Stadskantoor stavaza

In Nieuws door HB8 Reacties

Op 20 april a.s. wordt de eerste paal van het Stadskantoor op ingetogen wijze geslagen. Dan moet er na 33 maanden een bruikbaar gebouw staan. Alle gemeentelijke diensten gaan in één grote operatie tegelijk over. Het gebouw wordt mogelijk voorbeeldproject van de Dutch Green Building Council.
Dit en meer nieuws in een recente commissiebrief over de voortgang van het project, waarvan we na de klik de inhoud quoten. Tot nu toe lijkt het een Stationsgebiedproject dat, ondanks de grote omvang, bijzonder weinig hobbels kent. Houden zo.

Uit de brief van POS/wethouder aan de commissie Stad en Ruimte:

Al geruime tijd staat op de toezeggingenlijst dat u na aanbesteding en gunning van de bouw en de inbouw door NS Poort wordt geïnformeerd over de diverse duurzaamheidsmaatregelen in het Stadskantoor (o.a. drievoudig glas, ultrasone bevochtiging, verlichting met aanwezigheidsdetectie en zonnecollectoren).
Voor diverse duurzaamheidsmaatregelen stelde de raad in zijn vergadering van 11 februari 2010  een krediet van € 6,4 mio beschikbaar. De kosten werden voor een bedrag van €1,9  gedekt uit het financieel kader Stadskantoor en voor een bedrag van € 4,5 mio moest de dekking op andere wijze woden gevonden, waarbij er een voorkeursvolgorde is aangegeven. De eerste voorkeur ging uit naar het (eventuele) meevallende resultaat van de aanbesteding van het inbouwpakket.
Dat resultaat is inderdaad meegevallen.

In januari jl. tekende de huidige eigenaar en ontwikkelaar van het Stadskantoor, te weten NS Poort, de aannemersovereenkomst met de combinatie Boele & van Eesteren en GS Bouw. De overeenkomst met de installateurs Croon en Homij (voor zover in opdracht van NS Poort) is 2 maart getekend.
Met deze overeenkomsten, zijn ook de realisatie van het gebouwgebonden deel van het inbouwpakket en de duurzaamheidmaatregelen, waartoe de gemeenteraad het besluit nam, verzekerd.
De energieprestatie coëfficiënt bedraagt 0,598. Ten opzichte van de wettelijke eis van 1,1 is dit een forse reductie. Met de Dutch Green Building Council worden momenteel gesprekken gevoerd om het Stadskantoor als voorbeeldproject te certificeren.
Ik beschouw met deze informatie de gedane toezegging als voldoende afgedaan.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om in aansluiting op de informatie in de voortgangsrapportage Stationsgebied van februari 2011, de meest recente informatie onder uw aandacht te brengen.

Planning bouw
Nu de gunning van het casco en de inbouw heeft plaatsgevonden, is de aannemer verplicht de definitieve bouwplanning te maken in afstemming met de bouw van de OV-terminal, Stationsplein west en de andere werken aan de westzijde. Partijen zijn daarover thans in onderhandeling. Als een en ander is vastgelegd, kunnen wij u hierover rapporteren (naar verwachting bij de bestuursrapportage Stationsgebied in mei 2011). Contractueel is met de aannemer overeengekomen dat het project in 33 werkbare maanden gerealiseerd moet zijn. In onze eigen projectplanning is rekening gehouden met een marge van 2 maanden op contractplanning van de aannemer. Dit om eventuele stagnatieproblemen tijdens de bouw op te kunnen vangen.
De verhuizing van de gemeentelijke onderdelen naar het Stadskantoor zal in één grote operatie plaatsvinden. Uiterlijk 31 december 2014 moet de verhuizing in zijn geheel zijn afgerond.
NS Poort heeft de gemeente geïnformeerd over het feit dat zij in onderhandeling is om te komen tot gedelegeerd ontwikkelaarschap met een derde partij. De uitkomst hiervan heeft geen invloed op de contractuele afspraken en de realisatie.

Eerste paal
Woensdag 20 april aanstaande gaat de eerste paal van het Stadskantoor de grond in.
De uitnodigende partij, NS Poort heeft om diverse redenen besloten deze mijlpaal ingetogen en met een klein gezelschap te vieren. De fractievoorzitters van de gemeenteraad worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Reacties

  1. Auteur
   HB

   Zijn jullie er in het Utrechtse stationsgebied wel eens niet bij? Jullie doen goede zaken! 😉

 1. Jaarbeursplein 17 met goed uitzicht

  Waar slaat ’92 meter’ op? ik zie dat op de spandoeken staan. We hebben wel een werelds uitzicht hier vanaf het gebouw ernaast 🙂

 2. Auteur
  HB

  Het Stadskantoor wordt 92 meter hoog? Ik gok het maar even.

  Stuur even een fotootje vanaf ‘het gebouw ernaast’… Dan hebben we allemaal dat werelds uitzicht. 😉

 3. aan HB

  Hee HB, ik heb idd een paar foto’s gemaakt met mijn iPhone….maar dan heb ik wel je mailadres nodig :). Intussen hebben we genoten van de toespraak (het gebouw wordt inderdaad 92 meter hoog) en de bombarie eromheen 🙂

Reageer