Omgevingsvergunning

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

In de stationsgebied-stukken duikt een nieuwe term op: omgevingvergunning. Dit is iets nieuws sinds 1 oktober 2010 in het kader van de Wabo. De Rijksoverheid heeft de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. Deze vergunning  kan men digitaal aanvragen bij Omgevingsloket online. Voor stadskamer, poortgebouw en Catharijneknoop wordt dit jaar een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het zal voor de betrokken instanties vast beter werken, het is ook voor de betrokken burger beter. Als omgaan met plan- en bouwprocedures niet je dagelijks werk is, is er nauwelijks een touw aan vast te knopen. Leve de transparantie.

Reageer