Entreegebouw in Welstand

In Nieuws door HB10 Reacties

[update 11:18u] Vandaag, om een uurtje of half 11, mogen de architecten van Altoon + Porter en Van den Oever Zaaijer & partners samen met Corio aan de Welstandscommissie de nieuwste ontwerpincarnatie van het Entreegebouw Hoog Catharijne en de onderliggende mega-parkeergarage uitleggen. Wij kennen geen geactualiseerd ontwerp en zijn daarom erg benieuwd naar het verslag van de bijeenkomst. Die doet er in de regel twee weken over. Het onderwerp is heel wat keren eerder aan de orde geweest. Lees het terug in de notulen van 12/02, 09/09, 02/12 uit 2008 en 19/01 uit  2010, op de site van Welstandscommissie Oost. Een van de belangrijkste recente wijzigingen is het verdwijnen van een woontoren ter hoogte van Achter Clarenburg. Recentelijk heeft een groep winkeliers bij zowel Corio als de gemeente haar zorg uitgesproken over de keuze van twee parallelle winkelpassages, in plaats van één brede.
In dit kader interessant: De GroenLinks-fractie heeft bij monde van Chiel Rottier het college gevraagd een openbaar debat te voeren over de kwaliteit van de architectuur in het stationsgebied.

Hij wil meer openheid over de keuzes die worden gemaakt. Hier volgen de vragen die Rottier heeft gesteld:

Al geruime tijd wordt gewerkt aan de architectonische ontwerpen van de verschillende gebouwen in het centrum/stationsgebied. Het gaat dan om de bouwwerken met de werktitels: entreegebouw, poortgebouw, stadskamer, Catharijneknoop. Gebouwen op en aan het Vredenburg en de Catharijnesingel. GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de beslotenheid waarbinnen deze ontwikkeling plaatsvindt. Het gaat hier om een gebiedsontwikkeling, die voor het aanzien van Utrecht en en voor de verbinding tussen de historische binnenstad en het moderne stationsgebied gedurende tientallen jaren beeldbepalend zal zijn. Over kwaliteit is discussie mogelijk, dus ook over architectonische kwaliteit, waarbij het voor ieder helder moet zijn, dat uiteindelijke beslissingen en producten geen massaproductie en geen gemiddelden mag opleveren. Wel mag transparantie gevraagd worden over criteria die gelden en over wie er nu eigenlijk sturen en beslissen. GroenLinks heeft uw college al gevraagd om een discussie daarover in de raadscommisie.

Ter voorbereiding daarvan heeft GroenLinks de volgende vragen. Vooral vraag 3 vinden we als BU erg interessant: wie beslist nu eigenlijk waarover?

1.     Hoever staat het met de architectonische ontwikkeling van genoemde gebouwen; wanneer is gepland dat er daarover onomkeerbare besluiten genomen gaan worden?

2.     Zijn er criteria waaraan deze ontwerpen worden getoetst; zo ja welke en door wie wanneer vastgesteld? Behoren tot de criteria ook de aansluitingen op de openbare ruimte en de bestaande (binnenstads)bebouwing? Hoe doet u uw invloed gelden?

3.     In de discussie rond de architectonische kwaliteit van genoemde gebouwen komen we de volgende instanties tegen: het college van B&W, de gemeentelijke Projectorganisatie Stationsgebied, Corio Vastgoedontwikkeling, de ingehuurde architectenbureau’s; daarnaast het Atelier Stedebouw, een supervisor en de commissie Welstand. Kunt u van elk aangeven wat ieders taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid is en wie feitelijk beslist.

4.     Hoeveel feitelijke en/of juridische ruimte heeft u als college om bij een particuliere ontwikkeling zoals deze invloed uit te (laten) oefenen op de architectonische kwaliteit; en hoeveel nog concreet in deze genoemde bebouwing, zeker nu u daar geen bestemmingsplan voor heeft vastgesteld?

5.     Bent u bereid om – alvorens u op welke wijze en op welk moment dan ook instemt – een openbaar debat in de stad aan te gaan (met medeneming van alle bovengenoemde instanties erbij) over de geleverde kwaliteit en eventuele suggesties daaruit mee te nemen in uw uiteindelijke beslissing?

Reacties

 1. ill-b

  Ik vind het persoonlijk jammer dat de woontoren weg is. Had een wat meer stedelijke uitstraling aan het plein Vredenburg gegeven. Zou daarentegen wel mooi zijn als nu het oude Jaarbeursgebouw behouden zal blijven.

