Nieuw Hoog Catharijne met één passage

In Nieuws door HB11 Reacties

Een aantal winkelketens met vestigingen in Hoog Catharijne vreest de onthuring en de daardoor veroorzaakte omzetderving tijdens de langdurige verbouwing van het complex. Daarnaast zijn de ondernemers niet gecharmeerd van de huidige oplossing met twee golden miles. Zaken als Miss Etam, Jamin, Hema, Prenatal, Coolcat, Promiss, Halfords, Six en Manfield hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken en gestudeerd op een alternatief voor het nieuwe Hoog Catharijne. Hun doel is het Corio-plan te verbeteren zodat er meer winkels open kunnen blijven tijdens de verbouwing en er meer van de bestaande bebouwing wordt geïntegreerd. Maar hun grootste grief tegen het huidige plan is de keuze voor twee golden miles, de oost-westpassages die de verbinding vormen met de oude binnenstad en het station. Bij twee passages, zo menen de winkeliers, krijg je altijd een favoriet voor de shoppers. Daardoor boet de stillere van de twee  in qua aantrekkelijkheid en uitstraling en zal daardoor met name door passanten worden gebruikt omdat je sneller kan opschieten. Bovendien zijn de passages te smal en te hoog, de atriums te groot en zijn er teveel roltrappen, aldus de winkeliers.

De initiatiefnemers betogen dat één lange passage van 16 meter breed, van station tot Vredenburgplein, voor het gemengde gebruik door shoppers en passanten, de beste oplossing biedt. Op dit moment doen ze onderzoek in andere drukbelopen winkelcentra om hun betoog met cijfers te kunnen ondersteunen.

Nu kun je natuurlijk zeggen dat ze hiermee veel te laat zijn, zeker wat het entreegebouw betreft. Dat is twee jaar geleden in procedure gebracht (nog niet afgerond) en Corio en de gemeente denken in 2012 met de eerste werkzaamheden te kunnen beginnen. Het plan is aan het Corio-projectteam gepresenteerd en werd er welwillend aangehoord. Of men zich er iets van zal aantrekken is onbekend. De gemeente is nog niet op de hoogte.

De kern van de kritiek kun je niet zomaar wegwuiven. Aan de andere kant is Corio een door de wol geverfde vastgoedexploitant. Maar ook specialisten kunnen fouten maken.

Hieronder volgen wat impressies die zijn gemaakt om het betoog kracht bij te zetten. De oplossing met één grote passage biedt allure en is erg aantrekkelijk door zijn eenvoud. De reden om voor twee passages te kiezen komt voort uit de stelregel dat een succesvol winkelcentrum altijd een achtvormige looproute heeft. HC is echter veel meer dan een winkelcentrum, het is een verkeersknoop.

Het is jammer dat deze discussie op zo’n laat moment wordt aangezwengeld. Bekijk de plaatjes en oordeel zelf. (Opmerkelijk: de initiatiefgroep heeft een alternatief entreegebouw bedacht waarin het secretariaatsgebouw van Piet Elling behouden blijft.)

En hier zijn de beelden.

Eén oost-westas met een kruising met de noord-zuidpassage, die volledige zichtlijnen biedt. Het asymmetrische atrium rechts zorgt voor een verbinding met  V&D, dat in de huidige opzet van Hoog Catharijne de helft van de vierkante meters uitmaakt. In het vernieuwde Hoog Catharijne zal het eenderde zijn; nog steeds een fors belang.

Merk op: geen poortgebouw. Het nut daarvan wordt niet ingezien. In plaats daarvan is wat nu de stadskamer heet tot landmark verheven. Hiermee wordt lijnrecht ingegaan tegen de uitkomst van de discussie over de ‘maximale beleving van de singel’. Corio en de gemeente hebben hier al afscheid van genomen, hoewel het met name laatstgenoemde is die graag dat gebouw wil als blikvanger. Stadskamer en poortgebouw zijn nog in fase van quasi definitief ontwerp en nog niet in procedure.

Het secreatariaatsgebouw, waar nu onder andere een speelgoedzaak in is gevestigd, is onderdeel van het plan. Twee varianten zijn uitgewerkt.

Een doorsnede ter hoogte van de singel, gezien vanaf het noorden. Een idee waarbij zowel auto- als fietsverkeer tijdelijk ondergronds gaan. Alle auto-ingangen van de parkeergarages zijn ondergronds, de voetganger-uitgangen op straatniveau. Het straatniveau wordt in het winkelcentrum verder doorgetrokken dan in de huidige plannen. Lees hier over de worsteling met het huidige ontwerp van de Catharijneknoop.

Bij smalle passages is de hoogte niet voordelig.

Bij een brede passage is de hoogte aantrekkelijker te benutten.

