Say cheese

In Nieuws door HB1 Reactie

In het stationsgebied hangen op veel plaatsen camera’s. Dat is naast het ‘gewone’ openbare gebied ook in het quasi-openbare deel van Corio en ProRail. Nu gaan er heel wat bijkomen. Op Aanbestedingskalender is een document verschenen dat een interessant technisch inkijkje biedt in de wereld die cameratoezicht heet. We citeren daaruit een paar stukjes en tonen ook een kaart waarop bestaande en nieuwe camera’s zijn ingetekend.

Al die camera’s, dat is toch mooi, we vangen er immers zinloosgeweld- dan wel urineplegers mee? Dat zou inderdaad zo maar kunnen. Feit is dat deze camera’s er komen op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en dat deze er ook aan meebetaalt. Dat is maar goed ook, want als je de openbare aanbesteding leest dan moet het om een lief bedrag gaan. Het betreft geavanceerde apparatuur, er is een sterke mate van integratie met de systemen van Corio en ProRail, ja zelfs met systemen van andere gemeenten. Beelden worden maar liefst maximaal 28 dagen opgeslagen. Voor een twintigtal nieuwe camera’s die we op de tekening terug kunnen vinden gaat dat dan om forse digitale opslagcapaciteit. We worden bewaakt als een militaire installatie.

Ik zou er niet zo’n punt van maken als ik me de laatste tijd niet groen en geel zou hebben geërgerd aan al die camera-palen die Rijkswaterstaat in de afgelopen tijd om de paar honderd meter langs sommige rijkswegen aan het plaatsen is. Is er iemand die weet wat deze flauwekul de maatschappij kost? Kan iemand die waterbouwers eens uitleggen dat we dit geld beter aan onderhoud van, noem eens iets geks, scholen kunnen uitgeven? Rijkswaterstaat & beveiliging, dat gaat überhaupt slecht samen, zeker als er van tunnels sprake is, maar dat terzijde.

Nederland vercameraat in hoog tempo. En dan heb ik het nog niet eens over de persoonlijke levenssfeer en externe controle op misbruik van opgeslagen beeld. Het is al de normaalste zaak van de wereld dat beelden van beveiligingssystemen op JouwTroep terecht komen. Niemand lijkt het iets te deren.

Terug naar de Europese aanbesteding cameratoezicht. Eerst de kaart met de cameras in het stationsgebied. Hier de link. Uit de aanvraag citeren we:

Vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is het verzoek gekomen om het Openbaar Vervoersknooppunt in Utrecht (stationsgebied) met camera’s uit te rusten. Daartoe is door de NCTb een subsidie verstrekt als tegemoetkoming in de kosten. Naast de gemeente Utrecht hebben ook NS, Corio en Jaarbeurs daar een aandeel in. Deze aanbesteding is bedoeld voor de camera’s die de veiligheid in de openbare ruimte in de gaten houden. De gemeente Utrecht (afdeling Openbare Orde en Veiligheid), kent een aantal regels rondom cameratoezicht Het doel van cameratoezicht:
– primair: handhaving van de openbare orde, inclusief de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de samenleving;
– secundair: het opsporen en vervolgen van strafbare feiten, efficiënter inzet van politie en andere diensten, preventieve werking.

De juridische basis:
a. artikel 151c Gemeentewet biedt gemeenten een wettelijk kader voor het langdurig
plaatsen van vaste camera’s op openbare plaatsen in het belang van de handhaving
van de openbare orde.
b. artikel 68 b Algemene Plaatselijke Verordening: De raad verleent de burgemeester de
bevoegdheid tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats (als bedoeld in Wet Openbare Manifestaties) en op openbare parkeerplaatsen/terreinen.
c. het daadwerkelijke aanwijzingsbesluit van de burgemeester van de gebieden.
d. Wet op de politiegegevens, privacyreglement van de burgemeester.
De Afdeling Cameratoezicht van de politie kijkt de camera’s op bepaalde tijden ‘live’ uit. Buiten deze tijden staan de zwenkbare camera’s in een positie die de meeste kans biedt op waarneming van incidenten. Als er buiten de live-uitkijktijden een melding komt, kan de centrale meldkamer de camera’s bedienen en meekijken. De beelden blijven maximaal 28 dagen bewaard.
Regionale functie Het systeem waar de camera’s in het stationsgebied op draaien zal ook kunnen worden ingezet voor de aansluiting van camera’s van andere gemeenten. Er bestaat een regionale samenwerking met op dit moment de volgende gemeenten: De Ronde Venen, Amersfoort, Veenendaal, IJsselstein. De beelden uit die gemeenten worden door de politie in Utrecht uitgekeken. Op den duur is het de bedoeling dat alle camera’s in de regio op hetzelfde systeem zullen zijn aangesloten. Op langere termijn kan dat aantal gemeenten worden uitgebreid.

Reacties

Reageer