Stationspleinen voor Besix en Ector Hoogstad

In Nieuws door HB4 Reacties

Ondanks dat het erg stil is, is er toch nog wat nieuws te melden uit het stationsgebied. Het betreft twee gunningen voor respectievelijk het ontwerp en de realisatie van de twee stationspleinen.

De bouw van Stationsplein West met de fietsenstalling is voor een bedrag van ruim 9 miljoen euro gegund aan Besix, die ook de OV-terminal bouwt. Dit bedrijf had de laagste inschrijving.

De ontwerpopdracht voor Stationsplein Oost is gegeven aan een team van drie bureaus. Bouwkundig ontwerp wordt uitgevoerd door Ector Hoogstad Architecten, in samenwerking met Sant & Co (landschapsontwerp) en Royal Haskoning (engineering).

Ector Hoogstad schrijft daarover: “De selectiecommissie koos voor ons team vanwege de overtuigende visie en het gedegen plan van aanpak. (…) De ontwerpwerkzaamheden gaan meteen van start; start bouw en oplevering staan in de planning voor 2016.”

Sant en Co schrijft: “Uiteindelijk bleek, na een zenuwslopende selectieprocedure, de visie “Het duurzaamste plein van Europa” het meest gewaardeerd te zijn. De openbare ruimte rondom het station wordt getransformeerd naar een typisch Utrechts binnenstadsmilieu, waarin groen, water en zonne-energie een grote rol gaan spelen.”

Het wonderlijke van deze aankondiging is dat de gemeente hierover nog niets naar buiten heeft gebracht, terwijl een van de bureaus er al juni melding van maakt. [edit: Inmiddels is de aankondiging op cu2030 gezet.]

Stationsplein Oost zou oorspronkelijk een verhoogd plein boven een doorgaande Nieuwe Stationsstraat worden. Door nieuwe inzichten is besloten onder het plein een fietsenstalling van 12500 plaatsen te bouwen, zodat de fietsenflat boven het busstation kan vervallen.

Door deze aanpassing ontstaat er een massief bouwblok in de Stationsstraat, die de straat in twee doodlopende stukken transformeert. Daar speelt zich de heksenketel van fietsen, taxi’s, OV, kiss&ride en hulpdiensten af.

Het pleinontwerp wordt met mooie referentiebeelden van grootstedelijke trappartijen aan de man gebracht. Daarop zijn slechts toeristen te zien die zich laven aan zon en ambiance. Dit kan niet verhullen dat er een enorme ruimtelijke opgave ligt.

Het gebied heeft een groot risico op problemen met onduidelijke overgangen tussen straatniveau en ‘onderwereld’, tussen openbare, semi-openbare en private ruimte, nog versterkt door het feit dat zich alles op twee niveaus dient af te spelen.

De plint van Hoog Catharijne, die volgens de oorspronkelijke plannen een boost van levendigheid zou moeten krijgen, wordt over meer dan honderd meter weggemetseld in de fietsenstalling. Hoog Catharijne ‘compenseert’ dit op pleinniveau met een grote uitnodigende uitbouw, die op vroegere impressies niet bestond.

Niet alleen de levendigheid, ook water en groen lijken zich rondom het station beetje bij beetje naar niveau +1 te verplaatsen. De met bomen versierde Rabobrug is daarvoor iconisch. Niet langer is het verhoogde niveau de uitzondering, het lijkt de norm te worden. De stad blijft daarmee kwetsbaar voor de problemen die de overbouwde, quasi-openbare ruimte met zich meebrengt. De plannenmakers lijken daarmee een belangrijke pijler onder het Masterplan langzamerhand los te laten. De gemeenteraad mag hier wel nota van nemen.

Het zou goed zijn dat de bureaus zich nu ook buigen over het ontwerp van de Stationsstraat, zodat het als een integrale opgave wordt behandeld en niet als een verkeerskundige stelpost. Ooit was dit bedoeld als een verkeersluwe, groene straat, die Smakkelaarsveld en Moreelsepark zou verbinden.

Voor de volledigheid: het stedenbouwkundig advies voor Stationsplein Oost is van het Utrechtse bureau Okra. Ontwerp van Stationsplein West is van KraaijvangerUrbis en landschapsarchitect Mathieu Derckx.

Reacties

  1. Peter

    kan je een link geven van die referentiebeelden of naar meer info over het Stationsplein Oost en de Stationsstraat?

      1. Peter

        bedankt! het wordt inderdaad een behoorlijk hoog plein.

Reageer