Reacties

 1. Reyer brons

  Plan is wat laat, ze zijn op dit moement de SDtationsstrtaat al aan het overdekken voor de tweede doorgang!

  1. Auteur
   HB

   Klopt, maar dit werk zou geen beletsel hoeven zijn voor dit plan, als je genoemde overkapping gaat gebruiken voor winkels ipv noordpassage.

 2. Hans Berends

  ach, t blijft een groot retail-industrieterrein, n soort van megakoopgoot, functioneel en snel weer gedateerd.

 3. Oscar

  Niet slecht, mis alleen het poortgebouw, maar dat kan bij dit plan nog wel inevoegd worden. Ik schat in dat het verhuurbaar vloer oppervlak zelfs hoger ligt (of kan liggen) dan bij het huidige plan.

 4. Marco Knol

  Zou je dan vanaf de hoek van de 2e verdieping ook uitzicht kunnen hebben over de singel? Dat heeft wel wat. Zou ook best een interessante horeca lokatie kunnen zijn dan. En dan met de lift benedendeks gaan en op de rondvaartboot stappen. Ook interessant voor avondvaarten.
  Dus voila, daar heb je je singelbeleving.

 5. JM Dalmeijer

  Beseffen de initiatief nemers niet hoe lang de ontwikkeling van vastgoed duurt? Meer dan 4 jaar geleden werden de eerste plannen voor twee passages al geopenbaard door Corio. Toen had men alarm moeten slaan. Niet dat dat veel zal hebben uitgehaald want Corio krijgt toch wel wat het wil. Ik zat tijdens die gemeenteraadsvergadering op de publieke tribune en zag hoe de gemeenteraadsleden hebben zitten suffen toen ze, ondanks hun grote bezwaren, toch groen licht gaven voor de verdere ontwikkeling van de plannen. De gemeente doet zijn best om de singel weer een singel-achtig uiterlijk te geven en Corio creëert een muur waardoor de singel daar van buiten gezien visueel doodloopt. De toenmalige raadsleden stonden er bij en keken er naar en legden de ontwikkelaar geen strobreed in de weg.

 6. Jan

  Er zijn gewoon twee passages nodig om de capaciteit te verhogen. Eén kan het gewoon niet aan; onzinnig plan.

 7. Oscar

  “Bij twee passages, zo menen de winkeliers, krijg je altijd een favoriet voor de shoppers.” Het is wel lekker makkelijk om hiervoor de opzet van het winkelcentrum de schuld te geven. Misschien moeten winkeliers bij hunzelf te raden gaan waarom de concurent meer mensen trekt.

 8. Urban Locations

  Ik ben zeer benieuwd of, net als bij het oude HC, reeds na ruim één deccenium zal worden terug gekeken op een planologische en socialogische misstap. CU in 2030.

 9. Jan-Kees Verschuure

  Er wordt eindeloos gediscussieerd over de toekomst van HC; de basis van de problematiek ligt m.i. niet bij de aard van HC, bij Bredero dan wel Corio, maar in het feit dat het Utrechtse stationsemplacement zich op maaiveldniveau bevindt; hierdoor moeten de verblijfsgebieden van het stationsgebied (lees: Utrecht Centraal plus HC) altijd naar niveau +1; het emplacement van CS zou naar niveau -1 moeten om de weeffouten van het verleden goed te kunnen herstellen. Voor het zover is blijft het maaiveldniveau aan beide zijden van de sporen om veel aandacht vragen; in de tussentijd zouden de busstations naar +1 en de winkels naar maaiveld kunnen worden gebracht…

  1. Auteur
   HB

   Het allermooist zou zijn als het volledige spoor naar de kelder zou worden verbannen, zoals dat in vele andere buitenlandse steden wel gebeurt. Het levert veel aantrekkelijke (bouw)grond op en de leefbaarheid stijgt met sprongen. Of Utrecht ooit nog zo’n keuze durft te maken valt te betwijfelen. Op dit moment staat het nergens op de radar. Het stationsgebiedproject maakt juist een contraire beweging. Met de mond wordt de onschatbare waarde van het maaiveldniveau beleden, in de praktijk gaat men verder in de geest van het ingenieursbureau van Bredero indertijd: verkeer op maaiveld, voetgangers erboven. De recente voorlopige ontwerpen van het gebied rondom de verhoogde stationspleinen oost en west geven deze trend weer. Aan de westzijde is zelfs een reusachtige verhoogde noord-zuidroute gepland die de gehele Mineurslaan overkapt. Deze plannen lijken de Utrechtse burger en politiek niet echt te deren. Wel is men onvermoeid in het mopperen op wat er nu is. Jammer, want dat gaat niet meer weg. Je kunt nog wel invloed hebben op de plannen, maar dan moet je je er wel in verdiepen.

Reageer