Verkeersaanpassingen verplaatsing taxi

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Dit zijn de aanpassingen aan het verkeer naar aanleiding van het sluiten van het stationsplatform. We citeren uit de gemeenteberichten.

Adema van Scheltemabaan (gehele baan)
Intrekken: geslotenverklaring in beide richtingen (lijnbussen en ontheffinghouders)
Vaststellen: geslotenverklaring in beide richtingen (lijnbussen en taxi’s Utrechts keurmerk)

Laan van Puntenburg (tussen het Moreelsepark tussen HGB 1 en 2 en het Moreelsepark tussen HGB 2 en HGB 3, beide rijbanen)
Vaststellen: eenrichtingverkeer (uitgezonderd (brom)fietsers, lijnbussen, ontheffingshouders en taxi’s Utrechts keurmerk)

Laan van Puntenburg (tussen het Moreelsepark tussen HGB 1 en 2 en het Moreelsepark tussen HGB 2 en HGB 3, de westelijke zijde van de oostelijke rijbaan)
Vaststellen: parkeerverbod (uitgezonderd lijnbussen)

Laan van Puntenburg (tussen het Moreelsepark tussen HGB 1 en 2 en het Moreelsepark tussen HGB 2 en HGB 3, de oostelijke zijde van de westelijke rijbaan)
Vaststellen: parkeerverbod (uitgezonderd lijnbussen)

Laan van Puntenburg (tussen het Moreelsepark tussen HGB 1 en 2 en het Moreelsepark tussen HGB 2 en HGB 3, het oostelijke trottoir langs de westelijke rijbaan)
Vaststellen: verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen

Moreelsepark (het gedeelte tussen HGB 2 en HGB 3)
Vaststellen: geslotenverklaring (uitgezonderd taxi’s Utrechtse keurmerk)

Moreelsepark (ten noordwesten van HGB 1) ca. 80 m ten oosten van de aansluiting op het Stationsplein)
Vaststellen: verplichte rijrichting (uitgezonderd lijnbussen en taxi’s Utrechtse keurmerk)

Moreelsepark (het gedeelte tussen HGB 2 en HGB 3)
Vaststellen: taxistandplaats

Stationsplatform (de noord- en westzijde van de westelijke rijbaan)
Intrekken: taxistandplaats

Stationsplatform (de oostzijde van de westelijke rijbaan, langs het middeneiland)
Intrekken: taxistandplaats (NS-zonetaxi)

Stationsplatform (de westzijde van de oostelijke rijbaan, langs het middeneiland)
Intrekken: parkeergelegenheid (betaald parkeren)

Stationsplatform (de oostzijde van de oostelijke rijbaan)
Intrekken: taxistandplaats

Stationsplein (de taxistandplaatsen tegenover de roltrappen naar het stationsplateau)
Vaststellen: taxistandplaats (4x taxi Utrechts keurmerk)

Stationsplein (de oostelijke rijbaan tussen het Moreelsepark en de Spoorstraat, de laatste twee parkeerhavens aan de oostzijde)
Vaststellen: taxistandplaats (2x zonetaxi)

Stationsplein (de oostelijke rijbaan tussen het Moreelsepark en de Spoorstraat, de acht meest zuidelijk gelegen parkeerhavens aan de oostzijde)
Vaststellen: parkeergelegenheid (uitsluitend in- en uitstappen)

Stationsplein (het fietspad aan de westzijde van het Stationsplein, het gedeelte tussen de Laan van Puntenburg en noordelijke toegang tot de fietsenstalling aan de zijde van het Smakkelaarsveld)
Intrekken: verplicht (brom)fietspad (in beide richtingen)

Stationsplein (de oostelijke rijbaan tussen het Moreelsepark en de oversteek 25 meter ten zuiden daarvan)
Intrekken: verplicht (brom)fietspad (in beide richtingen)

Stationsplein (oostelijke rijbaan tussen het Moreelsepark tussen HGB 1 en 2 en het Moreelsepark tussen HGB 2 en HGB 3)
Vaststellen: verplicht (brom)fietspad (in beide richtingen)

Stationsplein (de oprit naar het Stationsplatform)
Intrekken: geslotenverklaring

Stationsplein (de oprit naar het Stationsplatform)
Intrekken: geslotenverklaring

Stationsplein (de rijbaan ten zuiden van de tramspoorkruising van de voormalige oprit van het Stationsplatform)
Vaststellen: verplichte rijrichting (uitgezonderd ontheffinghouders en expeditieverkeer t.b.v. het station)

Stationsplein (de verharde strook tussen de trambaan en de voormalige afrit van het Stationsplatform)
Vaststellen: laden en lossen

Stationsplein (de verharde strook tussen de trambaan en de voormalige afrit van het Stationsplatform)
Vaststellen: parkeergelegenheid voor ambulances)

Eén en ander geschiedt conform art.12 BABW en de Algemene wet bestuursrecht. Bovengenoemd(e) verkeersbesluit(en) treedt/treden in werking met ingang van 26 augustus 2010.

Reageer