Raadsinfoavond-info

In Nieuws door HB2 Reacties

Omwille van de volledigheid op BU, na de klik de informatie van de raadsinformatieavond van 7 juni jl, waar de ontwikkeling van het Jaarbeursterrein en fietsparkeren stationsgebied op de agenda stonden.

Integraal citaat van utrecht.nl:

Fietsparkeren stationsgebied
Het college presenteerde de mogelijkheden om de 5 fietsenstallingen rond de OV-terminal te financieren. Fietsers kunnen dan niet meer hun tweewieler op straat stallen. Een van de mogelijkheden om de stallingen te financieren is betaald parkeren invoeren. Bij deze bijeenkomst kon u aanwezig zijn als toehoorder. Bij de bijeenkomst waren 36 mensen aanwezig: 16 bezoeker, 9 raadsleden en fractiemedewerkers en 9 ambtenaren, wethouder Everhardt en wethouder Lintmeijer.
De heer Schooleman (Berenschot) presenteert het voorgestelde organisatiemodel. De presentatie is een tussenrapportage van de opdracht die is verstrekt door de gemeente Utrecht, ProRail en de NS. Uitgangspunten voor de fietsopgave zijn:

 • 22.000 stallingsplekken, inpandig
 • Toekomstgerichte inrichting
 • Gebruikersgericht
 • Sociaal veilig
 • Eén beheerregime
 • Aandacht voor handhaven

De presentatie gaat verder in op de kosten en baten van de geplande fietsparkeerplekken en geeft een aantal mogelijke scenario’s.
De raadsleden stellen verhelderende vragen over de keuze voor 1 beheersysteem, investerings- en bedrijfskosten, verwachtingen voor de bezettingsgraad, wijze van handhaven, mogelijkheden voor differentiatie tarieven (met het oog op studenten en mensen met lage inkomens), verdeling van de stallingen tussen Utrecht West en Utrecht Oost en de schaalgrootte.

Vervolg
De besluitvorming bij de 3 deelnemende partijen, gemeente Utrecht, ProRail en de NS, moet voor de zomer van 2011 hebben plaatsgevonden. De investeringsmogelijkheden worden hierbij bekeken.
Na de zomer zal de gezamenlijke besluitvorming vorm krijgen en wordt het raadsvoorstel Strategienota Fietsparkeren Stationsgebied in de commissie en de gemeenteraad besproken. Er komt dan ook een bijeenkomst waarbij u kunt meepraten.

Bijlage: Presentatie POS


Herontwikkeling Jaarbeursterrein

De raad had vragen over de gemaakte afspraken door de gemeente met de Jaarbeurs, de planning en de kosten van de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein. Er komt een bioscoop, een casino, een hotel, een nieuwe entreehal van de Jaarbeurs en een culturele voorziening. De raad ging hierover met het college in gesprek. Bij de bijeenkomst waren 16  personen aanwezig; waarvan 11 raadsleden, 4 ambtenaren, 3 toehoorders en de wethouder.

Een vertegenwoordiger van Projectorganisatie Stationsgebied vertelt over het gesloten contract met de Jaarbeurs in 2006, de wijzigingen ten opzichte van dat contract en wat er nu gaat gebeuren op de korte en wat langere termijn.

De ontwikkeling van het Jaarbeursterrein gebeurt gezamenlijk en gelijktijdig door de gemeente en de Jaarbeurs. Op de korte termijn herstarten de volgende bouwprojecten: de bioscoop, het hotel en een casino. Er moeten allerlei zaken geregeld worden, zodat de verdubbeling van de Van Zijstweg mogelijk is en de bouw van het entreegebouw van de Jaarbeurs. Op de lange termijn (voor 2014) willen Jaarbeurs en gemeenteeen structuurvisie opstellen voor het Jaarbeursterrein. Ook komt er misschien nog een extra grote zaal (2200-2500 plaatsen) voor congressen en musicalfacilteiten.

De raadsleden stellen vragen over de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van allerlei projecten. De gemeente heeft een contract met de Jaarbeurs en blijft op de achtergrond bij projecten die de Jaarbeurs met andere partijen ontwikkelt. De eventuele grote musicalfaciliteit is geen concurrent voor het Muziekcentrum. Het Beatrix-gebouw wordt herontwikkeld en hier kunnen 10 lagen woningen gerealiseerd worden.

Vervolg
De gemeenteraad debatteert over de commissiebrief ‘Gezamenlijke verklaring Jaarbeurs en Gemeente’ tijdens de vergadering van de commissie Stad & Ruimte van 14 juni 2011.

Bijlagen:
Presentatie POS
Commissiebrief
Verklaring Jaarbeurs en Gemeente

Reacties

 1. ill-b

  Dus al ik het goed begrijp kunnen OP het Beatrixgebouw nog tien lagen woningen worden gebouwd?

  Mooi plan om de grote lap (van bovenaf gezien) van het gebouw wat meer op te vullen. Misschien nog wel ruimte voor een grote (openbare) daktuin o.i.d. Toch een oppervlak van ongeveer 15.000 m2.

  1. Niek

   Dat is toch zeker 30 meter boven op de huidige 45, dat wordt dan wel een monsterlijk groot gebouw… Een park(je) er bij zou erg cool zijn.

Reageer