Golden miles ter discussie

In Nieuws door HB5 Reacties

Een groep winkeliers van Hoog Catharijne is met een alternatief plan gekomen voor het nieuwe Hoog Catharijne. De belangrijkste reden om dat te doen is twijfel aan het functioneren van twee passages onderbroken door grote ruimtes zonder winkels waardoor de winkelroute niet optimaal is. Behoud van het Secretariaatsgebouw maakt er ook onderdeel van uit.

Het plan is inmiddels aan Corio gepresenteerd en men is in afwachting van een reactie. Deze toelichting stuurden ze aan BU, we quoten:

Afgelopen zomer heeft een groep winkeliers in Hoog Catharijne het initiatief genomen om een alternatief plan te maken op het Nieuw Hoog Catharijne plan van Corio. Hiervoor is het architectenbureau C-Conceptdesign ingeschakeld, een bureau met wereldwijde ervaring in het ontwerpen van winkelcentra.

De uitgangspunten voor dit plan zijn: simpeler, goedkoper, sneller en efficiënter.

Aanleiding alternatief plan
Voor veel winkeliers is het ontwerp van Corio ‘Nieuw Hoog Catharijne’ minder voordelig. Zo bestaat het Corio plan onder andere uit twee passages (de “two golden miles”) in plaats van een, waardoor het aantal voorbijgangers wordt gehalveerd voor veel winkels. De bezoekers moeten een keuze gaan maken welke passage zij nemen. Daarbij zijn de twee passages veel te smal om het grote aantal bezoekers te kunnen vervoeren. Het winkelgebied wordt ook verschillende malen ‘onderbroken’ door grote ruimtes zonder winkels waardoor de winkelroute niet optimaal is.

Het nieuwe plan niet goed meer aan op de huidige markt, zowel voor kantoren als voor woningen. In het plan is veel kantooroppervlak opgenomen terwijl deze marktvraag erg laag is en er veel concurrerende kantoorruimte in de omgeving wordt gebouwd. Eigenlijk heeft het Corio plan twee ‘landmarks’.

Het alternatief
Het alternatieve plan is gebaseerd op de uitslag van het referendum (plan A), blijft binnen gestelde bouwenvelop en heeft hetzelfde vloeroppervlak voor winkels als het Corioplan.

Het ontwerp gaat voornamelijk in op een betere routing (een ruime passage met voldoende ruimte voor zowel winkelend publiek als reizigers), betere fasering. De winkels kunnen tijdens de (ver)bouw voor het overgrote deel geopend blijven.

Naast de voordelen die een passage heeft voor de winkeliers zijn er ook veel voordelen te bedenken op het gebied van veiligheid en kosten. Een passage is overzichtelijker en beter te beveiligen en onderhouden dan twee.

In het plan van de winkeliers is ook gezocht naar een ontsluiting en entree ter plekke van de brug over de Catharijnesingel. Uitgangspunt was hier om deze ontsluiting veiliger te maken en een goed verblijfgebied onder de brug te creëren.

Tenslotte is in de planvorming van C-Conceptdesign een optie bedacht waarbij het monumentale secretariaatsgebouw kan worden gehandhaafd en hergebruikt wordt tot winkelruimte en (de enige) entree aan het Vredenburgplein.

Reacties

 1. Maarten

  Nee maar, “grote ruimtes zonder winkels”. Een schrikbeeld, voor een winkelier dan. Zou mooi zijn als de bevolking van Utrecht mee kan denken, aangezien hier eigenlijk met openbare ruimte ge-koehandeld wordt.

 2. Marco Knol

  Ik zou het wel mooi vinden als het secretariaatsgebouw kan blijven. En verder, ach, koehandel past wel bij een voormalig jaarbeursterrein.

  1. Auteur
   HB

   Zijn toegezegd, maar wil men pas kwijt na een presentatie die gisteren plaatsvond. Zodra ze er zijn komen ze online.

Reageer