Windhinder

In Nieuws door HB1 Reactie

Stadspartij LU heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over windhinder bij Rabobank en toekomstig stadskantoor. Hier komen de antwoorden. Wij doen een voorzichtige voorspelling dat het toekomstige stationsplein west, dat vol en onbeschut op het westen ligt, een vervelende windplek wordt. Het plein vormt een trechter en de trappen gaan ook nog eens 8 meter omhoog. Een mooie startplek voor als je met je parapente over het plein wil vliegen. Eerder schreven we dit over het windonderzoek van het Stadskantoor. Ook dat is een lastige plek, omdat er een soort venturi ontstaat, tussen de grote volumes van station en stadskantoor. Na windtunnelonderzoek zijn aanpassingen aan de constructie geadviseerd.

Reacties

  1. Hans Berends

    Terechte zorgen over windhinder bij Stadskantoor. Ik begreep uit rapport DGMR dat voor de meest goedkope oplossing is gekozen door opdrachtgever. Jammer dat je op zo’n markante plek, de toegang tot alle publieksfuncties van de gemeente Utrecht, ook weer zover terugschroeft, terwijl er te pas en te onpas over ‘kwaliteit’ wordt gesproken. Letterlijk: bij de gemeente Utrecht waait een kille wind…

Reageer