Toegankelijkheid station slechter

In Nieuws door HB4 Reacties

Met het opstarten van de werkzaamheden wordt de toegankelijkheid van het NS station steeds beperkter. Als je slecht ter been bent, wordt het nu wel moeilijk. Met krukken, rollator of rolstoel moet je maar zien hoe je bij de treinen komt. Als je dan de lift in de oude Catharijnehof gevonden hebt, durf je er bijna niet in te gaan, zo’n vies gat is dat. Enfin, de PvdA-raadsfractie trekt zich het lot van de rolstoeler aan door middel van deze schriftelijke vragen aan het college. Komen ze.

[begin quote]

De PvdA Utrecht heeft donderdag 17 februari de Jeroen Mullerprijs uitgereikt. Deze prijs is ingesteld om de toegankelijkheid van publieke gebouwen te vergroten. Jeroen Muller, wiens eerste sterfdag op die datum wordt herdacht, was kandidaat voor de Utrechtse gemeenteraad voor de PvdA toen hij plotseling op 17 februari 2010 overleed. Jeroen was sinds zijn 16e verlamd door een dwarslaesie. Jeroen streed daarna onafgebroken voor een inclusieve samenleving, die verscheidenheid verwelkomt, verschillen respecteert en mogelijkheden biedt aan alle mensen in onze samenleving.

Tijdens de prijsuitreiking vertelde leden van de COSBO dat met de sluiting van het taxiplatform de toegankelijkheid van het centraal station ernstig is verslechterd. Sinds januari 2011 is het taxiplatform bij het NS-station opgeheven en zal in gebruik worden genomen als bouwplatform. De op- en afritten zullen worden weggehaald. Er is geen vervangende opgang gepland voor ouderen of mensen met een beperking, die gebruik moeten maken van een rolstoel of die niet in staat zijn tot traplopen. De enig vindbare lift tussen straatniveau en het station bevindt zich naast de trappen bij het streekbusstation. Uit waarneming van de COSBO bleek dat deze lift niet altijd functioneert en dat het bellen van het noodnummer geen resultaat heeft. Ook komt het voor dat de Regiotaxi verwezen wordt naar de Jaarbeurszijde van het Station. In de traverse Jaarbeurszijde bevindt zich echter een vrij steile helling die door een aantal rolstoelrijders niet zelfstandig te nemen is. Inmiddels heeft de gemeenteraad ook een brief van de Cosbo ontvangen waarin de slechte toegankelijkheid wordt aangekaart.

Aangezien het gemeentebestuur met o.a Agenda 22 inclusief beleid voert, zodat alle inwoners van de stad kunnen deelnemen en participeren aan het maatschappelijk leven heeft de PvdA gelet op bovenstaande de volgende vragen:

1.     Is het college het met de PvdA eens dat ook tijdens de verbouwing van het station er een goede toegang moet zijn voor mensen met een rolstoel die op eigen kracht het station willen bereiken?
2.     Is het college bekend met de klachten van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking nu het taxiplatform niet meer te gebruiken is?
3.     Wat is er gedaan met de klachten die de COSBO volgens hun brief aan de raad bij herhaling hebben geuit in overleg met de gemeente?
4.     Is voorafgaand aan het afsluiten van het taxiplatform overleg en geweest met belangengroepen over noodzakelijke maatregelen om de toegankelijkheid van het station te waarborgen?
5.     Welke maatregelen (na overleg) heeft het college genomen om de toegankelijkheid van het station te waarborgen voordat het taxiplatform is afgesloten? En hoe beoordeelt het college de doelmatigheid van deze maatregelen nu blijkt dat mensen met een beperking niet bij het station kunnen komen?
6.     Wat gaat het college doen om op zo kort mogelijke termijn de toegankelijkheid van het station weer te herstellen?
7.     Kan het college de COSBO, andere betrokken advies- en overlegraden en de gemeenteraad hierover informeren.

[einde quote]

Reacties

  1. Auteur
   HB

   Tja, het is bij RTV-u steeds meer Kuifje meets Jip & Janneke, zelfs de taaiste onderwerpen worden in 2 minuten erdoorheen gefietst. De kijker zou eens vermoeid raken of een moeilijk woord horen. Het is echt jammer, omdat ze veel geld verspijkeren aan nieuws maken en duo-presenteren, maar het vervolgens dan brengen alsof iedere simpele sjaak het nog moet snappen.

   Nu de poll op de site ook: ‘Het is onbegrijpelijk dat het Utrechtse stationsgebied slecht bereikbaar is voor mensen in een rolstoel.’

   Mee eens
   Niet mee eens

   Behalve het dubbel negatief in de vraagstelling, voor hoe dom houd je je publiek nu eigenlijk? Als het al ergens toe dient, is het activisme, en daar is een publiek betaalde nieuwszender zeer zeker niet voor bedoeld.

Reageer