Binnenstadskrant over stationsgebied

In Nieuws door HB5 Reacties

Toegegeven, een beetje laat, maar dan toch in ieder geval voor uw en ons digitale archief en persoonlijke beeldvorming: twee stukken die in juni in de Binnenstadskrant zijn verschenen. Het eerste is van Wijk C’er Ben Nijssen over het einde van beroepsprocedures bij de RvS. Het tweede gaat over slechte bereikbaarheid van het station voor auto’s in de komende jaren en ‘Amsterdamse taxitoestanden’.

Ben Nijssen:

Gemeente moet luchtvervuiling Vredenburg monitoren
De gemeente en Corio doen het voorkomen alsof de Raad van State (RvS) het beroep tegen de bouw van het woonwinkelgebouw op het Vredenburg op 14 april heeft ver- worpen. Het tegendeel is waar. Het beroep is gegrond verklaard, maar dat betekent niet dat de bouw nu moet stoppen. De RvS staat op het standpunt dat de bal bij de Europese Commissie (EC) ligt. Elk jaar moet de minister van VROM aan de Europese Commissie rapporteren hoe het staat met de luchtverontreiniging. Als blijkt dat Utrecht onvoldoende presteert, kan de EC ingrijpen. Uitvloeisel is dat de gemeente de luchtverontreiniging op het Vredenburg moet gaan monitoren.

Het bezwaar was gebaseerd op twee hoofdthema’s. De SZOU (Stichting Zelfstandige Ondernemers Utrecht) stelde dat de komst van meer winkels tot overbewinkeling in Utrecht zou leiden. De RvS vond dat dit in de pleitnota onvoldoende aangetoond werd. Het andere punt was ingebracht door de vereniging BOCP (Bewoners Overleg City Project) en de SSLU (Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht). Zij betoogden dat door de bouw meer verkeer in en naar de Binnenstad zou gaan rijden en dat de luchtverontreiniging zou toenemen (o.a. door de hoge bebouwing op het Vredenburg).

Beroepen ingetrokken
De RvS ging vooral in op de toekomstige situatie op de St.-Jacobsstraat. De straat wordt drukker door het bevoorradingsverkeer voor het woonwinkelgebouw en door bezoekers op zoek naar een parkeerplaats. De RvS onderkent dat ook de luchtverontreiniging kan toenemen, maar wijst er op dat de bouw is aangemeld bij het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogamma Luchtkwaliteit). In het kader van het NSL heeft de gemeente Utrecht voor diverse grote projecten compenserende maatregelen voor de effecten op de luchtkwaliteit aangemeld, op grond van richtlijnen van de Europese Commissie.

De Raad van State heeft zich net als bij het project op het 24 Oktoberplein op het standpunt gesteld dat de Europese Commissie de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de normen voor de luchtkwaliteit op zich heeft genomen. De gemeente Utrecht is veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van de bezwaarmakers. Door de uitspraak is het zinloos geworden om op grond van de luchtkwaliteit tegen de nog op stapel staande bouwplannen in het Stationsgebied bezwaar in te dienen. Dezelfde bezwaarmakers hebben dan ook het beroep ingetrokken dat bij de RvS lag tegen de verleende milieuvergunning voor het muziekpaleis.

Vz Wijkraad Binnenstad, Han van Dobben:

Goed en slecht nieuws over het Stationsgebied. Eerst het goede nieuws: er ligt een voorlopig ontwerp voor de zogenaamde Rabobrug. Dit wordt een brug voor fietsers en voetgangers over het spoor, ongeveer in het verlengde van de lijn Mariaplaats – Moreel separk, langs het Hoofdgebouw 4 van NS, naar de Croeselaan, langs het nieuwe kantoor van de Rabobank.
Met deze brug ontstaat er een volwaardige route voor voetgangers vanuit de Binnenstad via Mariaplaats en Moreelsepark richting station en verder. Onze wens om voetgangers van Binnenstad naar station de keuze te laten om door HC of eromheen te lopen, is daarmee vervuld. Het enige minpunt is dat het – door de grote hoogte van de brug en de beperkte ruimte bij het station – niet mogelijk is een oprit voor fietsers te maken die in het verlengde van de Mariaplaats ligt. Die oprit komt nu ‘om de hoek’, richting station, langs de daar geplande ‘fietsenflat’. Je moet dus, als fietser van de Mariaplaats komend, wel weten dat je hier gewoon rechtdoor het spoor over kan rijden. Overigens komt er wel een trap die in het verlengde van de Mariaplaats ligt. En er komen trappen vanaf de bug naar elk perron, zodat deze brug straks een verbinding voor voetgangers van de Binnenstad direct naar de trein zal worden. We hebben het college geadviseerd om er bij ProRail op aan te dringen ook treinaanwijsborden boven aan deze trappen te zetten.

