Nieuwe chef bieb

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Zojuist rolde op de BU telex het volgende bericht binnen. De bibliotheek zal in de komende vier jaar worden geleid door Ton van Vlimmeren, nu directeur Wijken bij deze gemeente en daarvoor tien jaar lang directeur bij de bibliotheek. Dat betekent dat hij de man is die de nieuwe centrale bieb zal gaan vormgeven.

Het college benoemt Ton van Vlimmeren met ingang van 1 september a.s. voor de periode van vier jaar tot directeur van Bibliotheek Utrecht.

Walther Kok vervulde deze functie sinds 1 januari van dit jaar ad interim en gaat per 1 september met pensioen.

Ton van Vlimmeren is nu nog directeur van de dienst Wijken. Jan Bakker neemt als algemeen directeur/ gemeentesecretaris de rol van waarnemend directeur dienst Wijken op zich. De dienst Wijken wordt als dienst in de loop van 2011 opgeheven. Het college wil het wijkgerichte werken door de totale organisatie versterken. Dit gaat gepaard met een herpositionering van de huidige organisatie van de dienst Wijken. De wijkbureaus, de staf, het Klant Contact Centrum en het Programma Publieksdienstverlening worden op andere plekken in onze organisatie ondergebracht.

Ton van Vlimmeren is geen vreemde in bibliotheekland. Hij was vanaf 1995 al tien jaar directeur van Bibliotheek Utrecht. Van 2005 tot 2007 was Van Vlimmeren directeur van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Utrecht (OGU) en droeg hij bij aan de fusie met de dienst Stadsontwikkeling. Daarna werd hij directeur van de dienst Wijken. Ook was hij programmadirecteur Publieksdienstverlening.

Bibliotheek Utrecht verkeert net als andere bibliotheken in een proces van verandering door ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie, onderlinge samenwerking en de nieuwe huisvesting. Deze ontwikkelingen bieden een uitdagend perspectief.

Reageer