Sloop afrit

In Nieuws door HB3 Reacties

Dit weekend heeft een onderaannemer van Besix, Vlasman, de afrit tussen bocht en aanlanding weggebeiteld. Actieplaatjes zijn van onze correspondent ter plaatse, PV. Overige foto’s hebben we zelf gisteravond gemaakt toen ze de boel aan het schoonvegen waren. Die rare buizen zijn geen wapening, maar een verwarmingscircuit om de hellingen bij vorst berijdbaar te houden. Als je naar de onderkant van de plaat kijkt, zie je ze op meerdere plaatsen lopen.

Voor het werk moest ook de rijbaan ter plaatse worden gebruikt. Fietsers, auto’s en slopers deelden een paar meter ruimte. Er is daarom intensief van verkeersregelaars gebruik gemaakt. De tram was een weekend buiten gebruik omdat er wordt gewerkt aan het tracé bij de fly-over. Volgend weekend gaat de klus verder.

Beelden zoals gebruikelijk na de klik.

Loading Images
wpif2_loading
Sloop in volle gang
Sloop in volle gang
Sloop in volle gang
GesloopteAfritPlateau 2
GesloopteAfritPlateau 5
GesloopteAfritPlateau 6
GesloopteAfritPlateau 8
GesloopteAfritPlateau 11
GesloopteAfritPlateau 9
GesloopteAfritPlateau 3
GesloopteAfritPlateau 7
GesloopteAfritPlateau 12
GesloopteAfritPlateau 1
GesloopteAfritPlateau 10
GesloopteAfritPlateau 4
[edit:]

De afsluiting voor fietsers heeft GL en SLU aangespoord om deze schriftelijke vragen aan het college te stellen:

Tijdens het weekeinde van 21 en 22 mei is een begin gemaakt met de sloop van het taxiplateau boven het busstation in het Stationsgebied. In het kader van de verkeerscirculatie zijn een aantal maatregelen genomen die de fracties van Stadspartij Leefbaar Utrecht en Groenlinks verbaasd en gestoord hebben. Consequentie van de maatregelen was onder andere dat de doorgaande fietsroute tussen het Smakkelaarsveld en het Moreelsepark voor fietsers werd afgesloten ten behoeve van het autoverkeer.

Via tweets van CU2030 is ons duidelijk geworden dat deze maatregel met name is genomen om de bereikbaarheid van de parkeergarages onder HC zoveel mogelijk ongestoord te laten verlopen. Voor de fietsers had deze maatregel tot gevolg dat zij werden omgeleid over de Catharijnesingel.

Dit leidt ons tot de volgende vragen:

 1. Is onze informatie juist, dat de gekozen maatregel de bedoeling had om de autoparkeergarages onder HC optimaal te bedienen?
 2. Hoeveel automobilisten maken tijdens een weekend zonder koopzondag gebruik van deze route en hoeveel fietsers?
 3. Is dit kwantitatieve aspekt meegenomen in de beslissing over de te nemen maatregelen?
 4. Is overwogen om de beide groepen weggebruikers de beschikbare ruimte te laten delen, zoals in zoveel smalle straten in onze stad gebruikelijk is, zonder dat dat tot onoverkomelijke problemen leidt?
 5. Is het College met onze fracties van mening dat een dergelijke expliciete keuze voor de automobilist haaks staat op de uitgangspunten van het Collegeprogramma, waarin voorrang voor de fiets immers een belangrijke rol speelt?
 6. Is het College bereid om bij alle toekomstige werkzaamheden tussen Smakkelaarsveld en Moreelsepark in de toekomst, bij voorkomende situaties het belang van de fietser te laten prevaleren boven het belang van de automobilist?

In de komende tijd zal ook de huidige oprit van het taxiplatform gesloopt worden. Dat wordt nu nog gebruikt als route voor hulpvoertuigen. Daarna is toegang tot en ontruiming van niveau 1 van zowel Utrecht CS als Hoog Catharijne alleen nog via (rol)trappen en liften mogelijk. Bijvoorbeeld een motorambulance kan nog via de goederenlift niveau 1 bereiken, maar autoambulances, brandweer en politie niet.

 1. Hoe zijn/worden hulpdiensten hierop voorbereid en getraind?
 2. Welke veranderingen in ontruimings- en hulpverleningstijden worden hiervoor verwacht?

 

Reacties

 1. Marko

  De tram was al stilgezet wegens de bouw van de fly-over. Deze sloop is daarom nu gepland.

Reageer