Doorgehakte knoop: tram aan stadszijde

In door HBReageer op dit artikel

Verkeerswethouder De Bondt geeft aan dat de trams aan de stadszijde van de OV-terminal blijven. Daarmee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid. In het masterplan Stationsgebied is tot nu toe altijd uitgegaan van een nieuw tramstation onder het verhoogde stationsplein bij het Beatrixgebouw. Daar is veel meer ruimte, maar de aansluiting met de binnenstad en de nog aan te leggen Uithof-lijn is slecht. Die optie is nu van de baan.
Utrecht zal steeds meer gaan inzetten op vertramming. Nieuwe viaducten of tunnels zijn daarvoor noodzakelijk, omdat de capaciteit van de Leidseveertunnel beperkt is. Naarmate er nieuwe tramlijnen bijkomen, zullen buslijnen van de oost- naar de westzijde van de OV-terminal moeten worden verlegd. Het hele verhaal staat op dnu.nu.

Het persbericht volgt hierna.

[citaat]

Studie: tramhalte binnenstadzijde Utrecht Centraal

De binnenstadzijde van het Centraal Station is de beste locatie voor de toekomstige tramhaltes in het Stationsgebied. Dit blijkt uit een studie in opdracht van Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeente Utrecht. Deze conclusie sluit aan bij het besluit van het college van b en w van september 2007. Hierin werd de voorkeur uitgesproken voor de tramhaltes aan de binnenstadszijde.

De studie ‘Tramnetwerk Utrecht’ is één van de vervolgonderzoeken voortvloeiend uit de ambitie van Bestuur Regio Utrecht om te komen tot een regionaal tramnetwerk in 2025. Het onderzoek laat zien hoe de vijf regionale tramlijnen het beste kunnen samenkomen in het Stationsgebied. Het bundelen van de tramhaltes aan de binnenstadszijde past het beste in de plannen. De HOV Om de Zuid is de eerste lijn in dit regionale tramnetwerk. De stad Utrecht en Bestuur Regio Utrecht ontwikkelen dit tracé samen. Hiermee ontstaat een snelle en comfortabele verbinding tussen twee belangrijke plekken in de stad Utrecht waar straks elke dag ongeveer 35.000 reizigers van profiteren. Begin 2011 maken BRU en de gemeente Utrecht de definitieve keuze of de HOV Om de Zuid een tram- of een busbaan wordt.

Voor een goede afwikkeling van het openbaar vervoer is het noodzakelijk om in de toekomst de bussen aan de Jaarbeurszijde en de trams aan de binnenstadzijde van de OV-Terminal te laten stoppen. Na de aanleg van de HOV om de Zuid als tramlijn is de verplaatsing van stadsbussen naar de Jaarbeurszijde echter nog niet aan de orde. Om de gewenste doorkoppelingen van de tramlijnen te realiseren is op termijn een extra spoorkruising nodig voor de tram in het Stationsgebied. Waar deze kruising kan komen en hoe hij aansluit op de HOV Om de Zuid wordt uitgewerkt in het Voorlopig Ontwerp. Er worden drie varianten onderzocht; een viaduct achter de Rabobank, een viaduct ter hoogte van de Bleekstraat en een tunnel ter hoogte van de Bleekstraat.

Meer informatie over de HOV Om de Zuid: www.utrecht.nl/hov.

[einde citaat persbericht]

Reageer