Taxiplatform weg
De nieuwe vormgeving van de parkeer- en taxistandplaatsen bij het station is minder goed nieuws. Het nu bestaande taxiplatform moet ontruimd worden omdat die ruimte nodig is voor bouwactiviteiten aan het station zelf. Daar komt een tijdelijke taxistandplaats en in- en uitlaad (‘kiss & ride’)-plaats voor terug, op de plaats waar nu de tramhalte Moreelsepark ligt. Het spoor aan de Binnenstadszijde van deze halte wordt opgebroken en er komt daar een klein aantal taxistandplaatsen en K&R-plaatsen terug, terwijl de kortparkeerplaatsen helemaal verdwijnen (het spoor aan de andere kant van de tramhalte blijft bestaan, als ‘keerpunt’ voor de tram). Alleen taxi’s met een kwaliteitskeurmerk zullen van de beperkte taxistandplaats gebruik mogen maken. Wij vrezen daarom voor ‘Amsterdamse’ toestanden, waarbij de route van binnenstad naar station er niet prettiger op zal worden.

Grote omwegen
Maar wat voor ons het ergste was, is dat er ook in de definitieve situatie maar een heel klein aantal kortparkeerplaatsen zal overblijven. Dat betekent dus dat het voor binnenstadsbewoners bijna onmogelijk wordt bezoekers die slecht ter been zijn van het station te halen of te brengen. Zo jaag je de reizigers het OV uit! Het argument van de gemeente dat er aan de westkant veel parkeerruimte bij komt met een goede verbinding met het station is volgens ons maar beperkt geldig. Want je zult straks, na het afsluiten van de Catharijnebaan en alle andere verkeersmaatregelen rond het station, grote omwegen moeten rijden om vanuit de Binnenstad aan de andere kant van het station te komen. Wij hebben daarom het college dringend geadviseerd om tot een betere oplossing te komen, in elk geval in de definitieve situatie. En intussen hebben ons via de ‘wandelgangen’ berichten bereikt dat dit advies waarschijnlijk ook opgevolgd gaat worden.

[bron: Binnenstadskrant juni]

Reacties

 1. Aleid

  Kijk Herbert hier heb je het al. Met het woord “vermeende” geef je duidelijk je mening weer. Je bent het nl niet eens met wat de voorzitter van de Wijkraad stelt. Alles wat de POS ingenieurs verzinnen is immers prachtig en mooi.

  1. Auteur
   HB

   Aleid, je wilt lezen wat je wilt lezen. ‘Vermeende’ is een kwalificatie voor de mening van Van Dobben. Als ik zou schrijven ‘slechte bereikbaarheid’, bevestig ik dat die er zal zijn. En wat dat punt aangaat weet ik het niet omdat ik me daarin niet heb verdiept.
   Maar nu je er toch over begint: de oostelijke bereikbaarheid van het station heb ik nooit erg goed gevonden. Ik vind het in 1 woord een rampgebied. Dat is het nu en zal tijdens de bouw er niet beter op worden. Van Dobbens kritiek is van belang, ik bagatelliseer dat zeker niet. Ik denk ook niet dat POS of ProRail hier lichtzinnig over denkt.

 2. Aleid

  Het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermeldt bij vermeend: “Verondersteld, gehouden voor -, maar vooral: ten onrechte verondersteld, ten onrechte gehouden voor -; gewaand; zoogenaamd; ingebeeld.” Er staat niet dat de eerstgenoemde betekenis (‘verondersteld’) fout zou zijn. In de allereerste Van Dale (1872) staat als betekenis ‘verondersteld, gewaand, beweerd’; pas in de twaalfde druk (1992) wordt deze omschrijving veranderd in iets explicieters: “niet zijnde wat het genoemde aanduidt (waarmee aangegeven wordt dat de spreker het niet eens is met de genoemde status)”. In de dertiende druk (1999) wordt daaraan toegevoegd: “verkeerdelijk voor ‘vermoedelijk'”. In de veertiende druk (2005) is het label “verkeerdelijk” geschrapt; ‘vermoed’ en ‘vermoedelijk’ worden zonder meer als mogelijke betekenissen genoemd.

  De recente taaladviesboeken bespreken de betekenis van vermeend niet; kennelijk wordt het niet (meer) beschouwd als een discutabele kwestie. De taaladviseur van de VRT, de publieke Vlaamse radio- en televisieomroep, ziet vermeend “liever” alleen gebruikt in de betekenis ‘ten onrechte beschouwd als’. Het Trouw Schrijfboek en het Stijlboek van de Volkskrant (2006) geven hetzelfde advies.

 3. Auteur
  HB

  Terwijl wij mensen slechts ouder kunnen worden, is het lot van de taal dat ze zich steeds verjongt. Ik zal dan wel wat ouderwets zijn.

Reageer