RvS oordeelt over De Vredenburg: go

In door HBReageer op dit artikel

Daar is hij dan, de uitspraak over het hoger beroep tegen de bouwvergunning voor woonwinkelgebouw De Vredenburg van de Raad van State, waar lang naar is uitgekeken.

Als we het goed interpreteren, is de bouwvrijstelling gegrond en kan bouw doorgang vinden.
Niet omdat het college voor een perfecte onderbouwing heeft gezorgd, maar omdat het project onderdeel is van het NSL, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

De RvS stelt: “Aangezien het project is opgenomen in het NSL (…), kan de omstandigheid dat de realisering van het project gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit(…), niet aan de verlening van vrijstelling (…) in de weg staan. Aangezien de compenserende maatregelen in het NSL zijn opgenomen, behoefde het college niet inzichtelijk te maken om welke compenserende maatregelen het gaat.” De maatregelen mogen bovendien effect hebben nadat bepaalde bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Van Oosten voorspelde de uitkomst al.

Reageer