Stil

In door HB8 Reacties

Er is weinig te melden over het stationsgebied. Veel zaken zouden voor de zomer worden besloten, gepresenteerd of in gang gezet. Nou, 21 juni is de deadline. Kom maar op, verbaas en verblijd ons: gunning bouw OV-terminal, VO Rabobrug, inpassingsplan Van Sijpesteijnkade, start sloop Catharijnebaan, ontwerpen stationspleinen, kantoorontwikkeling op fietsgebouw, plannen Knoopterrein. Het is stil. Heel stil. De bouwcams staan verveeld gericht op waar wel iets beweegt. Van Oosten leverde tenminste nog wat dynamiek. Hij heeft zijn acties gestaakt; het tempo is er niet door veranderd.

Daarom maar wat spul uit de gemeenteberichten. Er is op 2 juni een vergunning afgeven voor het wijzigen van het dak en een trap van de Noordertunnel en het gewijzigd uitvoeren van de perrons en perronoverkappingen. Het ‘gewijzigd uitvoeren’ heeft betrekking op recente aanpassingen die nodig waren voor het functioneren als zogenaamd doorstroom-station.
Ook heeft het college aangegeven in te stemmen met de bodemsanering van het Stationsplein. Dat is vervuild door het jarenlang gebruik door bussen.
En er is een velvergunning aangevraagd voor een boom aan de Mineurslaan. Eerder waren er al 8 bomen de klos. Op het Smakkelaarsveld is een nestje met vier merels uitgevlogen. Over naar Zuid-Afrika.

Reacties

  1. Apostle

    Ik weer een mooi nieuw woord: Utrechtempo. Bijzonder goed van toepassing over de huidige stand van zaken in het stationsgebied.

Reageer