Voortgang

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Uit deze brief aan de Raadscommissie blijkt dat het besluitencircus Stationsgebied eindelijk een beetje op gang komt. 9 November is er een Raadsinfoavond en kort daarna volgt een publieksavond. Merk op dat er niets over het besluit bibliotheek in staat. We zijn bang dat het pas begin 2011 aan de orde gaat komen. De aandacht gaat uit naar herziening plannen Stationsplein Oost en nieuwe Stationsstraat, fietsparkeren en het voorlopige ontwerp van de Rabobrug. We citeren Victor Everhardt bij monde van POS:

Ik zou u aanvankelijk (vóór de herfstvakantie) alleen informeren over de voortgang van de RABO brug maar ik wil de gelegenheid te baat nemen om de volgende producties waarover het college besluiten gaat nemen, aan te kondigen. Die producties hangen in meer of mindere mate met elkaar samen.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

1. definitief ontwerp Stationsplein west (besluit 18 oktober 2010).  De commissie wordt hierover geïnformeerd in een integrale notitie begin november 2010 (zie ook nr. 4)

2. besteding restant gelden fietsenstalling Smakkelaarsveld; het gaat hier om een voorstel om het overgebleven budget van de tijdelijke fietsenstalling aan te wenden voor tijdelijke fietsenstallingen aan het Smakkelaarsveld en Jaarbeursplein (besluit 26 oktober/ 2 november 2010; met commissiebrief)

3. beleid fietsparkeren rond de OV-terminal; het betreft de koers over bewaakt en al dan niet betaald fietsparkeren in de nieuwe gebouwde stallingsvoorzieningen (besluit 26 oktober/ 2 november 2010). Hierover wordt u geïnformeerd per brief met een beleidsnotitie.

4. Functioneel ontwerp Stationsplein oost en de Nieuwe Stationsstraat (besluit 26 oktober/ 2 november 2010); hierover wordt u geïnformeerd in een integrale notitie (tezamen met Stationsplein west).

5. Voorlopig ontwerp RABO brug (besluit november 2010). In verband met onzekerheid over de te kiezen variant en de planning Doorstroom Stations Utrecht (DSSU) wordt er gewerkt aan de technische wijzigingen van het ontwerp samen met de partners. Hierover wordt de commissie per brief in november geïnformeerd.

6. actieplan goederenvervoer, waaronder expeditie Stationsgebied (besluit reeds genomen; zie separaat raadsvoorstel).

7. bereikbaarheid nood- en hulpdiensten; hierin staat het plan hoe de OV-terminal bereikbaar is in de dagelijkse praktijk na realisering. (besluit november/ december 2010)

Inmiddels heeft de griffie een raadsinformatie-avond over de diverse ontwikkelingen gepland (9 november 2010).

Half november 2010 komt er ook een publieksavond.
Als deze besluiten genomen zijn, kan de toezeggingenlijst aanzienlijk worden ingekort. Het resultaat kunt u aantreffen bij de agenda voor de decembervergadering.

Reageer