 2. Richard

  Ik wist niet dat er een woontoren gepland stond?. Utrecht kennende zal het woord woontoren wel weer heel erg uit zijn context gehaald zijn, zoals die 3 – 7 hoog flatjes op de Bruisdreef, aangeduid worden in gemeente notulen als woontorens (-;

  De vragen van groen links zijn helaas weer mosterd na de maaltijd. Kan hier eigenlijk weinig mee. Criteria stel je normaal gesproken in het begin van een traject en niet als de boom al bijna geveld is.

  Groenlinks heeft wel geluk dat de uitvoering van alle projecten in Utrecht dermate lang duren, dat eventuele criteria en ontwerpen alweer helemaal uit de tijd zijn.

  Tot nu zijn er na een klein decennia plannen maken, alleen een 3 tal in gemeente en rijk verstrekte opdrachten in aanbouw (Muziekpaleis, Stadskantoor en de OV terminal).

  Het Casino, hotel, megabioscoop en de Knoop zijn al jaren in nevelen gehuld. Jammer dat de gemeente zo weinig informatie geeft over deze projecten in voortgangsrapportages aan burgers. Ook de bestaande ontwerpen zijn niet meer dan schetsen, die al jaren in omloop zijn.

  1. Auteur
   HB

   ‘Gepland’ is een groot woord. In de ontwerpen figureerde een appartementenblokje van 7 lagen oid, zo’n beetje tegenover Dixons aan het plein. Ik denk dat de m2 woningen nu op een andere manier in het ontwerp zijn verwerkt.

  2. Anoniem

   Woontorentjes werden ze zelfs genoemd! Die lelijke flats die ze op de Bruisdreef willen gaan bouwen. Niet met 90 maar nu met 120 appartementen. Bruisdreef moet groen blijven!

 3. Bas

  Opvallend dat veel mensen in Utrecht er automatisch van uitgaan dat het wel weer zal tegenvallen. En waarschijnlijk terecht ook…

 4. Niek

  Goed dat GL hier vragen over stelt, want het is geen geheim dat bijv het ontwerp voor het muziekpaleis door de jaren heen behoorlijk versobert/lelijker is geworden (zie: http://i.imgur.com/LrmM0.jpg voor een overzicht van oud naar nieuw). Het is nogal merkwaardig dat er zulke drastische (in dit geval: van transparant naar gesloten gevel) wijzigingen plaatsvinden nadat het DO is goedgekeurd.

  1. Richard

   Je zegt het al, door de jaren heen. Van het plannen (praten) tot bouwen zit teveel tijd tussen, intussen is de recessie over het project heen gedenderd, prijzen / kosten stijgen in de loop der jaren, en eventuele huurders,kopers en participanten zijn verdwenen of hebben alles op de lange baan geschoven. Het ei is met de Utrechtse mentaliteit gelegd en ja hoor,..daar hebben we GL om de hoek kijken.

   Alles heeft gewoon te maken met daadkracht en dat is een onbekend woord in de Utrechtse dorpspolitiek. Door het ontbreken van daadkracht worden de kansen gemist als die zich voortdoen.

 5. hb

  Zojuist opnieuw in ‘het circuit’ gehoord dat er voor het entreegebouw en de garage eronder door Corio opnieuw een bouwaanvraag ihkv bestemmingsplanprocedure in voorbereiding is. Deze is al eerder opgestart, maar toen als een vrijstelling art. 19. Die procedure is ergens geparkeerd, want ik heb er niks meer van vernomen, sinds de bezwaartermijn. Nu met de nieuwe wet in werking, wordt het opnieuw opgestart, inclusief de volledige digitale openbaarmaking op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Hopelijk zullen daar ook gedetailleerde tekeningen en impressies onderdeel van uitmaken. Althans, dit is wat POS erover zegt. Corio hult zich, zoals zo vaak, in stilzwijgen. Men reageert niet op herhaald schriftelijk verzoek van BU om een toelichting.

 6. Carlo

  Zolang de vernieuwingen van Hoog Catharijne er niet komen denk ik dat dit effect al hebben op de andere projecten.
  De nieuwe Catharijnesingel zal voorlopig een zandbak blijven en aansluiting van het oude HC op de nieuwe OV-Terminal heeft de potentie om een ramp te worden. Het valt me toch op dat losstaande projecten (dus niet gekoppeld aan HC of Centraal Station) meer progressie boeken zoals het Vredenburg en de Rabobank.

 7. Urban Locations

  In het huidige HC is het al duidelijk dat er, na verloop van tijd, altijd één favoriete looproute ontstaat. De overige route(s) belanden in een vicieuze cirkel. Winkels sluiten, er ontstaan donkere, nog minder belopen hoekjes etc. Denk aan de sluiting van Boven Clarenburg waar vroeger winkels waren gevestigd, de ruimte achter de roltrappen bij de HC Vredenburg ingang, bij Bart Smit.

Reageer