Retourtje Londen

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Tijdens de raadscommissievergadering van gisteren viel het op dat er veel verwarring is over hoe de westelijke stationsgebiedplannen en de HOV-plannen in elkaar grijpen. Zowel in de tijd gezien, als ook geografisch is het een complex verhaal, waarvan zelfs de dossierspecialisten in de fracties de draad bijna kwijt zijn. Dat is fnuikend, daar juist in deze fase de gemeenteraad goed aan de bal moet blijven. Een van de belangrijkste aanleidingen voor de onrust is het plan voor een tijdelijke busbaan over de 2e Asselijnstraat in Dichterwijk, die eigenlijk iedereen verrast. De infoavond die onlangs hierover werd gehouden was door een communicatieprobleem slecht bezocht en de bezoekers klaagden dat ze weinig antwoorden kregen van de gemeente. (Lees hier het artikel in Ons Utrecht of het verslag op SLU.)

De reden dat deze tijdelijke en kostbare voorziening moet komen is ontluisterend. Een of andere Londens onroerendgoed-bedrijf heeft een onooglijk parkeerterreintje aan de Mineurslaan van NS in erfpacht. Dat terrein ligt precies op de definitieve busroute: de doorgetrokken Van Zijstweg. POS doet al 2,5 (twee en een half !) jaar pogingen om met dat bedrijf een deal te maken voor een minnelijke onteigening. Eerst een financieel voorstel. Geen sjoege. Toen een voorstel voor een natura-deal, een ruimtelijke aanpassing. Opnieuw doodse stilte. Wethouder Stationsgebied gaf aan dat er nog maar zeer recentelijk tweerichtingencontact is met het bedrijf. Hutschemaekers en hij klonken niet optimistisch over de uitkomst daarvan.

BU staat met zijn oren te klapperen. Dus omdat Rabobank en Rijksgebouwendienst geen bussen op hun stoep willen en een of ander Londens OG-bedrijfje ‘taai onderhandelt’, komt er een dure tussenoplossing over bottleneck Croeselaan waar bovendien een woonstraat de zure vruchten van plukt? Dat kan niet de bedoeling zijn. Diverse fracties spoorden het college aan nu een Easyjet-retourtje Londen te kopen en met de directie van dat bedrijf een biefstukje te gaan snijden. Zo moeilijk kan het toch niet zijn een deal over 20 meter gras aan de Mineurslaan te maken? Make them an offer they can’t refuse.

Verder nog een reeks toezeggingen. Zonder de pretentie volledig te zijn: er komt een overzicht van benodigde grondtransacties in de toekomst (zodat eventuele knelpunten vroeg zichtbaar worden), er komt een overzicht van alle overlegstructuren rondom het stationsgebied, er komt voor de zomer een oplossing voor het parkeren voor NH-klanten nadat de garage wordt gesloopt (december a.s.), er komt een overzicht van wijzigingen in bus- en tramloop in de komende jaren en de daarvoor benodigde maatregelen.

En over het cultuurgoed: GL heeft aanvullende vragen over de gesloopte perronkappen, die nog geen bestemming hebben anders dan oud ijzer. En wethouder Everhardt zal nog keer met Corio om tafel gaan zitten om een poging te doen theater Mirliton aan Achter Clarenburg voor deze stad te behouden. (@MennoOvertoom: kom op. Klein gebaar, groot plezier.)

Reageer