niet zien (behalve dan de busbaan voorlangs). Dat kantoor heeft geen representatieve entree, het is nogal in zichzelf gekeerd, met de stalen rolluiken potdicht om 6 uur ’s avonds. Lood om oud ijzer, of het nu aan een parkje ligt of op een industrieterrein. FGH, ING en ABN zijn straks bepaald geen sieraad langs de open singel. Een deemoedige opstelling zou op zijn plaats zijn, nu de gemeente zo zijn nek uitsteekt om de stedenbouwkundige fout te repareren.

 4. Marco Knol

  Het is vast een heel dik dossier met allerlei stukken die het standpunt van FGH moeten onderbouwen, maar wellicht is het mogelijk bij de RvS een en ander op te vragen? Ten behoeve van journalistieke bespreking op dit blog? Rechtspraak is tenslotte openbaar.

 5. PK

  FGH zit tegen de OV-terminal aan. Laten ze het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Help die stinkende auto’s de stad uit!

Reageer