Raadsinfoavond over Westplein

In Nieuws door HB1 Reactie

Uit de agenda van de raadsinformatieavond, vanavond dus:

Plannen Westpleintunnel en Lombokplein
Raadsleden gaan in gesprek met het college over het maken van de plannen voor de Westpleintunnel en het Lombokplein. Zij hebben vragen over andere de participatie van buurtbewoners, omliggende bedrijven en betrokken partners. Ook willen raadsleden graag de randvoorwaarden van de participatie in dit plan horen. Bij deze bijeenkomst kunt u meepraten. Nog wat achtergronden:
Commissiebrief
Projectplan Ontwikkelvisie
Participatiekalender

Aanvang 19:30, locatie perskamer.

Reacties

Reageer