Hergebruik perronkappen financieel lastig

In Nieuws door HB5 Reacties


Wethouder stationsgebied, Victor Everhardt, vraagt zich in een brief aan de commissie Stad & Ruimte af of het nog wel zo’n goed plan is om de negentiende-eeuwse perronkappen op het centraal station, die momenteel worden gesloopt, nog wel te hergebruiken. Daarop is bij diverse gelegenheden aangedrongen en ook door POS in voorlichting op geanticipeerd. De kosten van tijdelijke opslag worden op tenminste 75 duizend euro geschat en dat geld is nog niet begroot. Er moet snel een besluit worden genomen, omdat de sloop in de komende maanden plaatsvindt.

Er is berekend dat 120 meter oude overkapping kan worden zekergesteld voor hergebruik, ergens in Utrecht, mogelijk zelfs het stationsgebied.

Klik en lees de brief die Everhardt op 30 maart hierover aan de commissie stuurde.
(Overigens wordt er op 12 en 14 april weer vergaderd door de commissie Stad & Ruimte. Op de agenda prijkt onder andere de bibliotheek/Artplex.)

Uit de brief:

Bij verschillende gelegenheden is de wens geuit om de oude perronkappen te hergebruiken in het Stationsgebied (o.a schriftelijke vragen van het raadslid Zwanenberg). Ik heb hier verschillende toezeggingen over gedaan (zie toezeggingenlijst februari 2011).

Zoals vermeld in de beantwoording van de schriftelijke vragen, is aangegeven dat een deel van de oude perronkappen bestemd is voor hergebruik in het Spoorwegmuseum en een deel voor het stoommuseum in Goes.

Uit onderzoek blijkt dat er drie hoge spanten zijn en vijf lagere waarmee ca. 120 meter perron is overkapt, in aanmerking kunnen komen voor hergebruik. De andere overblijvende overkappingen zijn vanwege hun technische staat niet geschikt voor hergebruik of worden al op andere plaatsen hergebruikt, zoals bij het spoorwegmuseum.
Voor het hergebruik van deze spanten waarmee weer ca. 120 meter “perronkap” gemaakt kan worden, zijn de volgende mogelijkheden bedacht:

1. Spanten gebruiken voor overkapping taxi standplaats en K&R aan oost- of westzijde van het station. Deze opties kunnen worden meegenomen als ontwerpopgave in de verdere planontwikkeling ter plaatse.
2. Als kunstobject in park Nieuweroord/Moreelsepark/Leidsche Rijn park.

Voor mogelijkheid 1 geldt dat de perronkappen vanaf circa 2015/2016 toegepast kunnen worden.
Beide mogelijkheden worden momenteel verder onderzocht op financiële en ruimtelijke haalbaarheid.

ProRail zal de perronkappen in april/ mei 2011 slopen. Vervolgens moeten die door de gemeente opgeslagen worden. Hergebruik van de perronkappen betekent dat minimaal, onafhankelijk van de toepassingsmogelijkheden, de volgende acties uitgevoerd moeten worden:
– transport Cartesiusweg naar opslagterrein
– opslag
– renovatie van de spanten
– transport van opslag naar locatie van toepassing
– opbouwen constructie

Met de opslag, basisconservering, renovatie en herplaatsing zijn aanzienlijke kosten gemoeid waarmee geen rekening is gehouden. Opslag en basisconserveringskosten bedragen maximaal € 75.000. De renovatie- en herplaatsingskosten alsmede de VAT kosten zijn nog niet berekend.

Ik vraag mij – gezien de optimalisatietaakstellingen en bezuinigingen – dan ook af of voor deze weg moet worden gekozen. Ik zou graag uw mening hierover horen waarna het college een besluit neemt. Gelet op de aanstaande sloopwerkzaamheden, moet er op korte termijn duidelijkheid komen.

Link naar het originele doc.

Reacties

 1. Bert Poortman

  Als een wethouder voor een dergelijk luttel bedrag, in vergelijking met de investering in het stationsgebied, toestemming vraagt, dan heeft hij inderdaad de bedoeling om lastig te doen. Dat kan gezien het bedrag NIET financieel lastig zijn.

  Het is nu de kans aan de gemeenteraad om zich uit te spreken voor een herinnering aan het oude station. Een groter contrast is er bijna niet mogelijk. Tussen de perronkappen en Hoog Catharijne, en tussen deze aanzienlijke kosten en de investering in het nieuwe stationsgebied. Alleen daarom verdiend het al een nieuwe plek.

 2. Anne

  @Bert Poortman: Helemaal mee eens. Er zit genoeg materiaal bij dat op een prachtige manier elders in de stad een plek kan krijgen.

 3. Auteur
  HB

  Dit soort bedragen zijn peanuts vergeleken met wat men wil gaan uitgeven aan conserveren en zichtbaar maken van de resten van Vredenburg. Terwijl de spoorwegen voor Utrecht van grote betekenis waren en zijn en er bovendien van de kasteelresten eigenlijk nauwelijks iets herkenbaars over is.

 4. JM Dalmeijer

  Zoals het er nu uitziet zal het Spoorwegmuseum ook geen deel van de overkapping van Utrecht Centraal overnemen. Ik heb bij een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum afgelopen woensdag gevraagd hoe het zit met die overkapping en in een e-mail van afgelopen donderdag lees ik dat het Spoorwegmuseum geen budget heeft om een deel van de overkapping over te nemen en te plaatsen.

 5. Auteur
  HB

  Het zou zo mooi kunnen zijn. ProRail strijkt grootmoedig over het hart en doneert de in zijn oude luister herstelde kap aan de stad.
  Het stationsgebied zou wel een paar mecenassen kunnen gebruiken. Waar zijn ze, de spoorfanaten met wat geld op de bank waar men geen doel voor heeft? (Die verwende kleinkinderen hebben toch alles al.)

Reageer